aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

15. Martinské hole-Hlinická Kyčera-Rajec
                                 Dňa 5.06.2011 uskutočnila sa turistická akcia.
                        
                                      Prechod Lúčanskou Malou Fatrou.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :  Chata na Martinských holiach – Veľká lúka – Horná lúka – Hlinická Kýčera – Úplaz – Rajecká Lesná
 
Dĺžka trasy :  23 km         Prevýšenie : 600 m       Čas trasy podľa mapy:  8.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Kunová, Mosin, Šefčíková          
 
 
 
Turistická mapa Malá Fatra - Martinské hole    – č. 120    Turistický atlas list č. 84, 85
 
 
Popis trasy :
Pokračujeme spred chaty žltou značkou naspäť na hrebeň. Ráno je pekné slnečné počasie, je nádherný výhľad na
Turčiansku kotlinu s mestom Martin v pozadí masívny hrebeň Veľkej Fatry, vľavo je vidieť hrebeň Krivianskej Malej Fatry.
Po vyjdení na hrebeň Veľkej lúky otvára sa nám nádherný výhľad na Rajeckú kotlinu s Rajeckými Teplicami v pozadí
Súľovské vrchy. Pokračujeme vľavo červenou značkou hrebeňom smerom na Hlinickú Kyčeru. Pri smerovníku si
urobíme vrcholovú fotografiu. Nádherný lúčnatý hrebeň sa mierne zvažuje cez Vidlicu na Veterné. Vďaka peknému
slnečnému počasiu je nádherný výhľad na všetky strany. Pred nami smerom na juh s rozprestiera široký a rozľahlý
hrebeň zbrázdený početnými dolinkami okolo Hlinickej Kýčery a Kľaku. Hrebeň z Veterného sa vnorí do lesa ktorý
sa strieda s lúčnym porastom. Vychádzame na Hornú lúku ktorá je hôľneho typu len z lúčnym porastom a su z nej
sú výhľady. Znovu sa ponoríme do lesa ktorým je porastený hrebeň až po Hlinickú Kyčeru. Prichádzame do sedla
Maríková z ktorej je vpravo pohľad dolinou na Kunerádsky zámok. Pokračujeme lesom po hrebeni cez Oselné až na
Kýčeru odkiaľ je vidieť vrchol Hlinickej Kýčery.  Z vrcholu Hlinickej Kýčery sú výhľady do okolia na rozložitý hrebeň
 južnej časti Lúčianskej Malej Fatry s trčiacim Kľakom. Schádzame do sedla aby sme zdolali posledný výstup na
Úplaz. Kocháme sa poslednými výhľadmi do okolia a schádzame do sedla pod Úplazom kde pokračujeme vpravo
modrou značkou do Rajeckej Lesnej. Začína najhorší úsek trasy, prechod Rajeckolesnianskou dolinou po tvrdej
ceste. Začíname spomínať na nádherné lúčnaté chodníkay na hrebeňu. Prechádzame okolo lyžiarskeho strediska
a pomaly vchádzame do obce Rajecká Lesná. <<< Prvá písomná zmienka o obci Rajecká Lesná je z roku 1413.
Do roku 1948 bol názov obce Frivald, ktorý pochádzal z nemeckého Freiwaldu / slobodný les, oslobodený od poplatkov /.
Obec patrila Lietavskému panstvu. Obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, chovom oviec a včelárstvom.
Okrem svetovej rarity - unikatného pohyblivého dreveného Slovenského betlehemu - je možné v tejto pútnickej obci
navštíviť farský Kostol Narodenia Panny Márie z roku 1866 / jeho pôvod sa datuje do začiatku 14. storočia /
s Milostnou sochou Panny Márie Friwaldskej. >>>
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Televízny vysielač pod Križavou pohľad z Veľkej lúky. 
-
-
Smerovník Veľká lúka. 
-
-
Rajecké Teplice v pozadí sú Súľovské vrchy pohľad z Veľkej lúky.  
-
-
Vrchol Veľkej lúky.
-
-
Veterne.
-
-
Hrebeň od Vidlice smerom na Veterne.
-
-
Vpravo Kozol v pozadí Súľovské vrchy.
-
-
Lúčnatý hrebeň smerom na Hornú lúku pohľad od Veterného.
-
-
Rajecká kotlina v pozadí Súľovské vrchy.
-
-
Smerovník na Hornej lúke.
-
-
Horná lúka v pozadí televízny vysielač pod Križavou.
-
-
Sedlo Maríková.
-
-
Dolina zo sedla Maríková do obce Kunerád, v pozadí Kozol pohľad zo sedla Maríková.
-
-
Hlinická Kýčera pohľad zo Zadnej Oselnej.
-
-
Juhozápadná časť južnej časti Lúčanskej Malej Fatry smerom na Kľak pohľad z Hlinickej Kýčery.
-
-
Lúčanska Malá Fatra smerom na západ pohľad z Hlinickej  Kýčery.
-
-
Hlinická Kýčera vrchol. 
-
-
Hlinická Kýčera vrchol. 
-
-
Smerovník Pod Hlinickou Kýčerou.
-
-
Hlinická Kýčera pohľad z Úplazu.
-
-
Rajeckolesnianska dolina pohľad smerom na  Úplaz.
-
-
Rajeckolesnianska dolina lyžiarske stredisko.
-
-
Rajecká Lesná rázcestie autobusová zastávka.
-
-
Rajecká Lesná.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Malá Fatra / Martinske hole – Rajecká Lesná /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-