aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

18. Výstup na Jakubinu
                                Dňa 3.09.2011 sme  uskutočnili  turistickú akciu.
                                              
                                                     Výstup na Jakubinu.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie      :  Úzka dolina – Ostredok – Jakubina – Jamnická dolina – Úzka dolina
 
Dĺžka trasy :  18 km         Prevýšenie : 1350 m       Čas trasy podľa mapy: 8.30 hod
 
Členovia KST MŠK :   Papcun, Mullerová, Muller, Gaľa
 
 
Turistická mapa ZÁPADNÉ  TATRY - Roháče  č.112     Turistický atlas list. 58
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname z kempingu Račková dolina modrou značkou na rázcestie Jamnickej a Račkovej doliny. <<< ATC sa
nachádza 4 km od obce Pribylina v turisticky zaujímavom a neobyčajne krásnom prostredí. Turista tu nájde všetko,
mohutné skalnaté vrcholy , ostré bralá , hlboké lesy, vodopády alebo plesá, malebné doliny kontra vysoké štíty.
Milovníci cykloturistiky určite ocenia krásu okolia na bicykloch do Tichej a Kôprovej doliny. Neopakovateľná atmosféra
prírodnej scenérie Západných Tatier a lacnej dovolenky v ATC Račková dolina je zárukou k stráveniu príjemných chvíľ
pre každého návštevníka . ATC je situovaný priamo v lese, kde si prídu na svoje aj hubári. >>> Prechádzame Úzkou
dolinou okolo potoka Račková, vpravo sa nachádza protipovodňová hrádza v Úzkej doline ktorá má za úlohu zachytávať
prívalovú vodu z Račkovej a Jamnickej doliny. Prichádzame na rázcestie Račkovej a Jamnickej doliny. Pri vstupe do
Račkovej doliny je umiestnená informačná tabuľa o Medveďom teritóriu a pohybu v ňom. Snáď si to prečítali aj medvede
a budú dodržiavať pokyny na tabuli a nebudú sa pohybovať po turistických chodníkoch. Od smerovníka pokračujeme
zelenou značkou vľavo do kopca. Od počiatku začína náročné stúpanie smerom na Ostredok. Po chvíli vystúpime
na staré polomy porastené trávou, odkiaľ sú prvé výhľady. Vľavo sa tiahne hrebeň cez Klinovaté, Mládky, Malý Baranec
na Baranec. Cez Jamnickú dolinu je vidieť Volovec. Prichádzame nad hranicu lesa, kde začína trávnatý porast striedajúci
sa s porastom borievok. Postojíme a posilnime sa borievkami. Je nádherné slnečné počasie. Keď sa otočíme pred nami
leží Podtatranská kotlina, v strede Liptovský Hrádok v pozadí hrebeň Nízkych Tatier. Postupujeme na Ostredok. Vpravo
sa ukázal najvyšší vrchol Západných Tatier – Bystrá. Vľavo je vidieť Baranec postupne prechádza cez Smrek,
Ždiarské sedlo na Plačlivé. Z Ostredku je vidieť pred nami strmo stúpajúci chodník na Nižnú Maguru. Pomaly stúpame
nádherným skalnatým hrebeňom porastený kosodrevinou a trávou. Po vystúpení na Nižnú Maguru sa pred nami ukáže
celý hrebeň cez Ostredok, Vyšnú Maguru na Jakubinu. Vpravo sa ukázal kužeľ Klína. Vpravo dole sa tiahne Račková
dolina s vpravo odbočujúcou Gáborovou dolinou. Vľavo je vidieť hlavný hrebeň z Deravej na Volovec. Pod Ostredkom
končí kosodrevina a hrebeň je porastený trávou. Z Ostredku je už vidieť zubatý hrebeň smerom na Jakubinu. Pod
Jakubinou končí skalnatý hrebeň a začína pekný vychodený chodník na vrchol Jakubina. Vystúpime na vrchol, je
nádherné počasie a tomu aj zodpovedá nádherný kruhový výhľad do veľkej vzdialenosti. Zo západu zľava je mohutný
Baranec s bočným hrebeňom z Malého Baranca, pokračuje cez Smrek, Ždiarské sedlo na Plačlivé. Na severozápad
od vrcholu Jakubina je Hrubý vrch, ktorý je súčasťou hlavného hrebeňa ktorý prichádza od Kasprovho vrchu, cez
Veľkú Kamenistú, Klín, Končistu, Hrubý vrch a pokračuje cez Deravú na Volovec. Z Volovce odbočuje bočný hrebeň
