aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

12. Mútne-Pilsko-Mútne
                            Dňa 28.05.2011 uskutočnila sa turistická akcia.
            
                        Stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Pilsku.
 
 
Usporiadateľ :  KST – sekcia pešej turistiky
 
                         Redakcia časopisu Krásy Slovenska
 
                         Regionálna rada KST Orava
 
                         Obecný úrad Mútne
 
Trasa akcie : Mútne - Vajdovka - Dudová - Skalisko - Pilsko – Skalisko – Dudová – Vajdovka – Mútne
 
Dĺžka trasy :  23 km         Prevýšenie : 780 m       Čas trasy podľa mapy:  6.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacka, Muller, Mullerová, Mikulová, Kunová, Gengeľ, Papcun, Hamráková, Uhrin, Miček 
 
 Nečlenovia KST MŠK : Baluch                               
 
                     
Turistická mapa ORAVA – BESKID  ZYVIECKY č. 102        Turistický atlas list č. 7
 
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname z futbalového ihriska žltou značkou v obci Mútne. <<< Gróf Gašpar Illésházy v roku 1647 prikázal Matejovi
Benčíkovi z Jasenice, aby pri potoku Mútnik založil dedinu. Sledoval tým zabezpečenie severozápadnej hranice svojho
panstva i využitie bohatstva lesov v ľavej časti Pilska, západne od Veselého. Novú dedinu pomenovali Mútne podľa potoka
Mútnika. Hovorievali o ňom, že tiekol mútny aj vtedy, keď vo vrchoch nepršalo. Mútne patrilo medzi valaské obce.  Podľa
zakladacej listiny z roku 1647 dostali obyvatelia Mútneho 16-ročnú lehotu na klčovanie lesov, vybudovanie usadlostí,
zúrodnenie pôdy a pestovanie obilia. V listine sa spomína, že mútňanský chotár je priestranný, neúrodný a skalnatý,
klčované polia častým obsievaním budú čoraz neúrodnejšie, preto zemepán nedovolil obyvateľom Mútneho klčovať
ďalšie lesy. >>> Prechádzame rozsiahlymi lúkami okolo Mútneho, počasie nie je najlepšie preto nie sú najlepšie výhľady.
<<< Okolo Mútneho je prekrásna príroda pod Pilskom. Jeho územie predstavuje jedno z najcennejších a najzachovalejších
chránených území Slovenska. V jeho chotári boli vyhlásené tri maloplošné chránené územia: Národná prírodná
rezervácia Pilsko zasahuje do územia Mútneho len svojou západnou časťou, predstavuje vrcholovú časť pieskovcového
masívu Oravských Beskýd - Pilska. Národná prírodná rezervácia Spálený Grúnik so zachovalými rašelinnými
spoločenstvami podmáčaných smrečín, prírodná rezervácia Mútňanska píla so zachovalými močiarnymi a rašelinnými
spoločenstvami slatinného typu a vzácna je tiež riečka Mútňanka s jej brehovými porastmi. >>> Prichádzame k horárni
Vajdovky kde už vchádzame do lesa. Značka pokračuje po ceste ktorá z juhu obchádza Magurku až prichádza k
 horárni Horná Randová, odbočíme vľavo okolo potoka Randová po čase odbočíme vpravo do svahu na Dudovú. Tu už
pokračujeme vľavo zelenou značkou smerom Pilsko. <<< Pilsko sa nachádza na         poľsko-slovenskej hranici, ktorá
prechádza 400 m pod vrcholom hory, teda vrchol sa nachádza na slovenskej stane. Na slovenskej strane je začlenený
do Štátnej prírodnej rezervácie Pilsko a na poľskej strane do Rezervatu przyrodniego Pilsko. Podobne ako mnohé
pohoria na poľsko-slovenskej hranici patrí aj Pilsko medzi pohoria, ktoré sú hranicou medzi úmoriami. Potoky zo
severnej strany patria do úmoria Baltského mora, zatiaľ čo vodné toky z južnej strany patria do úmoria Čierneho mora.
Pilsko ako súčasť Beskýd je súčasťou Vonkajších Západných Karpát. Je tvorený tzv. flyšom, striedaním pieskovcov
a ílovcov. Činnosť ľadovca bola aktívnejšia na severnej strane o čom svedčia strmšie svahy na severnej strane oproti
oblejším svahom na južnej strane. Pilsko vďaka svojej výškovej dominancii v okolitej krajine patrí medzi obľúbené
ciele turistov na obidvoch stranách štátnej hranice. Vrchol hory poskytuje vynikajúci kruhový výhľad na Babiu horu,
Tatry, Chočské vrchy, Malú Fatru a najmä Poľsko. >>> Na vrchole Pilsko sa nachádza hmla a miestami slabo prší z
        
 dôvodu zlého počasia sa dlho nezdržíme a vrátime sa tou istou trasou naspäť do Mútneho.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
   
Futbalové ihrisko v obci Mútne kde je začiatok jednej z viacerých trás výstupu na Pilsko.
-
-
Goralská koliba Mútne.
-
-
Smerovník pri Goralskej kolibe  v Mútnom. 
-
-
Drevená socha pri Goralskej kolibe v Mútne.
-
-
Na ceste smerom na Vajdovku.
-
-
Smerovník Dudová na hrebeni smerom na Pilsko.
-
-
Chvíľka oddychu na Dudovej.
-
-
Smerovník na Skalisku / 1495 m n.m. /
-
-
Výstup na Pilsko smerom od Skaliska.
-
-
Účastníci 48. ročníka stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Pilsku.
-
-
Účastníci 48. ročníka stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Pilsku.
-
-
Nepriaznivé počasie pokazilo dobré pripravenú akciu, a zabránilo naplno vnímať krásu Oravy na Slovensko – Poľskej hranici
-
-
Účastníci 48. ročníka stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Pilsku členovia KST MŠK Krompachy.
-
-
Účastníci 48. ročníka stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska
na Pilsku členovia KST MŠK Krompachy.
-
-
Účastníci 48. ročníka stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Pilsku.
-
-
Goralská muzika na vrchole Pilsko
-
-
Účastníci 48. ročníka stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Pilsku členovia KST MŠK Krompachy.
-
-
Pohľad na horáreň Vajdovky.
-
-
Príroda okolo obce Mútne.
-
-
Príroda okolo obce Mútne.
-
-
Futbalové ihrisko kde bol pripravený kultúrny program s občerstvením pre účastníkov výstupu.
-
-
Futbalové ihrisko kde bol pripravený kultúrny program s občerstvením pre účastníkov výstupu.
-
-
Na ochranu pred nepriaznivým počasím usporiadateľ postavil veľký vojenský stan vďaka ktorému bolo možné sa skryť
pred dažďom a vetrom.
-
-
Účastníci 48. ročníka stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Pilsku, členovia KST MŠK Krompachy.
-
-
Účastníci 48. ročníka stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Pilsku, členovia KST MŠK Krompachy.
-
-
Účastníci 48. ročníka stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Pilsku, členovia KST MŠK Krompachy.
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-