aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

10. Okolo Slovinok
                        Dňa 7.05.2011 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                               Okolo Slovinok.
 
 
Usporiadateľ :  Obecný úrad Slovinky
 
Trasa akcie : Slovinky – Poráčska dolina – Škripkova dolka - Nad Sejkovou – Poráčska dolina - Slovinky
 
Dĺžka trasy :  15 km         Prevýšenie : 450 m       Čas trasy podľa mapy:  5.00 hod

Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Mikulová,
 
                                  Šuhajdová, Stanek, Smreková
 
Nečlenovia KST MŠK : 1 účastník                               
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125    Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v starej baníckej obci Slovinky od ústredného smerovníka pri cintoríne  červenou značkou cez
Poráčsku dolinu do obce Poráč. <<< Obec Slovinky vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári.
V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako
„Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú
Slovinky ako „Villa Abakuk“ V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich
Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci
už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú
Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. >>>  Počasie
je pod riedkym mrakom, dosť teplo. Pustíme sa červenou značkou smerom Poráčska dolina ktorá sa nám predstavuje
ústim v tvare V. Vľavo lyžiarskym svahom začína hrebeň ktorý končí pod Slovinskou skalou, vpravo začína
Bielou skalou hrebeň Galmusa. Po vyjdení ulice na voľné priestranstvo vľavo sa nachádza pravoslávny  chrám
Nanebovstúpenia Isusa Christa, po prejdení mostu cez Poráčsky potok a vystúpení na kopček  vpravo sa nachádza
kaplnka odkiaľ začína žltá značka smerom Biela skala, poľovnícka chata na Galmuse , Za horou, Spišské Vlachy.
Prejdeme okolo starej horárni kde už začínajú tiahle lúky v ústi Poráčskej doliny. Vpravo sa výrazne črtá profil južného
svahu hrebeňa Galmus. Pokračujeme rozbitou asfaltom spevnenou cestou, prejdeme drevený most, po chvíli bude
vpravo sa nachádza už nepoužívaná lesná škôlka, vľavo sa už ukazuje severný svah Slovinskej skaly časť Matisovec.
Prechádzame druhý drevený most a za chvíľku začína posledná tiahlejšia lúka. Vpravo sa už ukazujú výrazné  skalné
svahy NPR Červené skaly. Dolina sa postupne začína zužovať až pred chatu Čierny Bocian kde sa trochu rozšíri na
voľné priestranstvo. Chata v minulosti patrila ŽB Slovinky, bola otvorená pre verejnosť a bola miestom častých peších
a cyklistických nenáročných vychádzok obyvateľov Sloviniek a Krompách. Dalo sa tu zašportovať, opiecť si niečo a k
tomu si dať dobré čapované pivo v chate. Dnes je chata v súkromných rukách a je zatvorená. Pokračujeme ďalej
červenou značkou Poráčskou dolinou. Približne po 1 km sa vpravo ukáže úzka skalná rozsadlina do ktorej sa pustíme.
Po chvíľke sa rozsadlina rozšíri na trochu širšiu dolinku. Po posledných silných dažďoch je dno dolinky zanesené
nánosmi piesku a kamenia. Dno dolinky sa veľmi zmenilo, postup je o to ťažší. Na viacerých miestach sú vyvrátené
stromy, chodník ktorým sa obchádzal skalný prah je zatarasený vyvrátenými stromami, je potrebné to obchádzať
svahom ktorý je dosť strmý. Dolinka nad skalným prahom je už celkom čistá a postupuje sa oveľa lepšie. Po čase
vychádzame na cestu ktorá vedie hrebeňom Galmusa a je značená modrou značkou. Zabočíme vpravo  smerom
na Nad Sejkovu. Postupne prichádzame do časti hrebeňa nad Sejkovou odkiaľ po polomoch je pekný výhľad vľavo
na Dreveník, na tajomné nepoznané Levočské vrchy a hrebeň Braniska Vpravo na Bielu skalu. Tu odbočuje vľavo
žltá značka smerom k druhému jazeru Za horou. Pokračujeme hrebeňom kde dlhší čas máme výhľad do
Hornádskej kotliny. Po vojdení do lesa po chvíli bude vpravo odbočovať široká lesná cesta značená miestnym
značením žlto-biele trojuholníky. Postupujeme cestou pekným borovicovým lesom. Prichádzame do úzkej skalnatej
časti krátkej dolinky ktorá vychádza z Poráčskej doliny. Prichádzame na starú skládku odkiaľ vpravo sa dá vyjsť na
peknú vyhliadkovú skalu nad Poráčskou dolinou. Pokračujeme cestou až prichádzame na križovatku kde zabočíme
vpravo a pokračujeme cestou až do Poráčskej doliny na červenú značku, zabočíme vľavo smerom do obce Slovinky.
Pokračujeme červenou značkou do obce Slovinky. Prechádzame obcou a za cintorínom zabočíme vpravo k
obecnému úradu kde je cieľ turistickej akcii.
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Prezentácia účastníkov pochodu " Okolo Slovinok " konaného s príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny. 
-
-
Prezentácia účastníkov pochodu.
-
-
Zádušná omša za padlých v 1. a 2. svetovej vojne.
-
-
Baníci v slávnostných uniformách držia stráž pri pamätníku.
-
-
Zádušná omša za padlých v 1. a 2. svetovej vojne.
-
-
Baníci v slávnostných uniformách držia stráž pri pamätníku.
-
-
Príhovor starostu obce.
-
-
Informačná tabuľa združenia Galmus v centre obci.
-
-
Výstup na hrebeň.
-
-
Výstup na hrebeň. 
-
-
Výstup na hrebeň.
-
-
Výstup na hrebeň. 
-
-
Cieľ pochodu na obecnom úrade.
-
-
Cieľ pochodu na obecnom úrade. 
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky /
                                  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Poráčska dolina - Poráč  /
                                  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-