aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

3. Galmus - Za horou / opekanie
                               Dňa 31.01.2009 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                               Opekanie Za horou pri Sabinke.  
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Krompachy – Líšči vrch – chata Galmus – Sejková – Prostá dolina  – Za horou –
 
                      Kolinovce – Krompachy
 
Dĺžka trasy :  22.5 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacka, Petruš, Mikulová, Čupaj, Havaš, Havašová, Olšavský, Olšavská, Kunová 
               
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125   Turistický atlas list č. 140
 
Popis trasy :
Trasu začíname od mapy Galmus ktorá je vľavo od Mestskom úrade zelenou značkou smerom na Bielu skalu. Počasie
nie je najlepšie, je zamračené, veľa snehu a primerane chladno. <<< Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách
pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od
začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach
a ozbrojených konfliktoch. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli
Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto. >>>  Prechádzame modrou značkou cez most okolo VÚB vľavo,
pred kaplnkou sv. Jána Nepomúckeho postavenej v roku 1776 zabočíme vpravo smerom na Čardu. Vľavo sa nachádza
Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich
sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park. Dnes objekt slúži ako penzión.
Pokračujeme ďalej ulicou vľavo sa nachádza vitálny svet Velnes Za Vitálnym svetom odbočí vpravo lesnou cestou ponad
paneláky, pri troch betónových krížoch prudko odbočí vľavo na úzky chodník, bočným svahom lesa až vyústi na lesnú
cestu, pokračujeme vpravo na hrebeň Líščieho vrchu pokrytého rozsiahlou lúkou, z ktorého sú prvé výhľady na Plejsy.
Pred smerovníkom Pod skalou, vpravo je prvý výhľad na Hornádsku kotlinu a hrebeň Braniska. Pokračujeme popod
vápencové skalnaté zrázy pod Kobylou, o chvíľu prechádzame veľkou lúkou pod Kobylou, ktorá je vpravo. Pokračujeme
ďalšou lúkou so senníkom, ktorá je súčasťou veľkej lúky okolo poľovníckej chaty na Galmuse. Pri poľovníckej chate je
prístrešok so stolom kde si môžete oddýchnuť, občerstviť sa a v prípade zlého počasia je možné sa tu ukryť. Vľavo od
cesty na zákrute je prameň vody, jediný prameň na hrebeni Galmusa. Cez úzku tiesňavu netypickú pre hrebeň
pokračujeme dlhou lúkou, v tretine lúky z oboch strán cesty sú dva prepadliny. Vchod do prepadliny vpravo bol zaistený
drevenou výstužou a bolo možné sa dostať pomocou lana do hlbín diery. Speleológovia zo Sloviniek v minulosti často
zostupovali do diery kde robili prieskum. Keď prestali prieskumy, vchod sa neudržiaval a časom sa zasypal. Prepadlina
vľavo bola zasypaná zeminou. Postupom času nastalo však uvoľnenie a na dne prepadliny sa vytvoril kolmý otvor do
hlbín prepadliny. Značka pokračuje hrebeňom, pred časťou Nad Sejkovou vpravo sú rozsiahle polomy ktoré umožňujú
výhľady do Hornádskej kotliny, pohľad na hrebeň Braniska a na tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Pri smerovníku
Nad Sejkovou odbočíme vpravo žltou značkou smerom do Prostej doliny k druhému jazeru Za horou. Cesta vedie
dolinkou, hustým lesom a preto nie sú odtiaľ žiadne výhľady. Na skládke dreva prídeme na asfaltovú cestu ktorá nás
privedie k druhému jazeru. Po vyjdení z lesa pred nami sa nachádza druhé jazero ktoré je teraz zamrznuté a využívajú
ho na korčuľovanie. Okolo sa rozprestierajú rozsiahle lúky ktoré sa tiahnu až smerom na Blatnú. Odbočíme vpravo po
zelenej značke smerom Za horou. Prechádzame cestou okolo ktorej je množstvo postavených chatiek. Vpravo nad
cestou sa nachádza bufet Sabinka, otvorený v letných mesiacoch. Tu už tradične opečieme pod prístreškom, posedíme
a po chvíli pokračujeme cestou smerom do Spišských Vlách. Pri smerovníku začína miestne značenie žlto – bielymi
trojuholníkmi. Po príchode na skládku dreva odbočíme vpravo lesnou cestou značenou miestnym značením. Po chvíli
vyjdene z lesa na lúku odtiaľ je pekný pohľad na časť Spišských Vlach v pozadí vľavo hrebeň Vysokých Tatier, v strede
sa čnie najväčšia travertínová kopa v strednej Európe – Dreveník,  vpravo najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad
v pozadí tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Postupujeme okolo lesa, pri podjazde popod železničnú trať je vidieť
vrchol Sľubice. Po prejdení podjazdu sa vrátime naspäť k trati kde ďalej pokračujeme ďalej okolo Hornádu / ktorý v 
týchto miestach oddeľuje hrebeň Braniska od hrebeňa Galmus / až prídeme do Kolinoviec. <<< Prvá písomná zmienka
o obci pochádza z r. 1312 ako Villa Colinii, neskôr premenovaná na Kolendorf alebo Kolinfalva. V r. 1409 obec vtedy
panujúci kráľ Žgmund, daroval fare Spišské Vlachy ako základinu slúženia každodennej svätej omše ku cti
sv. Jána Krstiteľa za kráľových rodičov. Vľavo na svahu postavený okolo roku 1830 klasicistický kostol 
sv. Jána Krstiteľa z Asisi. Išlo o stavbu sieňového typu s troma poľami pruskej klenby. Oltár v klasicistickom
štýle s obrazom sv. Františka z Asissi. Vpravo v strede novo postavený kostol. Opustime miestne značenie a
 dáme sa vľavo ulicou okolo Hornádu. >>> V krčme pri moste zalejeme opekanie dobrým pivom. Na hlavnej ceste odbočíme
vpravo zelenou značkou cestou smerom do Krompách. Pri starej benzínovej pumpy vľavo za Hornádom pod svahom
stojí budova prvej vodnej elektrárne na Slovensku postavenej v roku 1889. Na križovatke zabočíme vpravo do centra
mesta kde ukončíme trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Líšči vrch.
-
-
 
Líšči vrch v pozadí Bačov vrch.
-
-
 
Pod skalou.
-
-
 
Galmus pre chatou Galmus.
-
-
 
Nad Sejkovou.
-
-
 
Druhé jazero Za horou.
-
-
 
Za Horou pri Sabinke.
-
-
 
Tradičné opekanie pri Sabinke.
-
-
 
Tradičné opekanie pri Sabinke.
-
-
 
Tradičné opekanie pri Sabinke.
-
-
 
Tradičné opekanie pri Sabinke.
-
-
 
Tradičné opekanie pri Sabinke.
-
-
 
Na ceste od Sabinky do Spišských Vlach.Na Na  Na ceste smerom do Spišských Vlách.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus – Poráč – časť trasy  /
                                  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy – Za horou – Olcnava  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-