aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

21. Kojšovská 25
                                Dňa 12.7.2009 uskutočnila  sa turistická akcia
                         
                                                   Kojšovská 25-ka.
 
 
Usporiadateľ : KST HORAL Kojšov
 
Trasa akcie     :  Kojšov – Strieborná – Kojšovská holľa – Turniská – Kojšov.
 
Dĺžka trasy : 25 km         Prevýšenie : 1000 m       Čas trasy podľa mapy: 6.45 hod
 
Členovia KST MŠK : Muller, Olšavský, Olšavská, Kunová, Papcun, Gengeľ, Petruš, Janoš
 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Košice  č.136           Turistický atlas list. 181  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Kojšov spred obecného úradu. <<< Obec Kojšov vznikla pravdepodobne koncom 13.storočia na
území Jekelfalussyovcov. Podľa dostupných historických prameňov sa po prvýkrát spomína v roku 1368 a potom až o
sto rokov neskôr, keď pripadla panstvu Spišského hradu. Spolu s ním sa dostala pod zemepanskú právomoc
Zápoľských, neskôr Turzovcov. Názov obce je odvodený najpravdepodobnejšie od osobného mena lokátora obce Koyša,
ktoré vzniklo zo skrátenej domáckej podoby slovanského zloženého osobného mena Kojislav. Zo stredovekých zápisov
názvu obce Kojšov možno uviesť tri názvy a to Koys z roku 1368, jeho pomaďarčenú podobu Koysfalva (Kojšovská dedina)
z roku 1375 a konečne aj dnešnú podobu Kojschov z roku 1565, zachytenú nemeckou grafikou. Dôležité je poznamenať,
že obec bola dosídľovaná v 15. a 16. storočí v rámci valašskej kolonizácie. >>> Počasie je nádherné slnečné bez jediného
mráčku. Trasu začíname modrou značkou hore ulicou  okolo rodného domu Juraja Jakubiska, po chvíli odbočíme vpravo
ulicou von z obce a pokračujeme lesnou cestou. Spočiatku značka vedie lesom, po chvíli vyjdeme na rozsiahle lúky
smerom na Striebornú. Odtiaľ je pekný výhľad na prístupovú dolinu do Kojšova, masív Folkmarskej skaly, sedlo
Zemičky a začiatok hrebeňa Murovanej skaly. Prechádzame lúkami miestami porastenými krovím až dôjdeme na
Striebornú. Tu odbočíme vľavo červenou značkou smerom na Kojšovskú hoľu. Prechádzame hustejším lesom Striebornej.
V časti Pri obrázku sa nachádzajú rozsiahly polom, ktorým vedie značka do náročnejšieho stúpania na hrebeň, ktorý
nás privedie postupne na rozsiahly lúčnatý porast juhozápadného svahu Ždiaru. Raj pre zberačov čučoriedok. Značka
vedie okolo lesa, pred nami leží Zlatoidská hora, pod ňou stojí chata Erika. Už viac rokov je uzatvorená škoda tejto chaty.
Opustíme lúku a nízkym lesíkom vystupujeme smerom na Kojšovskú hoľu. Po chvíli vyjdeme na asfaltovú cestu ktorá nás
privedie na vrchol Kojšovskej holi. <<< Kojšovská hoľa (nem. Koischdorfer Höhe, maď. Kojsói-tétő) je najvyšší vrch
rovnomenného geomorfologického podcelku vo Volovských vrchoch a meria / 1 245,7 m n. m. /. Neodmysliteľnou
súčasťou Kojšovskej hole sa od roku 1988 stalo Meteorologické radiolokačné observatórium postavené v tesnom
susedstve kóty označujúcej vrchol Kojšovskej hole.  >>> Na vrchole je pekné počasie, preto sa na vrchole zdržíme dlhšie,
vnímame nádherný kruhový výhľad z vrcholu. Kojšovská hoľa patrí medzi najkrajšie vrcholy s kruhovým výhľadom.
V prípade pekného počasia je dovidieť veľmi ďaleko. Na východe vidieť hrebeň Slanských vrchov. Na juhu rozsiahla
oblasť Slovenského krasu. Juhozápadným smerom Revúcka vrchovina. Na západe vidieť dominantnú čiapku Kráľovej holi.
Severozápadným smerom zubatý hrebeň Vysokých Tatier pod nimi rozsiahla planina Levočských vrchov. Na severe vidieť
hrebeň Braniska a Čergova. Po čase pokračujeme chodníkom okolo mierových stĺpov. <<< Mierová hora je umiestnená
približne 250 m od meteorologickej stanice smerom na juh, na súkromnom pozemku Urbárskej a Jakubiskovej
spoločnosti Kojšov. V podobe 3 trojuholníkov je umiestnených 49 bielych stĺpov mieru, s nápisom Nech pokoj vždy
