aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

3. Prechod Suchou Belou.
                                   Dňa 23.01.2011 uskutočnila sa turistická akcia.
 
          Prechod roklinou Suchá Bela z príležitosti 100 rokov prvého zimného prechodu.
 
 
Usporiadateľ :  Regionálna rada KST Spišská Nová Ves
 
Trasa akcie :   Podlesok – Sucha Bela – Kláštorisko – Hrdlo Hornádu – Podlesok
 
Dĺžka trasy :  15 km         Prevýšenie : 500 m       Čas trasy podľa mapy:  6.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Gengeľ, Čupaj, Olšavský, Havaš, Havašová              
 
                      
Turistická mapa  SLOVENSKÝ RAJ  č.124          Turistický atlas list č.  137
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na Podlesku zelenou značkou roklinou Suchá Bela. Pri recepcii ATC Podlesokbolo slávnostne
otvorenie prechodu roklinou Suchej Belej s príležitosti 100 rokov prvého zimného prechodu. Vchádzame do ústie
Suchej Belej, najromantickejšej a najkrajšej tiesňavy Slovenského raja a jednej z najkrajších  tieňav Slovenska. Voda
pretekajúca tiesňavou pramení v samom závere rokliny cestou prijíma množstvo vody z bočných svahoch a doliniek.
<<<  História turistického objavovania Suchej Belej sa začína roku 1900, keď skupina pod vedením prof. M. Rótha sa
dostala až k Misovým vodopádom. Roku 1908 vyznačkovali a upravili k nim turistický chodník.  V marci 1910 skupina
pod vedením A.Mervaya prešla po prvýkrát v zime celou tiesňavou. Úplne, vrátane Rokliny Misových vodopádov, ju
sprístupnili členovia Horskej služby roku 1957. Jej pozdĺžny profil je výrazne stupňovitý, takže na sérii skalných stupňov
sa vytvorila kaskáda vodopádov. >>> Ústie rokliny je mierne stúpajúce so širším dnom pokrytým kamennými nánosmi
potoka Suchá Bela. Postupne dno sa zužuje a vytvára úzke skalne rozsadliny so strmými skalnými stenami. Profil
rokliny sa výrazne zmení až prejdením Misovými vodopádmi prejdeme riečiskom cez najužšie miesto / tzv. Roklina.
Dno doliny sa zužuje na takmer jeden meter, pričom výška kolmých stien nad hlavami dosahuje miestami až 150 m.
 / Sústavou kovových rebríkov a lávok prekonáme Misové vodopády, najväčšie súvisle prevýšenie počas prechodu
roklinou. Stúpame roklinou, miestami prechádzame po pieskových nánosov, po drevených vodorovných rebríkoch,
kovových stúpačkách a rebríkoch. Postupne prechádzame   Okienkovým vodopádom, Korytovým vodopádom, vľavo
sa ukáže Bočný vodopád a nakoniec vodopádom  Kaskáda. Záver rokliny sa postupne zmierňuje, prechádzame okolo
studničky až vyjdeme na asfaltovú cestu ktorá sprava prichádza z Podleska, ňou sa dostaneme na vrchol Suchej Belej.
Pod prístreškom v závere Suchej Belej si posedíme, občerstvíme sa a pokračujeme žltou značkou Pod Vtáčim hrbom,
odbočíme vpravo červenou značkou na Kláštorisko. <<< Archeologické nálezy potvrdzujú stavbu hradiska ľudu lužickej
kultúry 12.-11. stor. p. n. l. V roku 1241 našli obyvatelia okolitých obci v priestore Kláštoriska útočište pred Tatármi. >>>
Pri vstupe do ruín kláštora chvíľku postojíme a pozrieme ruiny kláštora. <<< História kláštora siaha až do 13. storočia.
V jeho druhej polovici sa na tej istej planine, na ktorej dnes stoja pozostatky Kláštoriska, zachránili obyvatelia Spiša
pred nájazdmi Tatárov. Z vďačnosti za záchranu, ktorú im Letanovská skala ponúkla, rozhodli sa vystavať tu kostol.
Neskôr boli na toto miesto pozvaní kartuziáni, ktorí tu založili svoj kláštor. Rád kartuziánov založil mních sv. Bruno
roku 1084 vo Francúzsku. Pravidlá rádu sú veľmi prísne: celoživotná mlčanlivosť, zákaz vstupu žien do kláštora
(jedinú výnimku mala mecenáška Hedviga) či život v celách – malých domčekoch so záhradkou. Hlavnou náplňou
práce kartuziánov bolo prepisovanie kníh, o čom svedčia archeologické nálezy. Pokiaľ sa nevenovali pisateľskej
práci udržovali chod kláštorného komplexu ako samostatnej jednotky. Sami si dopestovali väčšinu potrebných plodín.
Prijímali pocestných i duševne chorých, ktorých liečili najmä izoláciou od okolitého sveta. Bohužiaľ, z rovnakého
dôvodu, ktorý stál pri vzniku Skaly útočiska, bolo toto posvätné miesto zničené. Veľmi dobrá obranná poloha sa
zapáčila najskôr husitom a neskôr bratríkom. Spišská župa bola nútená roku 1543 kláštor zničiť. >>>  Z Kláštoriska
pokračujeme zelenou značkou do hrdla Hornádu. Môžem povedať že sa oplatí prejsť si tento chodník. Vedie väčšinou
širším lesným chodníkom s množstvo časti so skalným podložím ktoré vystupuje z chodníka a vytvára jeho krásu.
Prichádzame k bývalému detskému táboru na Košariskách. Po polomoch je tam poriadna spúšť. Modrá značka je
teraz preznačkovaná, nevedie okolo Veľkej Bielej vody ale v smere od Podlesku pokračuje vpravo po ceste okolo
detského tábora, za táborom zabočí vľavo do hrdla Hornádu. Po vyjdení z lesa sa naskytuje vľavo pohľad na celé
Vysoké Tatry, vpravo Hrabušice a okolie. Okolo nového ranču sa zvyšuje vybavenosť na aktívny oddych a zábavu.
Pokračujeme k recepcii kde si posedíme v útulnej reštaurácii Rumanka a zakončíme nádherne strávený deň.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Otvorenie prechodu roklinou Suchá Bela - obecný úrad Hrabušice.
-
-
-
-
-
Recepcia ATC Podlesok.
-
-
Bočné ľadopády v ústi Suchej Belej.
-
-
Z dôvodu vody na dne rokliny bolo náročnejšie postupovať roklinou. Prechod bol možný len po bočnej steny rokliny.
-
-
Pekné kaskádovite bočné ľadopády.
-
-
Spodná časť rokliny.
-
-
Rebríky Misových vodopádov.
-
-
Misové vodopády.
-
-
Misové vodopády.
-
-
Misové vodopády.
-
-
Misové vodopády.
-
-
Misové vodopády.
-
-
Pekné ľadopády na skalných stenách.
-
-
Dlhé cencúľové ľadopády.
-
-
Mohutné bočné ľadopády.
-
-
Bočný ľadopád.
-
-
Pod bočnými ľadopádmy.
-
-
Najužšie miesto pod Okienkovým vodopádom.
-
-
Korýtkový vodopád.
-
-
Úzka časť rokliny v závere rokliny.
-
-
Vodopád Kaskáda.
-
-
Záver Suchej Belej.
-
-
Reštaurácia na Kláštorisko.
-
-
Reštaurácia na Kláštorisku.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Slovenský raj / Suchá Bela /
                                   Fotogaléria – Slovenský raj / Kláštorisko /
                                   Fotogaléria – Slovenský raj / Kartuziánsky kláštor /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-