aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

16. Kojšovská 25
                                         Dňa 17.07.2011 uskutočnila  sa turistická akcia.
                               
                                                              Kojšovská 25.
 
 
Usporiadateľ : KST HORAL Kojšov
 
Trasa akcie      :  Kojšov - Strieborná - Kojšovská hoľa - Idčianske sedlo - Sedlo pod Suchým vrchom
 
                          - Turniska - Kojšov
 
Dĺžka trasy :  25 km         Prevýšenie : 1000 m       Čas trasy podľa mapy: 7.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Papcun, Mikulová, Šuhajdová, Smaržiková, Kunová, Kandričák, Gengeľ, Rodzik
 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Košice  č.136              Turistický atlas list. 180,181  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Kojšov spred obecného úradu. <<< Obec Kojšov vznikla pravdepodobne koncom 13.storočia na
území Jekelfalussyovcov. Podľa dostupných historických prameňov sa po prvýkrát spomína v roku 1368 a potom až o
sto rokov neskôr, keď pripadla panstvu Spišského hradu. Spolu s ním sa dostala pod zemepanskú právomoc Zápoľských,
neskôr Turzovcov. Názov obce je odvodený najpravdepodobnejšie od osobného mena lokátora obce Koyša, ktoré vzniklo
zo skrátenej domáckej podoby slovanského zloženého osobného mena Kojislav. Zo stredovekých zápisov názvu obce
Kojšov možno uviesť tri názvy a to Koys z roku 1368, jeho pomaďarčenú podobu Koysfalva (Kojšovská dedina) z
roku 1375 a konečne aj dnešnú podobu Kojschov z roku 1565, zachytenú nemeckou grafikou. Dôležité je poznamenať,
že obec bola dosídľovaná v 15. a 16. storočí v rámci valašskej kolonizácie. >>> Trasu začíname modrou značkou hore ulicou
 okolo rodného domu Juraja Jakubiska, po chvíli odbočíme vpravo ulicou von z obce a pokračujeme lesnou cestou.
Spočiatku značka vedie lesom, po chvíli vyjdeme na rozsiahle lúky smerom na Striebornú. Odtiaľ je pekný výhľad na
prístupovú dolinu do Kojšova, masív Folkmarskej skaly, sedlo Zemičky a začiatok hrebeňa Murovanej skaly. Prechádzame
lúkami miestami porastenými krovím až dôjdeme na Striebornú. Tu odbočíme vľavo červenou značkou smerom na
Kojšovskú hoľu. Prechádzame hustejším lesom Striebornej. V časti Pri obrázku sa nachádzajú rozsiahly polom, ktorým
vedie značka do náročnejšieho stúpania na hrebeň, ktorý nás privedie postupne na rozsiahly lúčnatý porast juhozápadného
svahu Ždiaru. Raj pre zberačov čučoriedok. Značka vedie okolo lesa, pred nami leží Zlatoidská hora, pod ňou stojí
chata Erika. Už viac rokov je uzatvorená škoda tejto chaty. Opustíme lúku a nízkym lesíkom vystupujeme smerom
na Kojšovskú hoľu. Po chvíli vyjdeme na asfaltovú cestu ktorá nás privedie na vrchol Kojšovskej holi. <<< Kojšovská hoľa
(nem. Koischdorfer Höhe, maď. Kojsói-tétő) je najvyšší vrch rovnomenného geomorfologického podcelku vo Volovských
vrchoch a meria / 1 245,7 m n. m. /. Neodmysliteľnou súčasťou Kojšovskej hole sa od roku 1988 stalo Meteorologické
radiolokačné observatórium postavené v tesnom susedstve kóty označujúcej vrchol Kojšovskej hole.  >>> Na vrchole je
pekné počasie, preto sa na vrchole zdržíme dlhšie, vnímame nádherný kruhový výhľad z vrcholu. Kojšovská hoľa patrí
medzi najkrajšie vrcholy s kruhovým výhľadom. V prípade pekného počasia je dovidieť veľmi ďaleko. Na východe vidieť
hrebeň Slanských vrchov. Na juhu rozsiahla oblasť Slovenského krasu. Juhozápadným smerom Revúcka vrchovina.
Na západe vidieť dominantnú čiapku Kráľovej holi. Severozápadným smerom zubatý hrebeň Vysokých Tatier pod nimi
rozsiahla planina Levočských vrchov. Na severe vidieť hrebeň Braniska a Čergova. Po čase pokračujeme
žltou značkou do sedla pod Kojšovskou hoľou. Zo sedla červenou značkou vľavo cez lyžiarske svahy k čajovni Katka,
kde sa občerstvíme a oddýchneme si. Ďalej  červenou značkou cez lyžiarsky svah k vrcholovej stanici sedačky zo
