aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

11. Prechod Čergovom.
                                      Dňa 21.05.2011 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                            Výstup na Minčol.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Kyjov – Kamenica – sedlo Ždiare – Minčol - Kyjov
 
Dĺžka trasy :  20 km         Prevýšenie : 656 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacka, Muller, Mullerová, Mosin, Ševčíková, Kunová              
 
Nečlenovia KST MŠK : Kandričák                               
 

Turistická mapa Čergov – č. 104             Turistický atlas list č. 67
 
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Kyjov od kostola poľnou neznačenou cestou smerom do Kamenici. <<< Obec vznikla v 1. polovici 15.
storočia na území panstva Kamenica. Koncom 16. storočia bola stredne veľkou dedinou s výlučne poddanským
obyvateľstvom, ktorého časť bola roľnícka a časť valaská slovenského a rusínskeho pôvodu. Gréckokatolícky Kostol
Narodenia Panny Márie bol postavený roku 1868 v barokovo-klasicistickom štýle. Je to jednoloďový objekt s rovným
uzáverom presbytéria a do štítového priečelia situovanou barokovou vežou. Vnútorné zariadenie pochádza zo začiatku
20. storočia. >>> Po vyjdení z obce na mierny hrebeň, pred nami sa otvára Šarišské medzihorie. Vľavo sa tiahne hrebeň
Čergova s najvyšším vrcholom Minčol. Pod nami leží obec Kamenica s nepatrnými zvyškami hradu Kamenica. V pozadí
sa tiahne hrebeň Bachurne. Pokračujeme poľnou cestou do dolinky kde pokračujeme vpravo zelenou značkou do Kamenice.
<<< Kamenica vznikla v blízkosti starej, strategicky významnej kráľovskej cesty (via regia), ktorá spájala centrálne a východné
Uhorsko (Potisie) cez Miškovec – Košice – Prešov – Lipany – Starú Ľubovňu s Poľskom, predovšetkým s mestami
Starý a Nový Sacz a za križovatkou pri Ľubotíne v údolí rieky Popradu s Muszynou a Krynicou. Významná obchodná cesta,
blízke susedstvo s Poľskom, posúvanie uhorskej hranice stále viac na sever, hradné panstvo, to všetko sú reality, ktoré
vytvorili bohatú históriu Kamenice. Obec vznikla v polovici 13. storočia pod kráľovským poľovníckym hradom Kamenica,
z ktorého sa dodnes zachovali len zvyšky. Prvá zmienka je z roku 1248 po prvom tatárskom vpáde, ale listina sa podľa
historikov považuje za falzum spred roku 1288. Prvá hodnoverná písomná zmienka je z roku 1270, keď uhorský kráľ
Štefan V., syn Bela IV., daroval územie za Červenickou bránou, teda územie za zásekmi, ako aj roľnícke osady
Kamenicu a Pusté Pole synom Detricha a ich spoločníkom synom Mikuláša. Roku 1275 donáciu potvrdil aj kráľ Ladislav IV.
a roku 1287 ju opätovne potvrdila jágerská kapitula. Hradný vrch Kamenica, bralo vysoké 725 m n. m, bolo útočiskom
pred Tatármi. V sedle za hradným vrchom je dodnes prameň pitnej vody, čo malo veľký význam pre ukrývajúcich sa.
Treba podotknúť, že prvá písomná zmienka neznamená začiatok existencie obce. V 13. storočí sa uvádza ako Torkueley,
Thorkw, Torkow. Zistilo sa tu slovanské pohrebisko z 10. -12. storočia, čo by iste posunulo slovanské osídlenie Kamenice
aspoň do 9. storočia. >>> V obci zabočíme vľavo po žltej značke smerom do sedla Ždiare. Prechádzame popod nepatrné
zvyšky Kamenického hradu. <<< Hrad Kamenica (Kamenický hrad) sa nachádza na východnom Slovenská . Stojí v pohorí
Čergov, na vápencovom brale, v nadmorskej výške 725 m, nad obcou Kamenica. Hrad Kamenica bol postavený v roku 1248,
pravdepodobne po vpáde Tatárov. Nechal ho na kráľovské povolenie postaviť Ditrich Čiernik. Hrad bol postavený na
pretiahnuté horskom chrbte, ktorý je delený sedlom na 2 časti. Hrad Kamenica sa skladal z horného gotického hradu
s vežou (donjon) a palácom na nádvorí. Mal dobre vybudované obranné valy. Roku 1557 sem však pritiahlo dobre
vyzbrojené cisárske vojsko, aby pokorilo neposlušnú majiteľku hradu Annu Tárczay-Drugethovou. Vojsko hrad dobylo
a zbúrali. Dodnes sa zachovali iba ruiny hradu. Zostali zvyšky pozorovacej veže, múrov a zemného valu. >>>
Cez rozsiahle lúky prichádzame do obce Potoky, pokračujeme dolinou pri chatách začíname vystupovať strmším
výstupom do sedla Ždiare. Zo sedla Ždiare pokračujeme vľavo modrou značkou hlavným hrebeňom Čergova. Chodník
vedie hustým lesom miestami prerušovaným zarastenými polomami. Prechádzame Hýrovou, cez Lazy až pomaličky
vystupujeme na vrchol Minčola. Minčol nádherný vrchol s kruhovým výhľadom. Na východ sa tiahne rozsiahly hrebeň
Čergova, s množstvom doliniek a bočných hrebeňov tiahnucimi sa rôznymi smermi. Na juhu sa rozprestiera rozsiahle
pohorie Bachurne. Na juhozápade sa rozprestierajú tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Na západe sa týči zubatý
hrebeň Vysokých Tatier. Pokračujeme modrou značkou prudkým zostupom na rozsiahle lúky nad Kyjovom. Odtiaľ
máme pred sebou údolie okolo Plavča. Schádzame popod Lysú horu do obce.   
-
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy.
-
-
-   
Sokolia skala - nádherný skalný útvar podobný cukrovej homoli v Zádielskej doline len trochu menší. 
-
-
Obec Kamenica.
-
-
Nepatrné ruiny hradu Kamenica.
-
-
Nepatrné ruiny hradu Kamenica.
-
-
Obec Kamenica.
-
-
Na žltej značke pod sedlom Ždiare.
-
-
Smerovník sedlo Ždiare v hlavnom hrebeni Čergova.
-
-
Chvíľka oddychu v sedle Ždiare.
-
-
Na hlavnom hrebeni Čergova pod Lazmi miestami mrholilo aj keď v okolí burácali hromy.
-
-
Minčol s vrcholovým krížom.
-
-
Pamätná tabuľa na 26. ročník Zrazu Slovenských turistov SNP v roku 1979.
-
-
Na vrchole Minčola.
-
-
Na vrchole Minčola.
-
-
Na vrchole Minčola.
-
-
Smerovníky na vrchole Minčola.
-
-
Na vrchole Minčola.
-
-
Juhozápadna časť rezervácie Minčolu.
-
-
Obec Kyjov.
-
-
Obec Kyjov.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Čergov  / Sedlo Ždiare - Minčol /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-