aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

29. Švedlár - Bukovec - Slovinky
                                        Dňa 10.10.2009 uskutočnila sa turistická akcia. 
 
                                                         Výstup na Bukovec. 
 
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie     :  Švedlár – Bukovec – Slovinská hora – Suchinec - Slovinky
 
Dĺžka trasy :18 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy: 5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Gengeľ, Papcun, Stanek, Hamrák, Neubeller
 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125              Turistický atlas list č. 139, 140, 179
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname modrou značkou na ŽSR Švedlár smer Bukovec. Schádzame na hlavnú cestu a zabočíme vľavo do centra
obce Švedlár ktorý leží v širšej časti Hnileckej doliny pod dvoma dominantnými vrcholmi Volovských vrchov. Vpravo dominuje
Bukovec a vľavo Zlatý stôl najvyšší vrchol tejto často Volovských vrchov. <<<  Prvá písomná zmienka je z roku 1243. Švedlár
založili nemeckí baníci, ktorých zavolal do krajiny uhorský kráľ Belo IV, po odchode Tatárov (1243) okolo roku 1255.
Nachádza sa vo východnej časti Slovenského rudohoria. Najstaršia zmienka o obci je z r. 1312, keď ju r. 1338 daroval
kráľ Karol Róbert Smolníku. Obec sa dostala do rúk Thurzovcom, potom Csákyovcom a nakoniec Banskej komore.
Obyvateľstvo pracovalo v baniach na meď. Kostol sv. Margity (katolícky), pôvodne gotický z 2. pol, 14. storočia, v
pol. 17. storočia loď zbarokizovaná ťažkými piliermi, pôvodne gotická klenba s figurálnou konzolou hlavy baníka zo
začiatku 16.storočia. Výmaľba barokovej klenby lode pochádza z konca 19. storočia. Tri neskorobarokové oltáre a
kazateľnica sú z pol. 18. storočia. Bronzová liata krstiteľnica z r. 1360 od majstra Konráda. Kostol (evanjelický a. v.)
klasicistický, postavený r. 1787 na pôdoryse gréckeho kríža. Banícke patronátne lavice z 2. pol. 18. storočia. >>>
Prechádzame okolo kostola sv. Margity (katolícky) ktorý je vpravo, v centre zabočíme vpravo prechádzame okolo
evanjelického kostola postaveného v r. 1787 na pôdoryse gréckeho kríža. Vychádzame z obce po chvíli sme sa rozhodli
skrátiť si chodník a vyjsť rovno na Bukovec. Opustili sme značku a pustili sme sa Strednou dolinou smerom na
Malinovú horu. Išli sme tadiaľ prvý krát a tak to aj dopadlo. Strmá a zarastená dolina, žiadny chodník nie to ešte cesta.
Nakoniec sme došli na lúky pod Bukovcom, pustili sme sa vpravo až sme prišli na značku, zabočili sme vľavo a 
pokračovali na vrchol Bukovca. Chceli sme si skrátiť cestu a nakoniec sme prišli neskôr ako keby sme sledovali značku.
Nie je najkratšia cesta stále tou najrýchlejšou. Z vrcholu Bukovce je výhľad do Hnileckej doliny a na hlavný hrebeň
Volovských vrchov s dominantnými vrcholmi Zlatý stôl a Skalisko. Z vrcholu pokračujeme modrou značkou ďalej smerom
Poráč. Po vyjdení z lesa sa pred nami otvára pohľad na Poráč s Vysokým vŕškom v pozadí. V časti Lefková odbočíme
zo značky vpravo a pokračujeme lúčnym porastom smerom na Lazy. Prechádzame pomedzi samostatne rastúcimi
kríkmi liesky a borovíc. Cestou nachádzame ešte huby a preto si ich nazbierame. Z Lazou je pohľad na hrebeň Galmusa
v pozadí hrebeň Braniska vpravo masív Slovinskej skaly. Prechádzame rozsiahlymi lukmi, v minulosti boli kosené,
teraz zarastajú kríkmi liesky. Opustime lúku a vchádzame do lesa Slovinskej hory ktorá sa nachádza vpravo. Spočiatku
širokou neskôr úzkou a hlbokou cestou prídeme do sedla Suchinec. Ešte posledný pohľad na Poráč a okolie. Schádzame
dolu lúkou popod južný svah Slovinskej skaly až k smerovníku Pod Skalou kde odbočíme žltou značkou smerom
Svinská jama. Po zídení dolu lúkou a trochu lesom, odbočíme zo značky vľavo lesnou cestou. Pokračujeme neznačenou
lesnou cestou, ktorá vedie určitý čas rovno a potom sa spustíme strmo dole svahom až k potoku. Zabočíme vľavo po
ceste, po chvíli cez lávku na druhu stranu potoka, vpravo až vyjdeme na hlavnú cestu v časti Dorotea kde niekedy stála
ťažná veža Slovinských baní ktoré už sú boli zatvorené.    
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Smerovník ŽSR Švedlár.
-
-
 
Švedlár.
-
-
 
Centrum obce pred obecným úradom.
-
-
Kostol sv. Margity (katolícky) pôvodne gotický z 2. pol, 14. storočia.
-
-
 
Eevanjelicky kostol postaveny v r. 1787 na pôdoryse gréckeho kríža.
-
-
 
Za obcou, phľad na hrebeň Bukovca.
-
-
 
Pod vrcholom Bukovca.
-
-
 
Vrchol Bukovca.
-
-
 
Švedlár pohľad spod vrcholu Bukovca.
-
-
 
Hrebeň Bukovca smero od Sedla pod Bukovcom.
-
-
 
Smerovník na vrcholu Bukovca.
-
-
 
Hrebeň smerom od Sedla pod Bukovcom.
-
-
 
Vrchol Bukovca.
-
-
 
Spoločná fotografia pod vrcholom Bukovca smero na Suchý vrch.
-
-
 
Lúky Lefková, hrebeň Galmusa v pozadí hrebeň Braniska.
-
-
 
Lazy, vľavo hrebeň Galmusa, vpravo Slovinská skala.
-
-
 
Poráč v pozadí Vysoký vrch pohľad z Lazov.
-
-
 
Masív Slovinskej skaly pohľad z Lazov.
-
-
 
Vrchol Slovinskej skaly pohľad z Lazov.
-
-
 
Lúky na Železnej.
-
-
 
Vpravo lesy Slovinskej hory. 
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Slovinská hora - Poráč  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>  sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-