aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

6. Slovenský raj-Prielom-Kláštorná
                                     Dňa 21.2.2009 uskutočnila sa turistická akcia.
                         
                           Zimný prechod Slovenským rajom - Kláštorská roklina.
 
 
Usporiadateľ : Regionálna rada KST Spišská Nová Ves
 
Trasa akcie     : Čingov – Prielom Hornádu – Kláštorská roklina – Kláštorisko – Biely potok – Čingov
 
Dĺžka trasy  :  15.5 km           Výškové prevýšenie : 340 m         Čas trasy : 6,30 hod
 
Členovia KST MŠK : Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Šlacký, Sakmar, Petruš, Vozárová
 
Nečlenovia KST MŠK : 1 účastník
 
 
Turistická mapa  SLOVENSKÝ RAJ  č.124   Turistický atlas list č.  137
 
 
Popis trasy :
Počasie sa vydarilo, teplota sa pohybuje tesne pod nulou, obloha je jasná a počasie vydržalo po celý deň. Trasu
začíname od centrálneho smerovníka na dolnom parkovisku Čingova modrou značkou cez Prielom Hornádu smerom
na Letanovský mlyn proti toku Hornádu. <<< Prielom Hornádu je približne 16 km dlhý úsek horného toku rieky Hornád
od ústia Veľkej Bielej vody po Smižany. Hornád tu vytvoril kaňonovité údolie, brehy ktorého spadajú z bočných hrebeňov
a vrchov miestami s vyše 300 m výškovým rozdielom. Vďaka svojej turistickej histórii má Prielom Hornádu zvláštne
postavenie medzi prírodnými hodnotami Slovenského raja. Až roku 1960 sa začalo s výstavbou lanovej lávky v ústí
Kláštorskej rokliny a roku 1974 sa ukončila etapovitá výstavba "chodníka Horskej služby".  Na tomto chodníku je
zabudovaných 7 kovových mostíkov a lávok, približne 320 m reťazí v exponovaných skalných stenách, 140 stúpačiek
a približne 70 m drevených lávok. Pre turistov je sprístupnený v celej dĺžke. >>> Prechádzame cez prvú železnú lávku
ponad Hornád v miestach kde bol niekedy betónový most okolo smerovníka s odbočkou na Lesnicu a Košiarný briežok.
Prekročíme ústie Lesníckeho potoka a okolo Hornádu prichádzame na lúku v ústi Bieleho potoka ktorý preteká
Tomášovskou Belou pod Tomášovským výhľadom. Postojíme z dôvodu pitnému režimu pozrieme si Tomášovský
výhľad v rannom slnku. Pokračujeme cez lávku v ústi Bieleho potoka v pravo okolo  smerovníka k Hornádu, prejdeme
lávkou cez Hornád, sprava prichádza značka z Tomášovského výhľadu. Je veľmi málo snehu miestami v lese nie je
žiadny, na Hornáde okolo brehu len náznaky ľadu, zo svahu a skál len miestami náznaky ľadopádov. Prechádzame
lesom ktorý na viacerých miestach je poškodený, na zemi leží mnoho vyvrátených stromov. Chodník je dobre schodný
aj keď je málo snehu nešmýka sa, pozor treba dávať na miestach kde vystupuje skalné podložie, samozrejme na
rebríkoch a stúpačkách je potrebné dávať pozor stále. Stúpačky Pod mlynom, najkritickejšie miesto Prielomu Hornádu,
v prípade tuhej zimy sú tieto stúpačky vždy zakryté ľadom, dnes sú čisté a ľahko prechodné.  Prechádzame novým
kamenným mostom v Letanovskom mlyne, pri bufete postojíme dáme si foto. Ža Hornádom  sa nachádza jeden z
najznámejších ľadopádov Slovenského raja, pri Letanovskom mlyne navštevovaný milovníkmi lezenia v ľade. Aj keď
nie je najlepšia zima pri Letanovskom mlyne je celko m dobrý ľadopád, bolo vidieť lezcov na ľadopáde. Južné svahy
Čertovej sihoti nad Letanovským mlynom sú čisté bez snehu. Na svahu bolo možné pozorovať kamzíkov. Na týchto
svahoch sme najčastejšie videli kamzíka v Slovenskom raji. Prechádzame Prielomom, pozorujeme zákutia Hornádu,
okraje brehov sú trochu zaľadnené. Lanovou lávkou najdlhšou a najvyššie položenou lávkou prídeme do ústia Kláštornej
rokliny. Bola známa už dávnejšie, ale sprístupnená bola až v r. 1960 po preklenutí Prielomu Hornádu lanovou lávkou.
Odbočíme z modrej značky a pokračujeme zelenou značkou cez Kláštornú roklinu, ktorá je už pokrytá tenkou vrstvou
snehu. Chodníkom sa postupuje dobre, nešmýka sa. Prichádzame k prvému Strakovému,  13 m vysokému vodopádu.
Vodopád je pokrytý vrstvou ľadu. V rokline na dne je málo ľadu, stúpačky a rebríky sú dobre prechodné. Na bočných
svahoch sa zjavujú nie veľké ľadopády. Prichádzame k Dúhovému vodopádu ktorý je pokrytý súvislejšou vrstvou ľadu po
celej dĺžke. Tu už si môžete predstaviť krásu ľadov na vodopádoch. Prechádzame posledným rebríkom a vychádzame
do miernejšej časti záveru rokliny ktorá prechádza do rozsiahlej lúky na Kláštorisku. Vpravo sa nachádzajú opravované
zrúcaniny Kartuziánského kláštora. <<< História kláštora siaha až do 13. storočia. V jeho druhej polovici sa na tej istej
planine, na ktorej dnes stoja pozostatky Kláštoriska, zachránili obyvatelia Spiša pred nájazdmi Tatárov. Z vďačnosti
za záchranu, ktorú im Letanovská skala ponúkla, rozhodli sa vystavať tu kostol. Neskôr boli na toto miesto pozvaní
kartuziáni, ktorí tu založili svoj kláštor. Rád kartuziánov založil mních sv. Bruno roku 1084 vo Francúzsku. Pravidlá
rádu sú veľmi prísne: celoživotná mlčanlivosť, zákaz vstupu žien do kláštora (jedinú výnimku mala mecenáška Hedviga)
či život v celách – malých domčekoch so záhradkou. Hlavnou náplňou práce kartuziánov bolo prepisovanie kníh, o čom
svedčia archeologické nálezy. Pokiaľ sa nevenovali pisateľskej práci udržovali chod kláštorného komplexu ako
samostatnej jednotky. Sami si dopestovali väčšinu potrebných plodín. Prijímali pocestných i duševne chorých, ktorých
liečili najmä izoláciou od okolitého sveta. Bohužiaľ, z rovnakého dôvodu, ktorý stál pri vzniku Skaly útočiska, bolo toto
posvätné miesto zničené. Veľmi dobrá obranná poloha sa zapáčila najskôr husitom a neskôr bratríkom. Spišská župa
bola nútená roku 1543 kláštor zničiť. >>> Lúka na Kláštorisku je celá pokrytá hrubšou vrstvou snehu, obloha je zatiahnutá
pod mrakom.  Reštaurácia je zatvorená a preto si nájdeme miesto v zavetri Kláštoriska, kde si trochu oddýchneme a 
občerstvíme sa. Pokračujeme žltou značkou do Tomášovskej Belej. Z lúky schádzame veľmi strmým zostupom do ústia
roklina Veľkého Kyseľa. Z chodníka je veľmi dobrý výhľad do zatvorenej rokliny Veľký Kyseľ ktorý po požiari v roku 1975
bol zatvorený. Svah do Tomášovskej Belej je na južnej strane Kláštoriska z tohto dôvodu tu už nie je skoro žiadny sneh.
Zostup je aj napriek tomu náročný a je potrebné zvýšiť opatrnosť pohybu. Biely potok nie je pokrytý ľadom, ani snehu
nie je veľa, pohyb nie je veľmi náročný. Postojíme pri skalných mužíčkoch a obdivujeme trpezlivosť turistov ktorý tu ich
postavili väčšie množstvo. Prechod rebríkmi je dobrý keďže nie je veľa snehu. Počasie sa zlepšovalo a na Čingove bolo
už pekné počasie.    
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
- 
-
 
