aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

5. Výstup na Kojšovskú hoľu.
                                 Dňa 19.02.2011 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                           Zimný výstup na Kojšovskú hoľu.
 
 
Usporiadateľ :  KST HORAL Kojšov
 
Trasa akcie : Kojšov – Poľovnícky potok – Kojšovská hoľa - Kojšov
 
Dĺžka trasy :  15,5 km         Prevýšenie : 740 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Čupaj, Čupajova, Vozárova, Kunova, Rodzík, Gengeľ             
 
Nečlenovia KST MŠK : 1 účastnik                                            
 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Košice  č.136     Turistický atlas list. 181  
 
  
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Kojšov spred obecného úradu. <<< Obec Kojšov vznikla pravdepodobne koncom 13.storočia na
území Jekelfalussyovcov. Podľa dostupných historických prameňov sa po prvýkrát spomína v roku 1368 a potom až
o sto rokov neskôr, keď pripadla panstvu Spišského hradu. Spolu s ním sa dostala pod zemepanskú právomoc
Zápoľských, neskôr Turzovcov. Názov obce je odvodený najpravdepodobnejšie od osobného mena lokátora obce Koyša,
ktoré vzniklo zo skrátenej domáckej podoby slovanského zloženého osobného mena Kojislav. Zo stredovekých zápisov
názvu obce Kojšov možno uviesť tri názvy a to Koys z roku 1368, jeho pomaďarčenú podobu Koysfalva (Kojšovská dedina)
z roku 1375 a konečne aj dnešnú podobu Kojschov z roku 1565, zachytenú nemeckou grafikou. Dôležité je poznamenať,
že obec bola dosídľovaná v 15. a 16. storočí v rámci valašskej kolonizácie. >>>  Žltou značkou prechádzame obcou hore
ulicou, za poslednými domami odbočíme vpravo do neznačenej doliny. Postupujeme okolo Poľovníckeho potoka po
lesnej ceste. Po čase odbočíme z dolinky vľavo po lesnej ceste ktorá sleduje vrstevnice. Odtiaľ je pekný výhľad na
skalný výtvor Turniska. Pokračujeme miestami strmým výstupom striedajúcim sa s rovnejšími časťami cesty ktorou
sa dostaneme na severovýchodné lúčnaté svahy vrcholu Kojšovskej holi. Vystupujeme rovno hore vrcholovou lúkou
porastenou jednotlivo rastúcimi ihličnanmi. Tesne pod vrcholom nie je žiadny porast začínajú tu už prvé nádherné
výhľady. Kojšovská hoľa ponúka nádherný kruhový výhľad, v prípade dobrého počasia je vidieť veľmi ďaleko. Ale nie
je dobré počasie, žiadny výhľad. <<< Kojšovská hoľa (nem. Koischdorfer Höhe, maď. Kojsói-tétő) je najvyšší vrch
rovnomenného geomorfologického podcelku vo Volovských vrchoch a meria / 1 245,7 m n. m. /. Neodmysliteľnou
súčasťou Kojšovskej hole sa od roku 1988 stalo Meteorologické radiolokačné observatórium postavené v tesnom
susedstve kóty označujúcej vrchol Kojšovskej hole.  >>> Na vrchole ja hustá hmla, fúka vietor, preto sa na vrchole
nezdržíme dlho a pokračujeme žltou značkou do sedla pod Kojšovskou hoľou. Zo sedla červenou značkou vľavo
cez lyžiarske svahy k čajovni Katka, kde sa občerstvíme a oddýchneme si. Ďalej  červenou značkou cez lyžiarsky
svah k vrcholovej stanici sedačky zo Zlatej Idky kde opustíme značku a pustíme sa vľavo dolu lyžiarskym svahom,
po chvíli pokračujeme vpravo sledujúc potok ktorý tečie dolinkou. Spočiatku postupujeme chodníkom, potom cestou
dolu dolinou až do obce. Cieľ trasy je v kultúrnom dome. Dáme si výborné kysnuté rožky, v miestnej krčme dobré pivo. 
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
Otvorenie výstupu.
-
-
Účastníci zimného výstupu na Kojšovskú hoľu.
-
-
Výstup na Jedlinky.
-
-
Vystupujeme rovno hore vrcholovou lúkou porastenou jednotlivo rastúcimi ihličnanmi.
-
-
Pod Kojšovskou hoľou.
-
-
Stromy pod vrcholom Kojšovskej holi.
-
-
Na vrchole Kojšovskej holi.
-
-
Typická silueta smerovníka na Kojšovskej holi.
-
-
Vrchol Kojšovskej holi.
-
-
Vrchol Kojšovskej holi.
-
-
Čajovňa Katka.
-
-
Čajovňa Katka.
-
-
Lyžiarské svahy pod Kojšovskou hoľou.
-
-
Kojšovský potok.
-
-
Domáce koláče. Veľmi chutná odmena v cieli.
-
-
Kultúrny dom, cieľ trasy.
-
-
Kultúrny dom, cieľ trasy.
-
-