aktualizované: 25.07.2022 20:12:58

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

17. Výstup na Kriváň
                                   Dňa 13.08.2011 uskutočnila sa turistická akcia.
                                   
                                               Národný výstup na Kriváň.
 
 
Usporiadateľ :  KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV LIPTOVA 
 
                          MESTO VYSOKÉ TATRY
 
                          MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ                        
 
                          MATICA SLOVENSKÁ
 
                          OBEC PRIBYLINA
 
                          KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
 
 
Trasa akcie : Tri studničky – Krivánsky žľab – Kriváň – Krivánsky žľab – Tri studničky
 
Dĺžka trasy :  12 km         Prevýšenie : 1353 m       Čas trasy podľa mapy:  6.00 ho
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Mullerová, Gaľa, Gaľová, Olšavský, Gengeľ                  
 
 
Turistická mapa VYSOKÉ TATRY č.113     Turistický atlas list č.  60
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname z Troch studničiek zelenou značkou smerom Krivánsky žľab. <<< Tri Studničky je turistické rázcestie pri
Ceste Slobody medzi Podbanským a Štrbským Plesom. Staršie slovenské pramene ho označujú aj názvom Tri Studne.
Nachádzala sa tu stará lesovňa . Je východiskom túr do Kôprovej doliny a na Kriváň. So Štrbským Plesom je spojené
Tatranskou magistrálou a zeleno značkovaným chodníkom vedúcim popri Ceste Slobody.
1806 - pred plánovaným ale neuskutočneným výletom arcikniežaťa Jozefa Habsburga na Kriváň postavila liptovskohrádocká
lesná správa na Podkrivánskej Poľane neveľký prístrešok, ktorý sporadicky slúžil aj turistom.
1907 - vybudovanie horárne ktorú neskôr nazvali Tri Studničky
1933 - postavenie Važeckej chaty, ktorá bola v roku 1944 vypálená fašistami
1961 - ako náhrada Važeckej chaty vyrástla chata kpt. Rašu pomenovaná podľa vojaka Jána Rašu ktorý
26. septembra 1944 padol pri obrane Važeckej chaty, chata v roku 1998 vyhorela a momentálne nie je v prevádzke. >>>
Už zo začiatku chodník stúpa do náročného výstupu na Grúnik. Trasa z Troch studničiek je veľmi náročná na výstup,
prevýšenie oproti výstupu z Jámskeho plesa je o 300 výškových metrov väčšie. Chodník stúpa do svahu cez polomy
porastené trávou, krovím a ojedinele stojacími stromami. Odtiaľ nie ešte výhľady. Prichádzame do miest ktoré sa
spájajú s najsvetlejšou históriou Slovenska – Slovenské národné povstanie. Pri chodníku je smerovka pre odbočku
vpravo k partizánskemu bunkru.  V týchto miestach pôsobil partizánsky oddiel Vysoké Tatry. Pri bunkri na Grúniku
sa v roku 1945 odohral boj nemeckých fašistov s príslušníkmi partizánskeho oddielu Vysoké Tatry. Mená padlých
príslušníkov sú zobrazené na tabuli. Stúpame polomom pod Grúnik odkiaľ sa ukáže prvý výhľad na Západné Tatry
s pohľadom na najvyšší vrchol Bystrá. Opúšťame polomy a prechádzame do pásma kosodreviny kde sa ponúkajú už
výhľady do Liptovskej kotliny. Pod Vyšnou priehybou sa už ukáže vrchol Kriváňa. Chodník zatiaľ sledoval hrebeň teraz
po Vyšnou priehybou zabočil vpravo do svahu a smeroval do Krivánskeho žľabu. Pri smerovníku Rázcestie v Krivánskom
