aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

18. Veľká Fatra - Krížna - Ostredok
                            Dňa 6.06.2009 uskutočnila sa turistická akcia
 
                                        Prechod  Veľkou Fatrou.
 
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie     :  Vyšná Revúca – Veterný vrch – Krížna – Kráľova studňa – Krížna – Ostredok – Chyžky – Vyšná Revúca                    
 
Dĺžka trasy  :  28 km           Výškové prevýšenie : 1364 m     Čas trasy podľa mapy : 8.40 hod
 
Členovia KST MŠK : Šlacký, Gengeľ, Muller, Mosin, Ševčíková, Papcun, Kunová
 

Turistická mapa VEĽKÁ FATRA č.121    Turistický atlas list č. 127, 128
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Vyšná Revúca zelenou značkou od chaty u Baníkov. Počasie nie je najlepšie aj keď nie je zima,
je veľmi hmlisto a slabá viditeľnosť. <<< Stará osada Revúca je doložená v roku 1233 ako Reucha, keď z jej rozsiahleho
chotára, zahrňujúceho aj dnešný chotár Ružomberka, vyčlenili 3 poplužia zeme a udelili Hudkontovi. Ďalšie názvy osady
sú doložené v roku 1330 ako Resevnicze, v roku 1355 ako Rewutze. Zanikla po roku 1355. Koncom 15. storočia okolo
medenej huty na území, kde v 2. polovici 13. storočia dolovali medenú rudu, vznikla uhliarska a hutnícka osada, ktorá
nemá kontinuitu s občinou Revúca. Huta spracovávala rudu zo Španej Doliny. Zanikla v roku 1560. Koncom 16. a
 začiatkom 17. storočia sa osídlenie pri osade na hornom toku potoka Revúca rozšírilo pastierskym obyvateľstvom,
ktoré tu založilo osadu Hričkov. Historicky doložený je Dolný a Horný Hričkov. Neskôr sa názov Revúca preniesol na
oba Hričkovy, pričom vznikla rozsiahla komunita s názvom Tri Revúce, dnes už Nižné, Stredné a Vyšné Revúce. Okrem
zrubových domov je významnou kultúrnou pamiatkou obce rímskokatolícky barokovoklasicistický kostol z roku 1819,
ktorý stojí na mieste staršieho dreveného z roku 1694. Nástenné maľby a obraz sú dielom známeho slovenského maliara
Jozefa Hanulu. >>> Prechádzame ulicou hore obcou, miestami sa nachádzajú ešte drevné domy, pekne upravené skalky.
Na jednej bránke do dvora ma zaujme nápis ktorý má niečo do seba. „ POZOR DOBRÝ PES  ale má slabé nervy“.
Vychádzame z obce a vstupujeme do Suchej doliny. Dnes nerobí dobré meno svojmu názvu, dolu dolinou tečie veľa vody.
Svahy doliny sú miestami pokryté skalnými zrázmi. Prichádzame k horárni Hajabačka kde odbočíme  žltou značkou
smerom Východné Prašnické sedlo pod Veterným vrchom. Stúpame hore dolinkou krátkym ale strmým výstupom do
sedla, kde pokračujeme červenou značkou smerom Krížna. Postupujeme pomerne úzkym hrebeňom, v jednej časti
sa nachádzajú pekné skalné útvary. Prichádzame na rozsiahle  polomy porastená malinčím, prechod je pomerne
ťažký, je mokro, hustá hmla. Prichádzame na lúčne porasty smerom na Rybovské sedlo. Strmým výstupom vychádzame
na Krížnuá.! POZOR ! Z červenej značky ktorá pokračuje na Kráľovu studňu a je označená ako E8, odbočuje červená
značka. Ak nezaregistrujete rozdiel v označení červenej značky môžete pokračovať tam kde ste pôvodne nechceli.
Ak je dobré počasie nie je to až tak veľký problém, vidieť odbočku vpravo medzi kosodrevinou kde odbočuje chodník
smerom na Ostredok. Ale keď je hmla že nevidieť na pár metrov, tak odbočku od plota nevidieť a pôjdete smerom na
Kráľovu studňu. Nám sa to stalo. Pokračovali sme červenou značkou, aj keď sme sa divili že chodník má také prudké
klesanie, pokračovali sme ďalej. Po chvíli sme stretli starších turistov zo Žiaru nad Hronom. Dali sme sa do rozhovoru.
Tí nás upozornili na náš omyl, ponúkli nás domácou slivovicou, otočili sme sa a vrátili naspäť na Krížnu. Z Krížnej sme
už pokračovali správnou červenou značkou na Ostredok. Na hrebeni už začalo poriadne fúkať, hmla bola ťažká a veľmi
mokra. Prechádzame Ostredkom, kde sa ženia všetci čerti, preto pridávame do kroku, schádzame zo Suchého vrchu
bočným svahom cez Koniarky do sedla Chyžky. Tu odbočíme žltou značkou do Zelenej doliny. Záver doliny je široký
a lúčnatý. Z trávy vystupuje množstvo vápencových kameňov ktoré zvyšujú krásu tejto doliny. Zostup je dosť ťažký,
chodník je mokrý a blatistý. Až keď zídeme na skládku dreva pokračujeme širokou lesnou cestou, kde sa už lepšie
postupuje až do Vyšnej Revúcej. V chate u Baníkov rozložíme oheň v kozube a začíname sa sušiť a zohrievať sa.      
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Odbočka pri horárni Hajabačka žltou značkou do Východného Prašnického sedla.
-
-
Východné Prašnické sedlo.
-
-
Veterný vrch.
-
-
Smerovník Rybovské sedlo pod Krížnou.
-
-
V Rybovskom sedle.
-
-
Krížna. Červená turistická značka E8 je chodník Hrdinov SNP priebežná značka, vzadu súbežne s prednými 
smerovníkmi  je umiestnený smerovník s červenou značkou  Veľkofatranskej magistrály, ktorá odbočuje asi
po 20 m vpravo na Ostredok. Podľa môjho názoru je to veľmi chaotické značenie. V prípade veľmi zlého počasia,
hustej hmly keď nevidno hreneň Ostredku, pustíte sa po červenej značke na Kráľovú studňu. Stalo sa to aj nám,
keď sme nepostrehli odbočku v kosodrevine, zišli sme na Kráľovu studňu a museli sme sa vrátiť.
-
Občerstvenie za nepriaznivého počasia na Krížnej.
-
-
Ostredok. Stále silný vietor, hmla.
-
-
Ostredok. Stále silný vietor, hmla.
-
-
Chyžky. Turistické značenie v Národnom parku.
-
-
Zelená dolina.
-
-
Vyšné Revúce, Chata u Baníkov. Chata opravená zo starej drevenic z roku 1905.
-
-
Po návrate do chaty okamžite sa založil oheň v krbe a začali sme sušiť mokré veci.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Veľká Fatra / Suchá dolina  /
                                   Fotogaléria – Veľká Fatra / Veterný vrch - Krížna  /
                                   Fotogaléria – Veľká Fatra / Krížna – Ostredok - Chyžky  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-