Čingov dolné parkovisko.
-
-
 
Tomášovsky výhľad pohľad z Prielomu Hornádu.
-
-
 
Ústie Bielého potoka.
-
-
 
Malé ľadopády v Prielome Hornádu.
-
-
 
Stúpačky
-
-
 
Najatraktívnejšie a najkrajšie sú úseky Prielomu Hornádu, ktorými  turisti prechádzajú po
železných stúpačkách zapustených do skaly priamo nad hladinou rýchlo tečúceho Hornádu.
-
-
 
Stúpačky Nad večným dažďom.
-
-
Stúpačky Nad večným dažďom.
-
-
Jedný z mnohých stúpačiek v Prielome Hornádu.
-
-
 
Letanovský mlyn, lezenie v ľadopáde.
-
-
 
Kamzík nasadený v oblasti Stratenej, postupne sa rozmnožil na celé územie Slovenského  raja.
-
-
 
Kamzík nasadený v oblasti Stratenej, postupne sa rozmnožil na celé územie Slovenského  raja.
-
-
 
Kláštorná roklina - pod Strakovým vodopádom vysokým 13 m.
-
-
 
Strakový vodopád vysoký 13 m.
-
-
 
Pod Dúhovým vodopádom.
-
-
Dúhový vodopád zo zvyškami ľadu na bokoch.
-
-
Bočný ľadopád v závere rokliny.
-
-
 
Bočný ľadopád v závere rokliny.
-
-
 
Bočný ľadopád v závere rokliny.
-
-
 
Kláštorisko s reštaurácoiu v pozadí.
-
-
 
Opravované ruiny Kartuzianského kláštora.
-
-
 
Kláštorisko smerom na Čertovú sihoť.
-
-
 
Kláštorisko okolo Kartuziánskeho kláštora.
-
-
 
Biely potok.
-
-
 
Mestečko skalných mužíkov.
-
-
 
Mestečko skalných mužíkov.
-
-
 
Mestečko skalných mužíkov.
-
-
 
Drevené rebríky v Tomášovskej Belej.
-
-
 
Nádherný a hlboký meander v ústi Bieleho potoka.
-
-
Viac fotografii pozri :   Fotogaléria – Slovenský raj / Prielom Hornádu /
                                    Fotogaléria – Slovenský raj / Kláštorská roklina /
                                    Fotogaléria – Slovenský raj / Kláštorisko /
                                    Fotogaléria – Slovenský raj / Kartuziánsky kláštor /
                                    Fotogaléria – Slovenský raj / Biela Voda – Klauzy /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-