aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

26. Štefánsky výstup na Sľubicu
                                    Dňa 26.12.2011 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                  Štefanský výstup na Sľubicu.
 
 
Usporiadateľ :  KST Sľubica Vojkovce
 
Trasa akcie : Vojkovce – sedlo Predky – Sľubica – Slovenský kríž Na skale – sedlo Predky – Vojkovce – Kaľava – Krompachy
 
Dĺžka trasy :  15 km         Prevýšenie : 620 m       Čas trasy podľa mapy:  4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacky, Šlacka, Muller, Papcun, Gaľa, Olšavský, Olšavska, Čupaj, Kunová,
 
                                Kandričák, Podracká, Gengeľ, Šlacký, Rodzik, Sakmar, Sakmarová, Mertinko, Mertinková 
                                 
Nečlenovia KST MŠK : 8 účastníci                               
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na obecnom úrade Vojkovce kde je prezentácia účastníkov výstupu. <<< Vojkovce patria k najstarším
spišským obciam so slovanským osadením. Už koncom 13. Storočia sa v listinách uvádzajú ako dedina ( VILLA VOYK 1290. )
Neskoršie pomenovanie má viac podôb napríklad Wykfoula, Woyk, Wojkenadorf, Wojkovce, Vojkócz, Vojkfalva. Spočiatku
patrili rodu Žehranských (Szigray) zo Źehry, od 16. storočia boli súčasťou hradného panstva Spiš. V 17. storočí ich majitelia
Spišského hradu Čákiovci zálohovali rodine Holló. V 18. A 19. storočí boli pozemky v obci rozdelené medzi Čákiovcov,
Guldengingerovcou a Petriovcov, pričom 2/3 pozemkov patrili rodu Čáki. >>> Už v autobuse ktorý organizátor zabezpečil na
dopravu účastníkov zo ŽSR Krompachy do Vojkoviec bolo plno čo nasvedčovalo že tento ročník bude dobrá účasť.
Nakoniec 200 účastníkov predstavuje najväčšiu účasť v histórii Štefanských výstupov na Sľubicu. Od obecného úradu
vpravo ku kostolu kde pokračujeme vľavo zelenou značkou smerom Sľubica. Značka vedie širokou cestou, za rampou
značka odbočuje vpravo do lesa. Máme dosť času preto pokračujeme po ceste ďalej ktorá vedie bočným svahom lesa.
Po chvíli križujeme zelenú značku, pokračujeme ďalej po ceste. Na skládke pokračujeme žltou značkou ktorá prichádza
z Richnavy na Sľubicu. Značka stále vedie po širokej ceste až do sedla Predky.  V sedle zabočíme vľavo, čaká nás
strmší výstup na Sľubicu ktorý straší tých ktorý vystupujú na Sľubicu zo sedla Predky. Pred vrcholom je dlhšia úzka lúka.
Na vrchole je už dosť účastníkov výstupu. Na dané počasie je celkom dobrá viditeľnosť. Vľavo je vidieť obrysy Volovských
vrchov, ďalej Vranie vrchy, Kráľova hoľa skrývala vrchol v jednom malom mraku. Vysoké Tatry sú ukryté v mrakoch. Pod
nami Hornádska kotlina, Dreveník, Spišský hrad, vpravo tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Na vrchole Sľubice stretávame
mnoho známych turistov s ktorými sa stretávame len na turistických akciách. Prianie príjemných Vianoc a Nového roka počuť
z každej strany, samozrejme k tomu patrí nejaký ten prípitok. Nefúka vietor celkom pohodové počasie, preto na vrchole
strávime dlhší čas a rozprávame sa zo známymi. Z vrcholu pokračujeme zelenou značkou smerom sedlo Branisko, sedielko
z ktorého vyjdeme na hrebeň kde odbočíme zo značky vpravo smerom k Slovenskému krížu Na skale. Ďalej pokračujeme
neznačkovanou cestou smerom Predky. Od Slovenského kríža cestou ku kamennému krížu, odkiaľ je vidieť Víťaz, Hrabkov
a vrchol Rohačky. Cesta za krížom zabočí vpravo dole svahom a pokračuje naspäť popod vrchol Sľubice až pred Predkami
sa vrátime na žltú značku, prejdeme sedlo Predky, cestou na skládku dreva kde odbočíme zo značky vpravo cestou až do
Vojkoviec. Na obecnom úrade končí oficiálny výstup na Sľubicu, je podané občerstvenie, tí ktorý vyhrali v tombole si prevzali
ceny.  Niektorý členovia KST MŠK Krompachy mali po obede ešte viacero povinnosti, preto niektorý ukončili trasu a do
Krompách sa vrátili autom, niektorý pokračovali zelenou značkou smerom Kaľava. V Kaľave pri kostole odbočíme zo značky
a pokračujeme cez obec po trase starej značky. <<< Kaľava existovala už v 13. stor., v pís. prameňoch sa objavuje
začiatkom 14. stor. Prvýkrát v listine Spišskej kapituly z 2. 5. 1300 ako majetok rodiny zo Žehry (Kaloua). Od pol. 15. stor.
bola súčasťou Richnavského hradného panstva. Obyvatelia boli roľníci a poľnohospodárski robotníci. Časť pracovala v
blízkych Krompachoch, ktoré sú aj dnes pre niektorých pracoviskom. >>>  Za cintorínom odbočíme vpravo do svahu, prejdeme
ho a pokračujeme vpravo cestou do lesa cez Dubie. Prejdeme železnicu, okolo vodnej elektrárne, vľavo cez most ponad
Hornád, na hlavnej ceste vľavo do mesta kde ukončíme trasu.                   
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Prezentácia účastníkov výstupu na Sľubicu na obecnom úrade.
-
-
Prezentácia účastníkov výstupu na Sľubicu na obecnom úrade.
-
-
Prezentácia účastníkov výstupu na Sľubicu na obecnom úrade.
-
-
Prezentácia účastníkov výstupu na Sľubicu na obecnom úrade.
-
-
Prezentácia účastníkov výstupu na Sľubicu na obecnom úrade.
-
-
Sedlo Predky, chvíľka oddychu pred strmším výstupom na Sľubicu.
-
-
Sedlo Predky, chvíľka oddychu pred strmším výstupom na Sľubicu.
-
-
Vrchol Sľubice - Krompašský turisti.
-
-
Vrchol Sľubice - turisti zo Spišskej Novej Vsi.
-
-
Vrchol Sľubice - Krompašský turisti.
-
-
Vrchol Sľubice - Krompašský turisti a niekoľko turistou i iných klubov. V pozadí Hornádska kotlina a Volovské vrchy.
-
-
Vrchol Sľubice - Krompašský turisti.
-
-
Vrchol Sľubice - účastníci Štefánskeho výstupu na Sľubicu.
-
-
Naše polovičky na vrchole Sľubice.
-
-
Vrchol Sľubice - Krompašský turisti. V pozadí Hornádska kotlina a Volovské vrchy.
-
-
Vrchol Sľubice - turisti zo Spišskej Novej Vsi. V pozadí Hornádska kotlina a Volovské vrchy.
-
-
Vrchol Sľubice - Krompašský turisti.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Krompachy - Predky /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-