aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

2. Zimné opekanie pri Sabinke
                               Dňa 22.01.2011 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                              Zimné opekanie pri Sabinke.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :   Krompachy – Líšči vrch - Poľovnícka chata Galmus – Za horou - Kolinovce - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  15.5 km         Prevýšenie : 350 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacka, Neubeller, Gengeľ, Miček              
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125    Turistický atlas list č. 140
 
 
 
Popis trasy:
Predstavovaná trasa začína v Krompachoch. <<< Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza z
listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia
pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených
konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali
prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný
administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so
zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto.
Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli
v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb.
Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú
železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu. >>> Od smerovníka
pri orientačnej mape združenia Galmus vľavo od Mestského úradu modrá značka pokračuje vpravo cez most, dolinou
smerom na Vápenec. Za Vitálnym svetom odbočí vpravo lesnou cestou ponad paneláky, pri troch betónových krížoch
prudko odbočí vľavo na úzky chodník, bočným svahom lesa až vyústi na lesnú cestu, pokračujeme vpravo na hrebeň
Líščieho vrchu pokrytého rozsiahlou lúkou, z ktorého sú prvé výhľady na Plejsy. Pred smerovníkom Pod skalou, vpravo
je prvý výhľad na Hornádsku kotlinu a hrebeň Braniska. Pokračujeme popod vápencové skalnaté zrázy pod Kobylou, o
 chvíľu prechádzame veľkou lúkou pod Kobylou, ktorá je vpravo. Pokračujeme ďalšou lúkou so senníkom, ktorá je
súčasťou veľkej lúky okolo poľovníckej chaty na Galmuse. Pri poľovníckej chate je prístrešok so stolom kde si môžete
oddýchnuť, občerstviť sa a v prípade zlého počasia je možné sa tu ukryť. Vľavo od cesty na zákrute je prameň vody,
jediný prameň na hrebeni Galmus. Pokračujeme vpravo žltou značkou smerom Za Horou. Cesta sa vo svojej vrchnej
časti postupne zúži, z dôvodu strmého svahu, kde sa cesta hlboko zarezáva do vápencového skalného podložia. Za
väčšou skládkou dreva značka odbočí z cesty vľavo úzkou lesnou cestou,  žltá značka vyústi z lesa popod lyžiarsky
vlek pri starej horárni, ku ktorej je pristavené pódium na ktorom v letných mesiacoch tu ponorí do lesa a pokračuje
lesnou cestou až na vystupuje country skupina Zahuráci. Pri smerovníku odbočíme vľavo cestou k bufetu Sabínka.
Pod prístreškom si opečieme kto čo si doniesol. Po chvíli oddychu pokračujeme naspäť k smerovníku. Táto trasa je
značená miestnym značením žlto - bielymi trojuholníkmi. Od smerovníka pokračujeme rovno asfaltovou cestou ktorá
prichádza zo Spišských Vlách na skládku dreva kde odbočíme vpravo na lesnú cestu. Po čase cesta vyústi z lesa
na lúky okolo železničnej trati.  Odtiaľ je pekný pohľad na časť Spišských Vlach v pozadí vľavo hrebeň Vysokých Tatier,
v strede sa čnie najväčšia travertínová kopa v strednej Európe, vpravo najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad v 
pozadí tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Značka sleduje okraj lesa až k potôčiku kde značka prechádza popod
železničnú trať, vpravo sa späť vráti k trati a pokračuje popod trať okolo Hornádu / ktorý v týchto miestach oddeľuje
hrebeň Braniska od hrebeňa Galmus / až k potôčiku. Opustime značku a vľavo ulicou vojdeme do Kolinoviec.  <<< Prvá
písomná zmienka o obci pochádza z r. 1312 ako Villa Colinii, neskôr premenovaná na Kolendorf alebo Kolinfalva.
V r. 1409 obec vtedy panujúci kráľ Žgmund, daroval fare Spišské Vlachy ako základinu slúženia každodennej svätej
omše ku cti sv. Jána Krstiteľa za kráľových rodičov. Vľavo na svahu postavený okolo roku 1830 klasicistický kostol 
sv. Jána Krstiteľa z Asisi. Išlo o stavbu sieňového typu s troma poľami pruskej klenby. Oltár v klasicistickom štýle s
 obrazom sv. Františka z Asissi. Vpravo v strede novo postavený kostol. >>> V krčme pri moste si dáme dobré pivo a 
pokračujeme na hlavnú cestu kde sledujeme zelenú značku vpravo po ceste smerom do Krompách. Prejdene popod
železničný podjazd.  Pri starej benzínovej pumpy vľavo za Hornádom pod svahom stojí budova prvej vodnej elektrárne
na Slovensku postavenej v roku 1889. Po chvíli vchádzame do Krompách, pokračujeme vpravo do centra kde
ukončíme trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria trás - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
                                  Fotogaléria rás - Krompachy / Sp.Vlachy - Za horou - Galmus /
                                  Fotogaléria trás - Krompachy / Za horou  /
                                  Fotogaléria trás - Krompachy / Krompachy – Za horou – Olcnava  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>  sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-