aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

18. Veľká Fatra - Ploská - Borišov
                           Dňa 7.06..2009 sme  uskutočnili  turistickú akciu.
 
                                Veľká Fatra – výstup na Ploskú a Borišov.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie      :  Vyšná Revúca – Ploská – Borišov – Vyšná Revúca
 
Dĺžka trasy :  18 km         Prevýšenie : 1080 m       Čas trasy podľa mapy: 7.00 hod
 
Členovia KST MŠK :   Šlacký, Muller, Papcun, Gengeľ, Mosin, Šefčíková, Kunová,
 
 
Turistická mapa VEĽKÁ FATRA č.121            Turistický atlas list č. 127, 128
 
 
Popis trasy:
Trasu začíname v obci Vyšná Revúca žltou  značkou od chaty u Baníkov dolu obcou okolo ruiny bývalého starého
konského hostinca, v minulosti tadiaľto viedla stará konská cesta zo severu na Juh. Stajne slúžili na prepriahanie koní.
Hostinec poskytoval možnosťou ubytovania a občerstvenia. Počasie oproti včerajšku sa zlepšilo, hmla ustúpila, vysoká
oblačnosť. <<< Stará osada Revúca je doložená v roku 1233 ako Reucha, keď z jej rozsiahleho chotára, zahrňujúceho
aj dnešný chotár Ružomberka, vyčlenili 3 poplužia zeme a udelili Hudkontovi. Ďalšie názvy osady sú doložené v 
roku 1330 ako Resevnicze, v roku 1355 ako Rewutze. Zanikla po roku 1355. Koncom 15. storočia okolo medenej
huty na území, kde v 2. polovici 13. storočia dolovali medenú rudu, vznikla uhliarska a hutnícka osada, ktorá nemá
kontinuitu s občinou Revúca. Huta spracovávala rudu zo Španej Doliny. Zanikla v roku 1560. Koncom 16. a 
začiatkom 17. storočia sa osídlenie pri osade na hornom toku potoka Revúca rozšírilo pastierskym obyvateľstvom,
ktoré tu založilo osadu Hričkov. Historicky doložený je Dolný a Horný Hričkov. Neskôr sa názov Revúca preniesol
na oba Hričkovy, pričom vznikla rozsiahla komunita s názvom Tri Revúce, dnes už Nižné, Stredné a Vyšné Revúce.
Okrem zrubových domov je významnou kultúrnou pamiatkou obce rímskokatolícky barokovoklasicistický kostol z
roku 1819, ktorý stojí na mieste staršieho dreveného z roku 1694. Nástenné maľby a obraz sú dielom známeho
slovenského maliara Jozefa Hanulu. >>> Pri smerovníku odbočíme vľavo z hlavnej cesty na poľnú cestu smerom Ploská.
Prechádzame lúkami nad obcou odkiaľ je vidieť Vyšnú a Strednú Revúcu. Cesta miestami má strmšie stúpanie, z 
niektorých miest je výhľad na obec a svahy okolitých kopcov. Prechádzame cez Magury, pri vychádzaní k salašu
zjavuje sa slnko. Na rozsiahlych lúkach pod Čiernym kameňom sa začínajú viac zjavovať ťažké mraky. Stúpame
lúkou porastenou skupinkami krovín. Vľavo je vidieť nádherný lúčnatý hrebeň z Križnej na Ostredok vyčnievajúci nad
hmlou v dolinách. Vpravo trčí nádherná Čierna skala. <<< Vrchol Čierneho kameňa je troskou chočského príkrovu nad
mráznickým súvrstvím fatrika. Severozápadný svah Čierneho kameňa, vo výške od 1200 do 1480 m tvorí územie štátnej
prírodnej rezervácie. Bola vyhlásená v roku 1964 s cieľom ochrany pralesovitých porastov smreku obyčajného,
mukyne obyčajnej, javora horského a bohatého podrastu smrekového a kosodrevinového charakteru, so zachovanou
prirodzenou pásmovitosťou lesných vegetačných stupňov od 5. po 8. stupeň. Jej rozloha je 34 ha. Vrchol Čierneho
kameňa nie je turistický prístupný. Cez prírodnú rezerváciu možno prejsť po hrebeni zelenou značkou z Ploskej alebo
z Rakytova. >>> Zo sedla juhovýchodným smerom sa vynára hrebeň Nízkych Tatier. Stúpajúc na vrchol sa nám naskytuje
pohľad poza Čierny kameň na Rakytov. Vychádzame na vrchol ktorý nám ukazuje prečo dostal pomenovanie Ploská.
Nádherný široký a ploský vrchol porastený trávou. <<< Ploská je vrchol v hlavnom hrebeni Veľkej Fatry. Vrch budujú
spodnokriedové sliene príkrovu fatrika. Hôľnu, mierne uklonenú časť tvorí široká, mierne sklonená plošina, porastená
subalpínskymi lúkami a pasienkami. Obvod lemujú veľké svahové poruchy a lavínovité ryhy. >>> Na vrchole fúka silný vietor.
Z vrcholu je nádherný kruhový výhľad juhozápadným smerom je vidieť pokračovanie hlavného hrebeňa Veľkej Fatry - Suchý
vrch, Ostredok, Krížna. Severovýchodným smerom sa tiahne pokračovanie hlavného hrebeňa Veľkej Fatry – Čierny kameň,
