aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

13. Chata Slaná-Babia hora-chata Slaná
                                 Dňa 29.05.2011 uskutočnila sa turistická akcia.
                                 
                                                   Výstup na Babiu horu.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Chata Slaná voda – Hájovňa na Rovniach – Šťaviny – Babia hora – Sedlo Brána –
 
                      Malá Babia hora – Borsučie – Pod Borkom – Chata Slaná voda.
 
Dĺžka trasy :  19 km         Prevýšenie : 1075 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacka, Muller, Mullerová, Mikulová, Kunová, Gengeľ, Papcun, Hamráková, Uhrin, Miček 
 
Nečlenovia KST MŠK :   1 účastník                                                     
 
 
 
Turistická mapa ORAVA – BESKID  ZYVIECKY č. 102      Turistický atlas list č. 8, 12
 
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od chaty Slaná voda žltou značkou smerom Hájovňa na Rovniach, Babia hora.<<<  Chata Slaná voda je
známe turistické miesto, ktoré sa nachádza pod úpätím Babej Hory v horskom prostredí 3 km od obce Oravská Polhora.
Od Chaty Slanej vody vedú značené turistické chodníky na Babiu horu a turistickým prechodom do Poľska. V okolí
Slanej vody sa nachádzajú minerálne pramene: hlavne jódo - bromové vody. Je to miesto niekdajších kúpeľov. Okolie
Slanej vody odborníci nazývajú "panenskou prírodou" s možnosťami zberu lesných plodov: čučoriedky, maliny, černice,
brusnice, kyslice a hádam všetky druhy húb. V zimnom období turistov do týchto končín lákajú predovšetkým zasnežené
kopce a lúky predurčené na kvalitnú lyžovačku, beh na lyžiach, či skialpinistické túry. >>> Spred chaty značka vedie lesom
mierne stúpajúc Hviezdoslavovou alejou k Hájovni na Rovniach. Hviezdoslavova hájovňa so stálou expozíciou
Hájnikovej ženy ako aj života ďalšieho významného spisovateľa Mila Urbana.  Za horárňou vstúpime do lesa a už
začíname stúpať do kopca ktorý miestami je dosť náročný na výstup. Chodník prešiel rozsiahlou opravou, je upravený
s mnohými stupmi pre lepší výstup. Na veľkej dĺžke chodník je vyložený kameňmi. V doline bola hustá hmla, ale s
 postupným stúpaním sa hmla tratila, na Šťavinách už bol pekný čas, slnko vyhrievalo studené telá po včerajšom
vychladnutí na vrchole Pilsko kde bolo veľmi zlé počasie. Pod vrcholom Babej hory je chodník veľmi pekne upravený,
urobili tu schody ktorými sa veľmi dobre vystupovalo. Z vrcholu Babej hory je nádherný kruhový pohľad. <<< Nachádza
sa v CHKO Horná Orava a v Babiogorskom Parku Narodowom na poľskej strane. Je najvyšším vrchom Beskýd. Jej
masív má tvar písmena „V“ a pozostáva z vrcholov Malej Babej hory, Babej hory (Diablak), ktorými prechádza
poľsko-slovenská hranica a považuje sa za najsevernejší bod Slovenska. Na poľskej strane sa ešte nachádzajú
vrcholy Glowniak, Kepa a Sokolica. Babia hora je hranicou aj medzi dvoma rozvodiami. Vodné toky zo severnej
(poľskej) strany odvodňuje rieka Visla, ktorá patrí do úmoria Baltského mora. Z južnej (slovenskej) strany ju odvodňuje
rieka Orava (Biela Orava), ktorá je súčasťou povodia Váhu a patrí do úmoria Čierneho mora. Babia hora patrí do sústavy
Vonkajších Západných Karpát. Z geologického hľadiska je tvorená z odolnejších pieskovcov, ktoré tvoria jej najvyššie
partie a karpatského flyšu, čo je zmes pieskovca a ílovca. Charakter tohto materiálu vytvára na jej úpätí mnoho močiarov
a rašelínisk, ktoré sú charakteristické pre celú oblasť Oravských Beskýd. Okrem spomínaných močiarov je sa na
Babej hore vyskytuje väčšie množstvo prameňov, čo svedčí o bohatých zásobárňach vody udržiavaných v jej odolnom
podloží. Na poľskej strane sa nachádzajú početné menšie plieska (po poľsky stawky). Erózna činnosť vzduchu (vetra)
zanechala na vrchole množstvo dominantných výčnelkov v podobe menších skalných stien a previsov. Dôkazom eróznej
činnosti vody sú depresie na úpätí a pieskovcová jaskyňa v Babej hore. >>> Z vrcholu pokračujeme modrou značkou
nádherným lúčnatým hrebeňom do sedla Brána, na vrchol Malej Babej hory. Z vrcholu odbočíme červenou značkou
vľavo dolu lesom cez Borsučie až zídeme do doliny pod Borkom, Vonžovec tu pokračujeme asfaltovou cestou okolo
horárni Vonžovec k chate Slaná voda.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Začiatok trasy spred chaty Slaná voda.
-
-
Voľný chov kôz v okolí chaty.
-
-
Od Chaty Slanej vody vedú značené turistické chodníky na Babiu horu s turistickým prechodom do Poľska.
-
-
Hviezdoslavova aleja k Hájovni na Rovniach.
-
-
Hviezdoslavova hájovňa so stálou expozíciou Hájnikovej ženy ako aj života ďalšieho významného
spisovateľa Mila Urbana.
-
-
Smerovník pri Hájovni na Rovniach.
-
-
Za Hájovňou na Rovniach.
-
-
Smerovník na prístrešku na Šťavinách.
-
-
Novo vybudovaný chodník na Babiu horu.
-
-
Chvíľka oddychu na Šťavinách.
-
-
Novo vybudovaný chodník na Šťavinách.
-
-
Prístrešok na ukrytie pred zlým počasím na Šťavinách.
-
-
Novo vybudovaný chodník na Babiu horu.
-
-
Novo vybudovaný chodník na Babiu horu.
-
-
Vrchol Babia hora.
-
-
Na vrchol vystúpila aj taká osobnosť ako Ján Pavol II. >
-
-
Smerovník na Babej hore.
-
-
Na vrchole Babej hory.
-
-
Hrebeň smerom sedlo Brána, Malá Babia hora.
-
-
Kamenná stena na vrchole Babej hory slúži ako ochrana pred vetrom z Poľskej strany. Postavená svojpomocne turistami.
-
-
Pohľad na vrchol Babej hory z východnej strany.
-
-
Na vrchole Babej hory.
-
-
Hrebeň smerom sedlo Brána, Malá Babia hora z vrcholu Babej hory.
-
-
Malá Babia hora.
-
-
Sedlo Brána.
-
-
Smerovník v sedle Brána.
-
-
Babia hora z Malej Babej hory.
-
-
Smerovník na Malej Babej hory.
-
-
Chvíľka oddychu na Malej Babej hore.
-
-
Chodník z Borsušieho smerom Pod Borkovom.
-
-
Smerovník Pod Borsučím.
-
-
Smerovník Pod Borkovom.
-
-
Informačná tabuľa náučného chodníka.
-
-
Babia hora vľavo Malá Babia hora pohľad od chaty Slaná voda.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Orava, Liptov /  Babia hora  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-