aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

9. Slovenský raj - Veľký Sokol
                            Dňa 14.03.2009 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                            Zimný prechod Slovenským rajom – Veľký Sokol.
 
 
Usporiadateľ :  Regionálna rada KST Spišská Nová Ves
 
Trasa akcie :   Hrabušice  Píla – Veľký Sokol – Malá Poľana – Hrabušice Píla  
 
Dĺžka trasy :  18 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová,               
 
                    
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Turistycký atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v časti Hrabušice časť Píla od informačných tabúľ na parkovisku. Osada prešla veľkou zmenou,
opravené staré drevené domy, novo postavené, nové informačné tabule pri vstupe do osady poskytujú dostatok informácii
o okolí. Zelenou značkou pokračujeme dolinou Veľkej Bielej vody. V doline nie je veľa snehu a preto postup nie je náročný.
Chodník vedie lesnou cestou s miernym stúpaním. Prichádzame k horárni Veľký Sokol, pri smerovníku odbočíme vľavo
žltou značkou cez roklinu Veľký Sokol. <<< Mohutná a dlhá tiesňava na západnom okraji planiny Glac. Ukončuje ju
romantická Róthova roklina, pomenovaná po jednom z priekopníkov turistiky v Slovenskom raji. Tiesňava Veľký Sokol
sa vyznačuje mohutnosťou a dĺžkou (4,5 km). Skalné steny vysoké do 300 metrov lemujú dno tiesňavy z oboch strán.
Veľa vody pretekajúcej roklinou vytvára mnoho vodopádov  s množstvom romantických kaskád, je ich tu najviac zo
všetkých roklín Slovenského raja. Veľký Sokol preto dostal prívlastok najmohutnejšia roklina Slovenského raja.  Prvý
úplný prechod sa uskutočnil 20.8.1898 skupinou prof. M. Rótha, dr. N. Filarského a M. Karolinyho. O mesiac neskôr
tá istá skupina doplnená umeleckým fotografom V. Forbergerom prešla tiesňavou druhýkrát. Fotografie V. Forbergera
boli prvými zábermi z tiesňav Slovenského raja.  Roku 1956 namontovali členovia Horskej služby v tiesňave prvé kovové
rebríky. Na začiatku Róthovej rokliny je umiestnená pamätná tabuľa. >>> Ústim rokliny vedie spevnená cesta okolo potoka
Sokol. V mieste ústia Malého Sokola značka odbočí z cesty vľavo cez potok a pokračuje chodníkom. V týchto miesta
miestach je dno rokliny ešte trochu širšia a je vidieť okolité vysoké a strmá skalnaté svahy. Na chodníku sa nachádza
slabá vrstva snehu, potok nie je pokrytý ľadom, ale množstvo popadaných stromov sťažuje prechod roklinou. Na svahoch
nie je ľad ale je možno vidieť ešte ľadové jazyky vychádzajúce zo skalných dier a puklín. Roklina sa tiahne juhovýchodným
smerom, preto ráno pri peknom slnečnom počasí ako je dnes na niektorých miestach slnko presvitá až na dno tejto
hlbokej a úzkej rokliny. Na dne ktoré je pokrytá slabou vrstvou snehu, slnečné lúče vytvárajú nádhernú scenériu. Jasné
slnečné miesta sa striedajú s tmavými tajomne pôsobiacimi zákutiami s dnom pokrytým množstvom kamenia a kúskov
starého dreva ktoré vytvárajú hate zanesené pieskom a kamením vytvorenými po posledných povodniach. Postupujeme
roklinou ktorá od môjho posledného prechodu zmenila neskutočne svoj ráz. Veľké množstvo kúskov dreva, hatí
zanesených pieskom, vymyté veľké balvany na dne, na svahoch a na dne popadané množstvo stromov ktoré z tejto
rokliny vytvorili naozaj divokú a ťažko prechodnú roklinu s množstvom adrenalínu počas prechodu v celej dĺžke rokliny.
Prichádzame k Malému vodopádu ktorým začína najkrajšia a najužšia časť rokliny Kamenné vráta. Pokračujeme
úzkou a hlbokou časťou rokliny, na dne je množstvo popadaných stromov pokrytých asi 20 cm vrstvou snehu. Prechod
po kmeňoch dnom rokliny je veľmi náročný s neskutočným adrenalínovým zážitkom. Na niektorých miestach rokliny
sú popadané stromy s koreňmi na dne rokliny, vytvárajú ťažko prechodné miesta. Pokračujte roklinou do jej záverečného
časti – Rothovej rokliny, ktorá predstavuje najužšiu časť Veľkého Sokola s romantickými kaskádam. Popadané kmene
stromov s množstvom úzkych ľadopádov padajúcich z kamenných stien rokliny vytvárajú čarovnú atmosféru tejto časti
rokliny. Vychádzame z rokliny na Glackú cestu, pokračujeme vľavo červenou značkou, rozsiahlou lúkou pri bývalej
horárni Glac. Na konci lúky si posedíme na slniečku, oddýchneme si a pokračujeme ďalej lesnou cestou na
Malú Poľanu, kde značka zabočí vľavo dolu lesom do ústia Veľkého Sokola. Po čase odbočíme vpravo žltou
značkou do Hrabušice Píla kde ukončíme trasu.      
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Hrabušice Píla chvíľka oddychu na zábradli.
-
-
 
Horáreň Sokol, ústie rokliny Veľký Sokol
-
-
Dno rokliny pokryté množstvom kmeňov a kúskov dreva.
-
-
 
Skalné steny rokliny vysoké až 300 m.
-
-
 
Dno rokliny pokryté veľkými balvanmi
-
-
 
Aj keď je málo snehu a nie je ľad, pohyb po mokrých skalách je veľmi náročný.
-
-
 
Najužšia časť rokliny s množstvom popadaných stromov ktoré veľmi sťažujú pohyb roklinou. 
-
-
 
Prechod náročnou časťou rokliny.
-
-
Pod Malým vodopádom.
-
-
 
Roklina pod Malým vodopádom smerom do ústia rokliny.
-
-
Malý vodopád.
-
-
Rokoina pod Veľkým vodopádom.
-
-
 
Veľký vodopád.
-
-
 
Drevené rebríky zabezpečujú bezpečný prechod roklinou v najnáročnejších častiach.
-
-
 
Ala akrobacia, adrenalínový prechod zasneženými kmeňmi stromov.
-
-
Náročný prechod dnom rokliny pomedzi korene stromov.
-
-
 
Rovnejší menej náročný úsek rokliny.
-
-
Náročný prechod roklinou, preliezanie a podliezanie kmeňov a koreňov stromov.
-
-
 
Neskutočne nádherná, divoká a adrenalínová časť rokliny.  
-
-
Popadané kmene stromov, jazyky ľadopádov, nádherná divokosť a sťažená prechodnosť rokliny.
-
-
Divoké a ťažko prechodné zákutia rokliny.
-
-
 
Vrchná menej náročná časť Róthovej rokliny.
-
-
 
Úzke miesta Róthovej rokliny zabezpečené drevenými rebríkmi.
-
-
 
Bez pomoci sa dalo miestami ťažko prejsť.
-
-
 
Na vrchole planiny smerom ku Glackej ceste.
-
-
 
Malá Poľana.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Slovenský raj / Veľký Sokol /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-