vpravo smerom na Rákoň, Lúčnu a Bobrovec. Hlavný hrebeň pokračuje vľavo cez Ostrý Roháč, Plačlivé, Tri kopy,
Hrubú kopu na Baníkov Saltín, Brestovú, Sivý vrch. Na západ od vrchlu Jakubina leží Jamnicka dolina s Jamnickými
plesami v závere doliny.  Na východ od vrcholu Jakubina leží Račková dolina s Račkovými plesami v závere doliny.
Hrebeň smerom na Baníkov je nádherný svojimi  ihlanmi štítov trčiacimi z hlavného hrebeňa. Veľká časť svahov
hrebeňa je porastených trávou. Schádzame na Hrubý vrch, vpravo je vidieť Račkové plesá v závere Račkovej doliny.
Zostup z Hrubého vrchu do Jamnickej doliny je veľmi náročný. Svah je veľmi strmý a chodník vedie kamenným
suťoviskom, je potrebné dávať veľký pozor pri schádzaní. V doline je už pohyb ľahší. Pri smerovníku Záhradky
pokračujeme modrou značkou dolu Jamnickou dolinou na rázcestie Račkovej a Jamnickej doliny, pokračujeme
Úzkou dolinou do AZC Račková dolina.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Ešte povinná dokumentácia účasti pri smerovníku v ústi Úzkej doliny.
-
-
Protipovodňová hrádza v Úzkej doline ktorá má za úlohu zachytávať prívalovú
vodu z Račkovej a Jamnickej doliny.
-
-
Smerovník na rázcestí Jamnickej a Račkovej doliny.
-
-
Račková dolina pred odbočením zelenej značky z doliny na Jakubinu.
-
-
Informačná tabuľa o Medveďom teritóriu a pohybu v ňom. Snáď si to prečítali aj medvede a budú dodržiavať pokyny
na tabuli a nebudú sa pohybovať po turistických chodníkoch.
-
-
Vľavo hrebeň smerom Malý Baranec, Baranec v pozadí Smrek pohľad zo zelenej značky zo svahu
pod Nižným Ostredkom.
-
-
Nádherné slnečné počasie.  Pri náročnom výstupe na Nižnú Maguru, je potrebné doplniť energiu pomocou plodov
ktoré ponúka príroda.
-
-
Liptovská kotlina v pozadí hrebeň Nízkych Tatier pohľad spod Nižného Ostredku.
-
-
Zľava Baranec, Smrek v pozadí Plačlivé pohľad spod Nižného Ostredku.
-
-
Vľavo  Plačlivé  vpravo Ostrý Roháč pohľad spod Nižného Ostredku.
-
-
Klín  vľavo Jakubina, dole Račková dolina pohľad z Nižného Ostredka.
-
-
Račková dolina, vpravo Nižná Bystrá v pozadí Bystrá pohľad z Nižného Ostredka.
-
-
Jamnická dolina, zľava Tri Kopy, Plačlivé, Ostrý Roháč, Volovec, Deravá pohľad Nižnej Magury.
-
-
Vyšná Magura  v pozadí Jakubina  pohľad z Ostredka.
-
-
Nižná Magura v pozadí hrebeň Nízkych Tatier pohľad z Ostredku.
-
-
Vyšná Magura v pozadí Jakubina pohľad z Ostredka.
-
-
Spoločná fotografia na vrcholu Jakubina.
-
-
Hrebeň cez Baranec do Žiarskeho sedla, zľava Baranec, Smrek, Žiarske sedlo vpravo v pozadí Baníkov 
pohľad z vrcholu Jakubina.
-
-
Hrebeňový chodník z Hrubého vrchu smerom Deravá, Volovec vpravo v pozadí Osobitá, vrchol opradený
povesťami o bájnom Jánošíkovom poklade, pohľad z vrcholu Jakubina.
-
-
Dole je záver Račkovej doliny, Klín v pozadí Bystrá pohľad z Hrubého vrchu.
-
-
Hrebeňový chodník z Hrubého vrchu smerom Deravá, Volovec vľavo pokračuje Ostrý Roháč,  Plačlivé v pozadí
zľava Baníkov, Salatín, Brestová pohľad z Hrubého vrchu.
-
-
Končistá, vľavo chodník na Hrubý vrch, vpravo chodník po hrebeni na Klín, zo spodu prichádza chodník z
Račkovej doliny pohľad z Jakubinej.
-
-
Smerovník pod Hrubým vrchom, kde sa oddeľuje červená a zelená značka.
-
-
Hrebeňový chodník z Hrubého vrchu smerom Deravá, Volovec vľavo pokračuje Ostrý Roháč, 
Plačlivé pohľad Od smerovníka.
-
-
Záver Jamnickej doliny pod Hrubým vrchom.
-
-
Smerovník v závere Jamnickej doliny.
-
-
Záver Jamnickej doliny.
-
-
Jamnicka dolina smerovník na Rázcestie pod Smrekom.
-
-
Jamnicka dolina.
-
-
Rázcestie Jamnickej a Račkovej doliny.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Západné Tatry / Ostredok – Jakubina /   
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-