vládne na Zemi a Nech je mier na Slovensku (každý stĺp ma aj svoje číselne označenie). 49 stĺpov mieru symbolizuje
umiestnenie Slovenska na 49. rovnobežke. Trojuholníky vyjadrujú symbolickú podporu fyzickému, duševnému a
duchovnému rastu človeka. Projekt bol hodnotený ako projekt storočia a má symbolizovať zachovanie mieru v Európe.
Stĺpy mieru pre Slovensko sú darom Japonskej spoločnosti, ako prosba za svetový mier. >>>  Vrátime sa na červenú
značku, vľavo cez lyžiarske svahy k čajovni Katka, kde sa občerstvíme a oddýchneme si. Ďalej  červenou značkou cez
lyžiarsky svah k vrcholovej stanici sedačky zo Zlatej Idky, značka odbočí vľavo do lesa okolo najväčšieho mraveniska
v tejto časti Kojšovských vrchov. Schádzame dolu lesom kde sa striedajú polomy s hustým a vysokým lesom.
V Idčianskom sedle odbočíme vľavo žltou značkou smerom do Sedla pod Suchým vrchom. Značka spočiatku  vedie
polomom ale potom hustým a vysokým lesom až prídeme do sedla. Zabočíme vpravo zelenou značkou hrebeňom
Murovanej skaly cez Suchý vrch, Krížny hrb, sedlo pod Krížnym hrbom kde značka odbočí z hrebeňa a sleduje
juhozápadný bočný svah. <<< Prírodnou zvláštnosťou v celo pásme masívu Murovanej skaly sú bralá, skalné útvary,
steny, skalné ostrohy. Bizardné krasové útvary sú lokálne a  okrajové. Morfologický a krajinársky je najhodnotnejší
súbor skalných veží – Turní alebo / Turniská / v juhozápadnej časti územia, ktoré pohľadovo dominujú nad okolitým
lesným porastom. Súbor veží a brál je viac menej usporiadaný do kruhu. Pozoruhodným útvarom je veľká skalná brána
a ďalšie prejavy povrchového zvetrávania vápencov. Ide o perforáciu skalnej hmoty, ktorej dno sa nachádza približne
na úrovni terénu. Následkom mechanického zvetrávania a odnosu hornín je deštrukcia skalného masívu a vznik
skalných veží rôzneho tvaru. Podstatná časť skalných útvarov je tvorená svetlým wettersteinským vápencom.
V okrajových častiach vystupuje i tmavý gutensteinský dolomit a vápenec. >>> Postupne sa začínajú zjavovať
samostatne stojace skaly v lese. Nad Turniskami odbočíme zo zelenej značky vľavo dole lesom až prídeme k nádherným
skalným útvarom nazývaný Turniska. <<< Zlepencové veže s veľkým skalným oknom ukryté v lese poskytujú položené
i previsnuté lezenie v strope klenby, v ľahkých i extrémnych cestách. Turniská svoju históriu začali písať už dávno no
do popredia sa táto oblasť dostala až organizovaním skalolezeckých pretekov v 80. rokoch. Teraz oblasť obsahuje
okolo 70 ciest a veľa dobrých bouldrov. Výhodou je možnosť lezenia i za daždivých dní. >>> Prechádzame žltou
značkou medzi skalnými útvarmi, cez nádherné vysoké skalné okno až zídeme dolinkou ku Kojšovskému potoku,
zabočíme vpravo dole dolinou. Na lúke pred Kojšovom je poskytnuté občerstvenie, je nádherné počasie preto sa zdržíme.
Nádherný slastný pocit, ponoriť nohy do potoka aby sa schladili po náročnej túre. Zídeme do obce kde je koniec trasy.        
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Smerovník v obci Kojšov
-
-
 
Kojšov pohľad z modrej značky smerom od Striebornej.
-
-
Zľava Folkmarská skala, sedlo Zemičky, Murovaná skala pohľad z modrej značky smerom od Striebornej.
-
-
Smerovník na Striebornej.
-
-
Smerovník Jedlinky.
-
-
Chvíľka oddychu pri smerovníku Jedlinky.
-
-
Kojšovská hoľa - vrchol.
-
-
Kojšovská hoľa pohľad zo sedla pod Kojšovskou hoľou.
-
-
Smerovník na Golgote.
-
-
Chvíľka oddychu na Golgote.
-
-
Smerovník Sedlo pod Suchým vrchom.
-
-
Sedlo pod Suchým vrchom.
-
-
Turniská vrchná časť.
-
-
Nádherná, mohutná skalná klenba v Turniskách.
-
-
Nádherné skalné útvary v Turniskách.
-
-
Nádherné skalné útvary v Turniskách.
-
-
Mohutná skalná klemba v Turniskách.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Kojšovské vrchy /  Kojšovská hoľa /
                                  Fotogaléria – Kojšovské vrchy /  Turniská  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-