aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

22. Heľpa - Veľký bok
                                         Dňa 1.8.2009 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                          Výstup na Veľký bok.
 
 
Usporiadateľ : KST Heľpa
 
Trasa akcie     :  Sedlo Priehyba – Kolesárová – Zadná hoľa – Veľký bok – Dolina Hošková
 
Dĺžka trasy : 18 km         Prevýšenie : 730 m       Čas trasy podľa mapy: 5 hod
 
Členovia KST MŠK : Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Papcun, Neubeller, Mosin, Šefčíková
 
 
Turistická mapa NÍZKE TATRY – Kráľova hoľa č.123             Turistický atlas list č.133
 
 
Popis trasy :
Otvorenie výstupu sa uskutočnilo v obci Heľpa pred obecným úradom. <<< Najstaršia písomná zmienka o existencii obce
pochádza z urbáru Muránskeho panstva z roku 1549, v ktorom habsburský generál Mikuláš zo Salmu spísal práva a
 povinnosti obyvateľov horehronských osád, medzi nimi aj Heľpy. Teda najstaršími doposiaľ zistenými obyvateľmi obce
boli pastieri oviec, nazývaní Valasi. S rozširovaním plôch poľnohospodárskej pôdy sa postupne venovali aj pestovaniu
poľnohospodárskych plodín a chovu dobytka. Takto sa z pôvodných pastierov už v 17. stor. stávali roľníci. >>> Chlapi z
 folklórneho súboru zaspievali účastníkom výstupu počas čakania na otvorenie.  Organizátor akcie zabezpečil dopravu
účastníkov výstupu autobusom do sedla Priehyba. Trasu začíname v sedle Priehyba červenou značkou smerom
Homôľka. Počasie je pekné, teplé  s riedkou vysokou oblačnosťou. Chodník začína prudkým výstupom zo sedla smerom
na Kolesárovu. Výhľady sú zatiaľ obmedzené. Vystupujeme lúčnatým hrebeňom hýriacim množstvom farieb miestnej flóry.
Začínajú prvé výhľady. Za nami sa vypína nádherný vrchol s kruhovým výhľadom Veľká Vápenica. Vpravo sa nachádza
dolina Ráztoka v pozadí sa tiahnu rozsiahle bočné hrebene severnej strany hlavného hrebeňa Nízkych Tatier.
Prechádzame časťou množstvom polámaných a suchých stromov pozostatok množstva veterných smrští ktoré sa
preháňajú hrebeňom Nízkych Tatier, prerastaných množstvom vysokej tráva a malinčia. Táto zeleň trochu oživuje ponurosť
tohto miesta.  Vľavo sa naskytá pohľad do Horehronskej kotliny v pozadí Veporské vrchy. Prechádzame Kolesárovou,
na hrebeni sa zjavujú osamotene stojace skaly ktoré vyčnievajú z kosodreviny. Postupne prechádzame lesom ktorý je
prerastaný ostrovčekmi kosodreviny s plochami trávnatého porastu. Veľmi pekná časť hrebeňa. Vpravo sa nám naskytol
pekný pohľad na bočný hrebeň ktorý sa tiahne na Veľký Bok. Počasie sa začína trochu kaziť, pribúda viac tmavších
mrakov ale stále je teplo. Prechádzame Oravcovou až prichádzame na otvorený lúčnatý hrebeň pred nami sa vypína vrchol
Zadnej holi. Vychádzame na vrchol zadnej holi z ktorej je pekný kruhový výhľad. Odbočíme vpravo žltou značkou smerom
na Veľký Bok. Pred nami sa tiahne pekný zvlnený bočný hrebeň, porastený lesom s fľakmi lúčneho porastu. Tiahly južný
svah Veľkého Boku pokrytého lúčnym porastom. Z veľkej časti hrebeňa je vidieť vrchol Veľkého Boku. Prichádzame do
sedla Pod Veľkým Bokom, krátkym ale strmším výstupom vyjdeme nad les zmiešaný s kosodrevinou. Spodná časť
južného lúčneho svahu porasteného množstvom samostatne stojacích kríkov kosodreviny a malých stromčekov, na
niektorých miestach s vystupujúcimi vápencovými skalami poskytuje očiam nádheru a balzam pre dušu. Postupujeme
svahom ktorý pokrýva už len lúčnatý porast až na vrchol Veľkého Boku. Obloha sa viac zatiahla nízkou oblačnosťou a 
preto viditeľnosť nie je najlepšia. Okolo je vidieť len obrysy okolitých kopcov. Vrátime sa späť žltou značkou do sedla.
Pred nami sa ukazuje rozsiahly a lúčnatý juhovýchodný bočný svah Veľkého  Boku. Nádherná časť Nízkych Tatier.
Zostúpime do sedla pod Veľkým Bokom. Pri poľovníckej chate v sedle bolo pripravené občerstvenie pre účastníkov ale
samozrejme za vlastné. V týchto miestach stála chata KČST, po potlačení povstania ju 26.12.1944 nemecké jednotky
Edelweiss vypálili. Na poľovníckej chate je umiestnená pamätná tabuľa s príležitosti 30. výročia výstupu na Veľký Bok.
Od chaty pokračujeme cestou dolu lesom vyznačenou pre túto akciu až zídeme do Hoškovej doliny kde je koniec trasy.
Organizátor výstupu tu vylosoval tombolu. Z doliny bola zabezpečená doprava autobusom do Heľpy. Nemám strach z 
výšok ani klaustrofóbiu ale cesta plným autobusom po asfaltovej ale úzkej lesnej ceste do sedla Priehyba ktorú využívajú
len pri ťažbe dreva dá zabrať citlivejším povahám.               
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Heľpa - centurm obce
-.
-
 
