aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

24.Západné Tatry-Račková dolina-Končistá
                            Dňa 22.8.2009 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                              Západné Tatry -  výstup na Končistú a Klin.
 
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie     :  ATC Račková dolina – Račková dolina - Končistá - Klin - Gáborová dolina - ATC Račková dolina
 
Dĺžka trasy : 20 km         Prevýšenie : 1310 m       Čas trasy podľa mapy: 8.15 hod
 
Členovia KST MŠK : Šlacký, Šlacká, Mosin, Šefčíková
 
 
Turistická mapa ZÁPADNÉ  TATRY - Roháče  č.112            Turistický atlas list. 58, 59  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname z kempingu Račková dolina modrou značkou na rázcestie Jamnickej a Račkovej doliny. <<< ATC sa
nachádza 4 km od obce Pribylina v turisticky zaujímavom a neobyčajne krásnom prostredí. Turista tu nájde všetko,
mohutné skalnaté vrcholy , ostré bralá , hlboké lesy, vodopády alebo plesá, malebné doliny kontra vysoké štíty.
Milovníci cykloturistiky určite ocenia krásu okolia na bicykloch do Tichej a Kôprovej doliny. Neopakovateľná atmosféra
prírodnej scenérie Západných Tatier a lacnej dovolenky v ATC Račková dolina je zárukou k stráveniu príjemných chvíľ
pre každého návštevníka . ATC je situovaný priamo v lese, kde si prídu na svoje aj hubári. >>> Prechádzame Úzkou dolinou
okolo potoka Račková, vpravo sa nachádza protipovodňová hrádza v Úzkej doline ktorá má za úlohu zachytávať prívalovú
vodu z Račkovej a Jamnickej doliny. Prichádzame na rázcestie Račkovej a Jamnickej doliny. Odbočíme vpravo žltou
značkou do Račkovej. V ústi Račkovej doliny je umiestnená informačná tabuľa o Medveďom teritóriu a pohybu v ňom.
Snáď si to prečítali aj medvede a budú dodržiavať pokyny na tabuli a nebudú sa pohybovať po turistických chodníkoch.
V ústi doliny postupujeme lesom a nie sú žiadne výhľady. Koryto potoka Račková je posiate veľkými balvanmi a vytvára
množstvo prahov pri prudko tečúcej vode je potok zdanlivo celý biely. Postupne ponad vrcholy stromov vľavo sa začína
ukazovať východný svah Ostredku. Vychádzame z lesa na otvorený priestor, pred nami sa tiahne Račková dolina. Klín
a záver doliny je ukrytý v hmle. Vľavo sa už v plnej kráse ukazuje hrebeň z Ostredku na Jakubinu. Len Jakubina sa
nám ukryla v hmle. Vpravo pod Prostrednou sa tiahne pás lesa zničeného veternou smršťou. Prechádzame dnom
doliny kde je mnoho pozostatkov veternej smršte. Svahy Račkovej doliny sú rozdielne. Kým vľavo svahy popod Ostredok
sú dosť skalnaté porastené trávnatým porastom s mnohými trsmi kosodreviny a samostatne rastúcimi stromami.
Svahy vpravo sú pokryté lesom. Prechádzame časťou doliny porastenej množstvom rôznych kvetín a rastlín. Les a
 kosodrevina ustúpila a prechádzame lúčnatým porastom až prichádzame na Rázcestie pod Klínom kde sa nachádza
turistická útulňa. V týchto miestach z Račkovej dolina vpravo odbočuje Gáborová dolina.  Vpravo nad nami sa ukazuje
masív Bystrej najvyššieho vrcholu Západných Tatier. Pred nami ležia južné svahy Klína. Postupujeme žltou značkou,
potok Račková vľavo vytvoril niekoľko metrov vysoký vodopád. Prechádzame strmou ale krátkou morénou. Za nami sa
ukázal vrchol Bystrej. Prechádzame stále lúčnatým porastom dna doliny iba miestami prerušovanej trsmi kosodreviny.
Prechádzame okolo Račkových plies, pred nami sa ukazuje Račkové sedlo, ukázal sa aj Klín so svojimi lúčnatými
svahmi, Končistá a vrchol Jakubinej. Hmla sa stratila a je vidieť okolité vrcholy. Postupujeme nádherným lúčnatým
svahom do Račkového sedla. Vychádzame do sedla, pokračujeme vľavo až na vrchol Končistej. Račkové sedlo je
zaujímavé svojím tvarom. Široký hrebeň je zbrázdený viacerými brázdami. Pôvodne sme chceli pokračovať cez
Hrubý vrch, Jakubinu, Ostredok do ATC Račková dolina. Lenže počasie sa začalo prudko kaziť, vpravo nad Roháčmi
sa začalo pribúdať ťažké tmavé mraky, hmla začala hustnúť preto sme sa rozhodli nepokračovať na Jakubinu.
Zostupujeme do Račkového sedla červenou značkou a pokračujem výstupom na Klín aj napriek hustej hmle. Z vrcholu
schádzame pomerne prudkým a kamením pokrytým chodníkom do Gáborového sedla kde odbočíme vpravo zelenou
cez Gáborovú dolinu k Rázcestiu pod Klínom. Okolo je veľmi hustá hmla nie je nič vidieť. Postupne schádzame
Račkovou dolinou, hmla sa začína tratiť ale vpravo nad hrebeňom z Jakubinej na Ostredok  začína sa ozývať búrka
so svojimi sprievodnými prejavmi. Našťastie sa búrka drží vo veľkej výške nad hrebeňom. Ešte že sme nepokračovali
na Jakubinu, teraz bi nás búrka chytila niekde na hrebeni. V doline iba trochu silnejšie spŕchlo, ani sme poriadne nezmokli.             
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
ATC Račková dolina.
-
-
 
Protipovodňová hrádza v Úzkej doline.
-
-
V ústi Račkovej doliny.
-
-
Výhodné svahy Ostredku pohľad z Račkovej doliny.
-
-
Vyšná Magura pohľad z Račkovej doliny.
-
-
Časť doliny pokrytá množstvom kvetou a rastlín.
-
-
Turistická útulňa v Račkovej doline.
-
-
Ostredok, Vyšná Magura pohľad z Račkovej doliny.
-
-
Jakubina pohľad z Račkovej doliny.
-
-
Račková dolina.
-
-
Račkovo sedlo pohľad z Račkovej doliny.
-
-
Hrebeň z Končistej na Hrubý vrch pohľad z Račkovej doliny.
-
-
 
Račkové plesá.
-
-
 
Jakubina pohľad z Račkového sedla.
-
-
 
Končistá - vrchol.
-
-
 
Zvláštne tvarované Račkovo sedlo.
-
-
 
Klin - vrchol.
-
-
 ´
Smerovník v Gáborovom sedle.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Západné Tatry / Račková dolina – Končistá /                                                                               -
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-