aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

5. Výstup na Kojšovskú hoľu
                                   Dňa 14.02.2009 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                  Zimný výstup na Kojšovskú hoľu.
 
 
Usporiadateľ :  KST Horal Kojšov
 
Trasa akcie : Kojšov – Poľovnícky potok – Kojšovská hoľa - Kojšov
 
Dĺžka trasy :  15,5 km         Prevýšenie : 740 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Čupaj, Muller, Šlacký, Sakmar, Kurey, Jánoš,
 
                                   Olšavský, Petruš,Neubeller, Duhan, Bílek, Krak, Papcun
 
Nečlenovia KST MŠK : 1 účastnik                               
                       
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Košice  č.136     Turistický atlas list. 181  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Kojšov spred obecného úradu. <<< Obec Kojšov vznikla pravdepodobne koncom 13.storočia na
území Jekelfalussyovcov. Podľa dostupných historických prameňov sa po prvýkrát spomína v roku 1368 a potom až o
sto rokov neskôr, keď pripadla panstvu Spišského hradu. Spolu s ním sa dostala pod zemepanskú právomoc Zápoľských,
neskôr Turzovcov. Názov obce je odvodený najpravdepodobnejšie od osobného mena lokátora obce Koyša, ktoré vzniklo
zo skrátenej domáckej podoby slovanského zloženého osobného mena Kojislav. Zo stredovekých zápisov názvu obce
Kojšov možno uviesť tri názvy a to Koys z roku 1368, jeho pomaďarčenú podobu Koysfalva (Kojšovská dedina) z
roku 1375 a konečne aj dnešnú podobu Kojschov z roku 1565, zachytenú nemeckou grafikou. Dôležité je poznamenať,
že obec bola dosídľovaná v 15. a 16. storočí v rámci valašskej kolonizácie. >>>  Žltou značkou prechádzame obcou hore
ulicou, za poslednými domami odbočíme vpravo do neznačenej doliny. Postupujeme okolo Poľovníckeho potoka po
lesnej ceste. Po čase odbočíme z dolinky vľavo po lesnej ceste ktorá sleduje vrstevnice. Odtiaľ je pekný výhľad na
skalný výtvor Turniska. Začína pribúdať snehu. Pokračujeme miestami strmým výstupom striedajúcim sa s rovnejšími
časťami cesty ktorou sa dostaneme na severovýchodné lúčnaté svahy vrcholu Kojšovskej holi. Vystupujeme rovno hore
vrcholovou lúkou porastenou jednotlivo rastúcimi ihličnanmi. Tesne pod vrcholom nie je žiadny porast začínajú. Tu už je
veľká hrúbka snehu vystupuje sa ťažšie.  Kojšovská hoľa ponúka nádherný kruhový výhľad, v prípade dobrého počasia
je vidieť veľmi ďaleko. <<< Kojšovská hoľa ( Koischdorfer Höhe, maď. Kojsói-tétő) je najvyšší vrch rovnomenného
geomorfologického podcelku vo Volovských vrchoch a meria / 1 245,    7 m n. m. /. Neodmysliteľnou súčasťou Kojšovskej
hole sa od roku 1988 stalo Meteorologické radiolokačné observatórium postavené v tesnom susedstve kóty označujúcej
vrchol Kojšovskej hole.  >>> Na vrchole ja hustá hmla, fúka vietor, preto sa na vrchole nezdržíme dlho a pokračujeme žltou
značkou do sedla pod Kojšovskou hoľou. Zo sedla červenou značkou vľavo cez lyžiarske svahy k čajovni Katka, kde sa
občerstvíme a oddýchneme si. Ďalej  červenou značkou cez lyžiarsky svah k vrcholovej stanici sedačky zo Zlatej Idky
kde opustíme značku a pustíme sa vľavo dolu lyžiarskym svahom, po chvíli pokračujeme vpravo sledujúc potok ktorý
tečie dolinkou. Spočiatku postupujeme chodníkom, potom cestou dolu dolinou až do obce. Cieľ trasy je v kultúrnom
dome. Dáme si výborné kysnuté rožky, v miestnej krčme dobré pivo. 
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-                                       
Kultúrna miestnosť - začiatok výstupu.
-
-
Kultúrna miestnosť - začiatok výstupu.
-
-
Kojšov pred domom kultúry.
-
-
Mostiská.
-
-
Na ceste popod Dankovú roveň.
-
-
Na ceste popod Dankovú roveň.
-
-
Na ceste popod Dankovú roveň.
-
-
Pod Kojšovskou hoľou.
-
-
Severovýchodný svah pod Kojšovskou hoľou.
-
-
Severovýchodný svah pod Kojšovskou hoľou.
-
-
Vrchol Kojšovskej holi.
-
-
Vrchol Kojšovskej holi.
-
-
Čajovňa Katka.
-
-
Kulturna miestnosť - cieľ trasy.
-
-
Kulturna miestnosť - cieľ trasy.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Kojšovské vrchy /  Kojšovská hoľa /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-