Prezentácia účastníkov výstupu na Veľký bok.
-
-
 
Pred štartom výstupu.
-
-
 
Otvorenie Výstupu na Veľky.
-
-
 
Sedlo Priehyba, odtiaľ začíname skutočný výstup na Veľký bok.
-
-
 
Smerovník v sedle Priehyba.
-
-
 
Sedlo Priehyba.
-
-
 
V sedle Priehyba.
-
-
 
Veľký bok z Kolesárovej.
-
-
 
Hlavný hrebeň Nízkych Tatier -  nad sedlom Priehyba. 
-
-
 
Veľká Vápenica pohľad z Kolesárovej.
-
-
 
Kolesárová.
-
-
 
Smerovník na Kolesárovej.
-
-
 
Hrebeň v časti Oravcová.
-
-
 
Smerovník Oravcová.
-
-
 
Zadná hoľa pohľad z Oravcovej.
-
-
 
Veľký Bok pohľad z Oravcovej.
-
-
 
Zadná Hoľa pohľad z Oravcovej.
-
-
 
Veľký Bok pohľad zo Zadnej holi.
-
-
 
Smerovník Zadná hoľa.
-
-
 
Veľký Bok pohľad zo Zadnej holi.
-
-
 
Hrebeň zo Zadnej holi smerom na Veľký Bok.
-
-
 
Smerovník v sedle pod Veľkým Bokom.
-
-
 
Výstup zo sedla na vrchol Veľkého Boku. Nádherný tiahly lúčnatý výstup na vrchol.
-
-
 
Vľavo Veľký Bok.
-
-
 
Juhovýchodné svahy Veľkého Boku.
-
-
 
Veľký Bok - vrchol.
-
-
 
Smerovník na vrcholu Veľkého Boku.
-
-
 
Chvíľa oddychu na vrchole Veľkého Boku.
-
-
 
Vrcholová fotografia na Veľkom Boku.
-
-
 
Zostup z Veľkého Boku.
-
-
 
Rozsiahle lúčnate porasty juhovýchodného svahu Veľkého Boku.
-
-
 
Sedlo pod Veľkým Bokom.
-
-
 
Poľovnícka chata v sedlo pod Veľkým Bokom. Možnosť občerstvenia - guláš, pivo.
-
-
 
Občerstvenie pri poľovníckej chate.
-
-
 
Poľovnícka chata v sedle pod Veľkým Bokom. 
-
-
 
Dolina Hošková.
-
-
Odmena pre najmladšieho účastníka.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria trás – Nízke Tatry / Heľpa  /
                                   Fotogaléria trás – Nízke Tatry / Sedlo Priehyba – Veľký Bok  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-