aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

9. Veľkonočný prechod Galmusom
                                  Dňa 25.04.2011 uskutočnila sa turistická akcia.
                             
                                            Veľkonočný prechod Galmusom.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Slovinky – Poráčska dolina – Cholomošová diera – Galmus - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  18 km         Prevýšenie : 480 m       Čas trasy podľa mapy:  6.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Čupaj, Čupajová, Papcun, Petruš, Šlacky, Pbiecka
 
Nečlenovia KST MŠK :  2 účastníci
 
                    
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125   Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v starej baníckej obci Slovinky od ústredného smerovníka pri cintoríne  červenou značkou cez
Poráčsku dolinu do obce Poráč. <<< Obec Slovinky vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej
písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“. Úryvok
z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“.
V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich Thurzovcom, neskôr Csakyovcom
až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom
„Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od
roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. >>>  Počasie je pod riedkym mrakom, dosť teplo. Pustíme sa červenou
značkou smerom Poráčska dolina ktorá sa nám predstavuje ústim v tvare V. Vľavo lyžiarskym svahom začína hrebeň ktorý
končí pod Slovinskou skalou, vpravo začína Bielou skalou hrebeň Galmusa. Po vyjdení ulice na voľné priestranstvo vľavo
sa nachádza pravoslávny  chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa, po prejdení mostu cez Poráčsky potok a vystúpení na
kopček  vpravo sa nachádza kaplnka odkiaľ začína žltá značka smerom Biela skala, poľovnícka chata na Galmuse , Za horou,
Spišské Vlachy. Prejdeme okolo starej horárni kde už začínajú tiahle lúky v ústi Poráčskej doliny. Vpravo sa výrazne črtá
profil južného svahu hrebeňa Galmus. Pokračujeme rozbitou asfaltom spevnenou cestou, prejdeme drevený most, po chvíli
bude vpravo sa nachádza už nepoužívaná lesná škôlka, vľavo sa už ukazuje severný svah Slovinskej skaly časť Matisovec.
Prechádzame druhý drevený most a za chvíľku začína posledná tiahlejšia lúka. Vpravo sa už ukazujú výrazné  skalné svahy
NPR Červené skaly. Dolina sa postupne začína zužovať až pred chatu Čierny Bocian kde sa trochu rozšíri na voľné
priestranstvo. Chata v minulosti patrila ŽB Slovinky, bola otvorená pre verejnosť a bola miestom častých peších a cyklistických
nenáročných vychádzok obyvateľov Sloviniek a Krompách. Dalo sa tu zašportovať, opiecť si niečo a k tomu si dať dobré
čapované pivo v chate. Dnes je chata v súkromných rukách a je zatvorená. Pokračujeme od chaty neznačenou dolinkou po
chvíli zabočíme vľavo slabo sa črtajúcim chodníkom po južnom svahu hrebeňa Galmus. Vpravo nad nami sa ukazujú pekné
vápencové skalné steny. Les na svahu je zničený po požiari. Stojí ešte množstvo ohorených kmeňov stromov. Chodník na
viacerých miestach je zničený, zakrytý popadanými kmeňmi stromov, zosunutým kamením. Postupujeme svahom až
vystúpime k Cholomošovej diery. Pozrieme si jaskyňu a pokračujeme na vrchol svahu kde zabočíme vpravo na vystupujúce
skaly z ktorých je vyhliadka na Poráčsku dolinu pred chatou Čierny Bocian. Pustíme sa zreteľnou lesnou cestou západným
smerom až prídeme na cestu ktorá vedie hrebeňom Galmusa na modrú značku kde zabočíme vpravo smerom na
Nad Sejkovu odkiaľ po polomoch je pekný výhľad vľavo na Dreveník, na tajomné nepoznané Levočské vrchy a hrebeň
Braniska Vpravo na Bielu skalu Po chvíli prídeme na veľkú tiahlu lúku, v strede lúky stojí ihličnatý strom, v minulosti bol
pod ním kolmý vchod do podzemia vystužený drevom. Slovinský speleológovia ním objavovali podzemné priestory.
Po skončení prieskumov vchod sa začal prepadať až sa celkom zasypal. Oproti cez cestu sa však prepadlo dno jamy a
 otvoril sa ďalší vchod do podzemia, tu už však nikto nerobí prieskum. Pokračujeme po ceste cez úzku napodobeninu
tiesňavy až vyjdeme z les pri poľovníckej chate Galmus. Pri chate je prístrešok kde je možné ukryť sa v prípade zlého
počasia. Značka ďalej vedie tiahlou lúkou nad poľovníckou chatou na Galmuse, ponad jeden z mála prameňov na hrebeni
Galmusa ktorý sa nachádza vľavo pod cestou, lúkou pod Kobylou  a  popod juhovýchodný skalnatý svah Kobyly, Chodník
po chvíli pokračuje cestou okolo smerovníka  Pod skalou.  Značka pokračuje južným svahom postupne pokračuje lesnou
cestou na lúčnatý hrebeň Líščieho vrchu, odtiaľ už začínajú prvé výhľady vľavo je vrchol Sľubice pred nami vpravo sú
Plejsy a Bačov vrch. Pokračujeme cestou cez rozsiahlu lúku Liščieho vrchu, vchádzame do lesa a zelenou značkou
schádzame na cestu z Vápenca do Krompách. Vpravo sa nachádza vitálny svet Velnes, na konci ulici sa nachádza
Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou.
Po nich sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park. Dnes objekt slúži ako penzión tu
zároveň ukončíme trasu.
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
Poráčska dolina. Smerovník pri chate Čierny bocian. 
-
-
Pred chatou Čierny bocian.
-
-
Južné svahy Poráčskej doliny.
-
-
Južné svahy Poráčskej doliny.
-
-
Severné svahy zadnej časti Slovinskej skaly.
-
-
Južné svahy Poráčskej doliny.
-
-
Južné svahy Poráčskej doliny.  Miestami chodník bol ťažko prechodný.
-
-
Cholomošová diera.
-
-
Cholomošová diera. 
-
-
Cholomošová diera. 
-
-
Cholomošová diera. 
-
-
Cholomošová diera.
-
-
Cholomošová diera. 
-
-
Cholomošová diera.
-
-
Pred Cholomošovou dierou. 
-
-
Južné svahy Poráčskej doliny nad chatou Čierný bocian.
-
-
Južné svahy Poráčskej doliny nad chatou Čierný bocian v pozadí Slovinky.
-
-
Slovinská hora v pozadí Bukovec.
-
-
Južné svahy Poráčskej doliny nad Cholomošovou dierou. 
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria - Krompachy / Slovinky /                                      
                                  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Poráčska dolina - Poráč  /
                                  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-