aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

6. Výstup k Zelenému plesu
                                  Dňa 26.02.2011 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                    Výstup k chate pri Zelenom plese,  ktorý sa uskutočnil s príležitosti
 
               1. Zimného stretnutia čitateľov časopisu Krásy  Slovenska pri Zelenom plese.
 
 
Usporiadateľ :  Ústredná rada KST
 
                         Redakcia časopisu Krásy Slovenska
 
Trasa akcie : Tatranské Matliare – Chata pri Zelenom plese – Červené pleso – Chata pri Zelenom
 
                      plese - Biele pleso – Tatranské Matliare
 
Dĺžka trasy :  18 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacka, Muller, Mullerová, Papcun, Gaľa, Gaľová, Olšavský              
                    
 
Turistická mapa VYSOKÉ TATRY č.113      Turistický atlas list č.  62
 
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname žltou značkou od Kyslého prameňa. Je nádherné mrazivé slnečné počasie. Postupujeme Dolinou
Kežmarskej Bielej vody, pred nami na pozadí nádhernej modrej oblohe sa vypínajú južné svahy Malej Svišťovky. Po chvíli
sa vľavo ukážu vrcholy Huncovského, Kežmarského a Lomnického štítu. Postupujeme lesom dolinou, aj keď je dosť snehu,
chodník je dobré vychodený a postupuje sa dobre. Prechádzame okolo Šalviového prameňa, Študenskej studni. Po chvíli
značka zabočí vľavo do doliny Zeleného plesa kde sa nám ako prvé ukážu severné svahy Kežmarského štítu. Postupne
sa nám ukáže záver doliny Zeleného plesa. Vľavo začínajúc Kežmarským štítom, Čiernym štítom, Kolovým štítom,
Jastrabou vežou, Janňacím štítom pokračujúc hrebeňom Belianských Tatier. Prechádzame popod severné svahy
Veľkej Svišťovky až prídeme k chate pri Zelenom plese. Slnko spoza  Veľkej Svišťovky nádherne osvetľuje vrcholy
okolitých štítov. Keďže máme dosť času do príhovoru organizátorov akcie rozhodli sme sa vystúpiť k Červenému plesu.
Výstup k plesu v zime nie je možný ale počas konania tejto akcie bolo mimoriadne povolenie na výstup k plesu.
Pri Červenom plese je nádherné slnečné počasie. Po chvíli sa vrátime k chate pri Zelenom plese kde sa uskutočnilo
otvorenie 1. Zimného stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Príhovor organizátorov. Kultúrny program v podaní
Goralskej muziky. Pokračujeme červenou značkou k Bielemu plesu. Okolo chodníka je veľa snehu, ale chodník je
dobre vychodený, postupuje sa veľmi dobre. Vďaka slnečnému počasiu je pekný výhľad na hrebeň Belianských Tatier,
Veľkú Svišťovku. Prichádzame do ústia Doliny Bielych plies k Veľkému Bielemu plesu. Od plesa je pekný výhľad na
Jahňací štít, Kopské sedlo, Veľký Košiar a Bujačí vrch. Od smerovníka pokračujeme modrou značkou okolo Bieleho
potoka cez Dolinu Kežmarskej Bielej vody ku Kyslému prameňu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Dolina Veľkej Bielej vody.
-
-
Dolina Veľkej Bielej vody.
-
-
Malá Svišťovka.
-
-
Severné steny Kežmarského štítu.
-
-
Záver doliny Zeleného plesa.
-
-
Hrebeň Beliankých Tatier.
-
-
Chata pri Zelenom plese.
-
-
Chata pri Zelenom plese.
-
-
Jastrabia veža v pozadí Kolový štít.
-
-
Červené pleso.
-
-
Goralská muzika.
-
-
Chata pri Zelenom plese, chvíľa oddychu  počas programu.
-
-
Otvorenie stretnutia organizátormi akcie.
-
-
Na chodníku k Veľkému Bielemu plesu. 
-
-
Severné steny Veľkej Svišťovky.
-
-
Veľké Biele pleso.
-
-
Veľké Biele pleso.
-
-
Šalviový prameň.
-
-
Kyslý prameň - parkovisko.
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria – Vysoké Tatry / Dolina Bielej Kežmarskej vody /                                            
                                  Fotogaléria – Vysoké Tatry / Zelené pleso – Biele pleso  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-