Minčol, Rakytov, Smrekovica. Na sever rozsiahle kopce a doliny Veľkej Fatry. Juhovýchodným smerom je vidieť hrebeň
Nízkych Tatier. Postojíme pri hrobu padlého vojaka na vrchole Ploskej. Pokračujeme červenou značkou k chate pod
Borišovom po chvíli prídeme na zlom vrcholu odkiaľ je výhľad na nádherný romantický kút Veľkej Fatry, chata pod
Borišovom. Ten ktorý  hľadá ticho a pokoj v lone nádhernej prírody nemôže nenavštíviť a spoznať túto časť Veľkej Fatry.
Môj osobný názor je  že chata pod Borišovom je jednou z najromantickejších chát akú poznám, bez elektriny pri petrolejke.
Schádzame z Ploskej cez Červený Grúň, pomenovaný podľa výraznej červenej farby pôdy a pomaly prichádzame k chate
ktorá je učupená pod svahom Borišova. Chata leží na spojnici medzi výrazným Borišovom a mohutnou Ploskou, mimo
hlavného Veľkofatranského hrebeňa. Od chaty na vrchol Borišova vedie žlta značka. Chodník vedie  východným svahom
Borišova, ktorý má miestami skalnatý charakter. Po prudkom stúpaní prichádzame na tiahli hrebeň vrcholu Borišova.
Z vrcholu je nádherný kruhový výhľad. Smerom na západ je vidieť skalnatú časť Veľkej Fatry v pozadí sa tiahne hrebeň
Lúčanskej Malej Fatry. Severozápadným smerom je vidieť mesto Martin. Na sever sa tiahne široká a rozložitá časť
Veľkej Fatry s množstvom kopcov a dolín smerom k Ľubochni. Na juh leží Krížna ktorou pokračuje hlavný hrebeň
Veľkej Fatry smerom na Ostredok, Suchý vrch, širokú a rozložitú Ploskú, popod nádherný Čierny kameň, jeden z 
mnohých Minčolov na Slovensku, Rakytov, Smrekovicu. Východným smerom sa tiahne hrebeň Nízkych Tatier. Z vrcholu
sa vraciame naspäť k chate. V útulnej a štýlovo vyzdobenej jedálni si dáme občerstvenie výbornú polievku a dobré pivo.   
Od chaty pokračujeme zelenou značkou smerom do sedla pod Ploskou. Vystupujeme hore svahom na Plosku, približne
v strede svahu značka odbočuje vľavo, obchádza severnou stranou Plosku do sedla pod Ploskou. Severná strana
Čierneho kameňa je pokrytá lesom a nie je taká pekná ako južná skalnatá strana Čierneho kameňa. Po príchode do
sedla je pekný výhľad na dolinu Liptovských Revúc. Vpravo je vidieť vrchol Zvolena nad Donovalmi pokračujúc hrebeňom
Nízkych Tatier cez Kozí chrbát, Prašivu, Veľkú Chochuľu, Latiborsku hoľu. Schádzame dolu chodníkom nad salašom
je nádherný pohľad na Rakytov, ráno ho nebolo vidieť. Pokračujeme zostupom za nádherného slnečného počasia.
V chate u Baníkov sa prezlečieme a odchádzame domov.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Smerovník Vyšná Revúca.
-
-
Odbočka značky z Vyšnej Revúcej smerom do sedla Ploskej. 
-
-
-
Suchá dolina pohľad sponad Vyšnej Revúcej.
-
-
Krížna pohľad spod Magury.
-
-
Rakytov pohľad spod Salaša.
-
-
Lúka pod Čierným kameňom v pozadí Čierná hora pohľad spod sedla Ploskej.
-
-
Ľubochnianská dolina pohľad zo sedla Ploskej.
-
-
Smerovník v sedle Ploskej.
-
-
Rakytov pohľad spod Ploskej.
-
-
Čierný kameň v pozadí vľavo Rakytov pohľad spod Ploskej.
-
-
Smerovník na vrchole Ploskej.
-
-
Vrchol Poloskej.
-
-
Krížna vpravo Ostredok pohľad z Ploskej.
-
-
Vrchol Ploskej.
-
-
Borišov pod ním chata Pod Borišovom pohľad spod Ploskej.
-
-
Ploská pohľad z Červeného Grúňa.
-
-
Chata pod Borišovom v pozadí Borišov pohľad z Červeného Grúňa.
-
-
Smerovník pri chate Pod Borišovom.
-
-
Chata pod Borišovom.
-
-
Chata pod Borišovom.
-
-
Pred vrcholom Borišova.
-
-
Bralná Malá Fatra pohľad z vrcholu Borišova.
-
-
Tabuľa na vrchole Borišova.
-
-
Na vrchole Borišova.
-
-
Chata pod Borišovom, Červený Grúň v pozadí Ploská pohľad spod vrchola Borišova.
-
-
Interiér chaty pod Borišovom.
-
-
Interiér chaty pod Borišovom.
-
-
V sedle Ploskej.
-
-
Čierný kameň.
-
-
Nižná Revúca v pozadí vpravo hrebeň Nízkych Tatier pohľad od Salaša.
-
-
Stredná Revúca.
-
-
Chata Horec vo Vyšnej Revúcej.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Veľká Fatra / Vyšná Revúca - sedlo Ploskej /
                                   Fotogaléria – Veľká Fatra / Ploská - Borišov  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách   <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-