Zlatej Idky, značka odbočí vľavo do lesa okolo najväčšieho mraveniska v tejto časti Kojšovských vrchov. Schádzame
dolu lesom kde sa striedajú polomy s hustým a vysokým lesom. V Idčianskom sedle odbočíme vľavo žltou značkou
smerom do Sedla pod Suchým vrchom. Značka spočiatku  vedie polomom ale potom hustým a vysokým lesom až
prídeme do sedla. Zabočíme vpravo zelenou značkou hrebeňom Murovanej skaly cez Suchý vrch, Krížny hrb, sedlo
pod Krížnym hrbom kde značka odbočí z hrebeňa a sleduje juhozápadný bočný svah. <<< Prírodnou zvláštnosťou v celo
pásme masívu Murovanej skaly sú bralá, skalné útvary, steny, skalné ostrohy. Bizardné krasové útvary sú lokálne a 
okrajové. Morfologický a krajinársky je najhodnotnejší súbor skalných veží – Turní alebo / Turniská / v juhozápadnej
časti územia, ktoré pohľadovo dominujú nad okolitým lesným porastom. Súbor veží a brál je viac menej usporiadaný
do kruhu. Pozoruhodným útvarom je veľká skalná brána a ďalšie prejavy povrchového zvetrávania vápencov. Ide o
 perforáciu skalnej hmoty, ktorej dno sa nachádza približne na úrovni terénu. Následkom mechanického zvetrávania
a odnosu hornín je deštrukcia skalného masívu a vznik skalných veží rôzneho tvaru. Podstatná časť skalných útvarov
je tvorená svetlým wettersteinským vápencom. V okrajových častiach vystupuje i tmavý gutensteinský dolomit a vápenec. >>>
Postupne sa začínajú zjavovať samostatne stojace skaly v lese. Nad Turniskami odbočíme zo zelenej značky vľavo
dole lesom až prídeme k nádherným skalným útvarom nazývaný Turniska. <<< Zlepencové veže s veľkým skalným oknom
ukryté v lese poskytujú položené i previsnuté lezenie v strope klenby, v ľahkých i extrémnych cestách. Turniská svoju
históriu začali písať už dávno no do popredia sa táto oblasť dostala až organizovaním skalolezeckých pretekov
v 80. rokoch. Teraz oblasť obsahuje okolo 70 ciest a veľa dobrých bouldrov. Výhodou je možnosť lezenia i za
daždivých dní. >>> Prechádzame žltou značkou medzi skalnými útvarmi, cez nádherné vysoké skalné okno až zídeme
dolinkou ku Kojšovskému potoku, zabočíme vpravo dole dolinou. Na lúke pred Kojšovom je poskytnuté občerstvenie,
je nádherné počasie preto sa zdržíme. Nádherný slastný pocit, ponoriť nohy do potoka aby sa schladili po náročnej
túre. Zídeme do obce kde je koniec trasy.        
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Lúky Ždiaru porastené kríčkami borievok. Raj pre zberačov borievok.
-
-
Pohľad na chatu Erika zo svahu Ždiaru. Škoda chaty ktorá je už mnohé roky uzatvorená.
-
-
Lúky Ždiaru porastené kríčkami borievok.
-
-
Lúky Ždiaru porastené kríčkami borievok, breza tvarovaná mnohými silnými studenými vetrami ktoré
fúkajú Kojšovskou hoľou.
-
-
Vrchol Kojšovskej holi  v pozadí Meteorologické radiolokačné observatórium.
-
-
Čajovňa Katka, po  náročnom výstupe na Kojšovkú hoľu dobre padne tanier chutnej polievky.
-
-
Čajovňa Katka, po  náročnom výstupe na Kojšovkú hoľu dobre padne prestávka s občerstvením.
-
-
Sedačková lanovka sponad Zlatkej Idky na Golgotu v pozadí Košická kotlina.
-
-
Neskutočná mravčia práca pri stavbe tohto obrieho mraveniska na Golgote.
-
-
Idčianske sedlo zničené veternou smršťou.
-
-
Sedlo pod Suchým vrchom chvíľka oddychu.
-
-
Sedlo pod Suchým vrchom chvíľka oddychu.
-
-
Turniská. Prírodnou zvláštnosťou v celom pásme masívu Murovanej skaly sú bralá, skalné útvary, steny.
-
-
Kolmé steny s veľkým skalným oknom ukryté v lese poskytujú položené i
previsnuté lezenie v strope klenby.Výhodou je možnosť lezenia i za daždivých dní.
-
-
Posedenie v cieli s občerstvením.
-
-
Neskutočná úľava pre nohy po náročnej túre cez Kojšovskú hoľu.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Kojšovské vrchy /  Kojšovská hoľa /
                                  Fotogaléria – Kojšovské vrchy /  Turniská  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-