žľabe stretávame ďalších dvoch našich členov. Od smerovníka pokračujeme modrou značkou strmým kamenným
suťoviskom na Malý Kriváň. Doposiaľ bolo pekné počasie, ale tu sa už začína zjavovať hmla, výhľady sa zatiahli,
miestami začína slabo pršať. Vystúpime pomaly na vrchol Kriváňa. <<< Kriváň (2494 m) je charakteristický impozantný
vrch v západnej časti Vysokých Tatier, vypínajúci sa na konci dlhého hrebeňa krivánskej rázsochy, ktorá vybieha
z hlavného hrebeňa Vysokých Tatier z Čubriny. Z vrcholu sa vejárovite rozbieha niekoľko hrebeňov, z ktorých pre
turistiku je dôležitý len južný a juhozápadný hrebeň. Južný hrebeň prechádza cez Daxnerovo sedlo a Malý Kriváň,
nižšie sa rozširuje v široký chrbát a končí sa Nad Pavlovou. Juhozápadný hrebeň spadá dvoma výraznejšími
vyvýšeninami - Vyššou a Nižšou Priehybou - k zalesnenému Grúniku. Na južných a juhozápadných svahoch Kriváňa
sú ešte aj teraz viditeľné stopy po baníčení v 15.-18. storočí (vyhĺbené štôlne a posledné pozostatky múrov
haviarskych obydlí). Na vrchol Kriváňa prví vystúpili bezpochyby neznámi haviari a výstup spišskonovoveského
evanjelického kazateľa a prírodovedca A. Czirbesza s priateľmi, uskutočnený 1772, treba považovať len za prvú aj
písomne doloženú túru. >>> Na vrchole je už mnoho turistov. Z dôvodu zlého počasie sa dlho nezdržíme a zostupujeme
naspäť. S obavami pozeráme nad hlavy kde sa začína čoraz viac mračiť, zjavujú sa ťažké tmavé mračná. Zostupujeme
zelenou značkou cez Grúnik naspäť na Tri studničky.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Tri studničky  začiatok výstupu na Kriváň. Trasa z Troch studničiek je náročnejšia na výstup, prevýšenie
oproti výstupu z Jámskeho plesa je väčšie o 300 výškových metrov.
-
-
Výstup cez polomy pod Partizánskym bunkrom. Počasie je pekné, slnečné.
-
-
Výstup cez polomy pod Partizánskym bunkrom.
-
-
Informačná tabuľa o odbočke k pamätníku a zvyškom Partizánskeho bunkra.
-
-
Pomník na Grúniku. Pri bunkri na Grúniku sa v roku 1945 odohral boj nemeckých fašistov s príslušníkmi partizánskeho
oddielu Vysoké Tatry. Mená padlých príslušníkov sú zobrazené na tabuli.
-
-
Rekonštrukcia partizánskeho bunkra na Grúniku.
-
-
Západné Tatry. Sprava Smrečiny, Veľká Kamenistá, Bystrá v pozadí Jakubina  pohľad z Grúnika.
-
-
Pod Vyšnou Priehybou v pozadí Kriváň.
-
-
Pod Vyšnou. Pribudol ďalší člen KST MŠK Krompachy.
-
-
Smerovník na Rázcestí v Krivánskom žľabe.
-
-
Výstup z Krivánskeho žľabu na Malý Kriváň.
-
-
Krivánsky žľab v pozadí Vyšná Priehyba/ 1982 m n. m. /, zeleno značený chodník z Troch studničiek do
Krivánskeho žľabu,   pohľad spod Malého Kriváňa.
-
-
Vrchol Kriváňa. Počasie sa veľmi pokazilo, dážď, krúpy, hmla. Odfotiť sa a poďme dole.
-
-
Vystúpenie folkloristov na vrchole Kriváňa.
-
-
Vrcholová kniha na Kriváni.
-
-
Pamätná tabuľa pripomína výstup Ľudovíta Štúra na Kriváň a ďalších jeho spoločníkov dňa 16.08.1841.
-
-
Vrchol Kriváňa v hmle.
-
-
Pod vrcholom Kriváňa. Počasie sa umúdrilo a zlepšilo ako zvyčajne pri zostupe z vrcholu.
-
-
Tatranské hrebene na východ od Kriváňa dole Krivánske Zelené pleso pohľad spod vrcholu Kriváňa.
-
-
Na Malom Kriváni.
-
-
Na Rázcestí v Krivánskom žľabe.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Vysoké Tatry / Tri studničky - Kriváň  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-