aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

4. Prechod Levočskými vrchmi.
                                Dňa 12.02.2011 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                              27. Ročník zimného prechodu Levočskými vrchmi.
 
 
Usporiadateľ :  KST TJ Javorinka Levoča
 
Trasa akcie :  Levočská dolina, osada – dolinou Peklisko – Peterkaň – lúka Dvorčanka –
 
                       Gehuľa – Krížový vrch – Dvorce – Veterník – Levočská dolina, rampa – Kováčová vila
 
Dĺžka trasy :  21 km         Prevýšenie : 750 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Papcun, Kunová, Vozárová
 
 Nečlen KST MŠK : Kandričák
 
                        
Turistická mapa LEVOČSKÉ VRCHY – č. 114        Turistický atlas list č. 98  
 
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v Levočskej doline pri lyžiarskom stredisku. <<< Drevorubačská osada Levočská dolina sa nachádza
na južnej strane v Levočských vrchoch neďaleko starobylého mesta Levoče sa nachádza na križovatke kultúrnych
a turistických ciest. Zároveň je aj súčasťou turistickej trasy Gotická cesta, ktorej dĺžka predstavuje 580 km v
turistickom regióne Spiš a Gemer. Na tejto trase mesto tvorí jednu z najdôležitejších a kultúrne najbohatších zastávok.
Stredisko sa nachádza v Levočských vrchoch 6 km severne od Levoče, v nádhernej prírodnej scenérii v mestskej
časti Levočská Dolina. >>> Trasa vedie neznačenými cestami Levočskými vrchmi, cez vysťahovanú dedinu Dvorce
ku Kováčovej vile. <<< Rekreačné zariadenie leží v peknom prostredí Levočských vrchov v južnej časti Levočskej doliny.
Od Levoče je vzdialené 3 km. Nerušená príroda okolia je bohatá na lesné plody a huby. V blízkosti zariadenia sa
nachádza vodná nádrž. Využívajú ju hlavne milovníci kúpania, vodných športov a rybári. Pre návštevníkov tu sú
vodné bicykle a člny. >>>
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Levoča - Levočská brána. Prezentácia prechodu.
-
-
Otvorenie prechodu.
-
-
Mariánska hora.
-
-
Smerovník Zbojnícka lúka.
-
-
Zbojnícka lúka.
-
-
Levočské vrchy.
-
-
Levočské vrchy.
-
-
Krížový vrch.
-
-
Levočské vrchy.
-
-
Vysťahovaná dedina - Dvorce z dôvodu vybudovania vojenského pásma.
-
-
Informačná tabuľa zaniknutej obce Dvorce.
-
-
Dvorce.
-
-
Levočské vrchy.
-
-
Levočské vrchy.
-
-
Levočská dolina.
-
-
Levočská dolina - Kováčová vila.
-
-
Cieľ prechodu Levočskými vrchmi.
-
-
Cieľ prechodu Levočskými vrchmi.
-
-
Trochu zábavy po skončení prechodu.
-
-
Cieľ prechodu Levočskými vrchmi.
-
-
Po vyžrebovaní tomboly.
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-