aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

19. Gelnický šľapajcug
                            Dňa 20.6.2009 uskutočnila  sa turistická akcia
 
                                                Gelnický šľapajcug.
                                 
 
Usporiadateľ : Mesto Gelnica, CVČ Gelnica
 
Trasa akcie     :  CVČ – Amfiteáter – Vodojemy – Krížne cesty – Turzov - Plejsy - Krompachy
 
Dĺžka trasy :   12 km         Prevýšenie : 150/300 m       čas akcie podľa mapy: 3 hod
 
Členovia KST MŠK : Šlacký, Čupaj, Papcun
 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125   Turistický atlas list č.140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v CVČ Gelnica kde je prezentácia pochodu, trasou vyznačenou vlastným značením. <<< Gelnica, jedno
z najstarších banských miest na Slovensku. Za celú svoju existenciu prešla neraz obdobím slávy a rozkvetu ale aj
obdobím plienenia a hospodárskych kríz. No ale ani tieto skutočnosti nepripravili Gelnicu o jej čaro a nádhernú okolitú
prírodu. Toto malé mestečko dýcha bohatou baníckou minulosťou. V 12. -13. storočí osídľovali Spiš nemeckí kolonisti.
Gelnica bola povýšená na mesto už za vlády Belu IV. v roku 1264. Rýchly rozvoj kráľovského banského mesta potvrdzuje
výstavba hradu v 1. pol. 13. stor. a založenie dominikánskeho kláštora v roku 1288. Mesto malo richtára, právo súdiť
všetky spory, právo meča, trhové právo, právo rybolovu, rúbania dreva, ťažba rudy a ďalšie. V 14. a 15. stor. prežívala
Gelnica obdobie rozkvetu. Ťažilo sa tu striebro, meď, zlato, ortuť, olovo a medená ruda. Mestské práva rozšírili Gelnici
králi Karol I. /1317/ , Ľudovít I. /1359/ a cisár Žigmund /1435/ na základe čoho sa Gelnica stala slobodným kráľovským
banským mestom. >>>  CVČ Gelnica <<< Krstný list vzniku Okresného domu pionierov a mládeže sa viaže k
 dátumu 1. marec 1959. Krstným otcom sa stáva p. Gabriel Valentín, vtedajší vedúci odboru školstva ONV. V tomto
období pracovalo 14 záujmových klubov. Z rozhodnutia odboru školstva a kultúry ONV zo dňa 10. septembra 1965 sa
zariadenie dočasne ruší. Dom pionierov a mládeže / ďalej len DPM / obnovil svoju činnosť 1. septembra 1974.
Zriaďovateľom je vtedajší Mestský národný výbor, zabezpečuje financovanie činnosti a po metodickej stránke DPM
polieha pod vtedajší ONV – odbor školstva v Spišskej Novej Vsi. Dňa 22. 12. 1989 dochádza nariadením Ministerstva
školstva, mládeže a telesnej výchovy k zmene pomenovania zariadenia na Dom detí a mládeže, zriaďovateľom je
Školská správa v Spišskej Novej Vsi. V roku 1994 sa názov zariadenia mení na centrum voľného času. >>> Je pekné
slnečné počasie. Primátorka mesta Gelnica privítala účastníkov turistického pochodu a zároveň odštartovala pochod.
Z CVČ uličkou smerujeme okolo mestského amfiteátra opravené z Eurofondov. Vľavo sa nachádza stará kaplnka, pri
nej sa nachádzalo jedno z viacerých kontrolných stanovíšť, kde deti prezlečené za rozprávkové bytosti pečiatkovali
účastnícke listy. Po chvíli zvládne trochu prudšie stúpanie hore lúkou. Z vrchu je pekný pohľad na mesto Gelnica a 
Hnileckú dolinu. Na niektorých stanoviskách deti ako rozprávkové bytosti dávali účastníkom pochodu rôzne testy a 
skúšali manuálnu zručnosť. Lesom po rôznych cestách a chodníkoch prichádzame k ihrisku školy v prírode ktoré sa
nachádza v dolinke nad jazerom. Na ihrisku bol cieľ pochodu kde bolo pripravené malé občerstvenie a pripravené rôzne
súťaže pre deti. Miestami začalo poprchávať, počasie trochu pokazilo organizátorom veľmi dobre a vtipne pripravenú
turistickú akciu. Od ihriska vychádzame na cestu kde pokračujeme modrou značkou cez Slovenské cechy na Plejsy.
Z lúky pod Gáborovou chatou je výhľad na Hnileckú dolinu. Prechádzame okolo smerovníka pri Gáborovej chate a lesnou
cestou vyjdeme do Sedla pod Krompašským vrchom, zabočíme vpravo k smerovníku Plejsy – priehyba. Od smerovníka
pokračujeme zelenou značkou okolo horského chaty Hutník. Od chaty vľavo je vidieť Poráčsku dolinu. Spred chaty rovno
je vidieť Hornádsku kotlinu, pod nami sa nachádzajú lyžiarske svahy, vpravo Bačov vrch. V pozadí hrebeň Braniska s
 dominantným vrcholom Sľubica. Vľavo cestou okolo lyžiarskeho svahu, súkromných chát, cez chatovú základňu
chaty Relax. Chata sa málo využíva a preto začína trochu devastovať. Prechádzame Malými Plejsami, krátkym
prudkým zostupom, odbočíme vľavo do úzkeho a hlbokého úvozu ktorý bol niekedy cestou. Vyjdeme na panelovú
cestu ktorou vľavo vyjdeme z lesa na lúku odkiaľ sa nám naskytne pohľad na centrum mesta, Sľubicu. Za starým
židovským cintorínom ktorý sa nachádza vpravo na svahu opustíme značku a trasu ukončime v centre mesta.  
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Plagát pozývajúci na turistický pochod.
-
-
 
Centrum voľného času Gelnica.
-
-
Prezentácia účastníkov pochodu.
-
-
Centrum voľného času Gelnica.
-
-
Mapa trás pochodu.
-
-
Otvorenie pochodu primátorkou mesta Gelnica, ktorá zároveň bola v organizačnom štábe a pomáhala pri
organizovní pochodu.
-
-
Centrum voľného času spoločný štart pochodu.
-
-
Amfiteáter opravený z eurofondov.
-
-
Kontrola na trase, deti oblečené ako rozprávkové bytosti pečiatkami označovali pochodový pas.
-
-
Stará kaplnka nad amfiteátrom.
-
-
Jedno z mnohých kontrolných stanovišť.
-
-
Výstup na Krížne cesty.
-
-
Ježibaba starší účastníkov pochodu.
-
-
Policajnákontrola na trase pochodu.
-
-
Horské lúky v okoli Gelnici.
-
-
Gelnica.
-
-
Horské lúky v okoli Gelnici.
-
-
Hnilecká dolina.
-
-
Kontrolné stanovište kde sa plnili testy vedomosti.
-
-
Ďalšie kontrolné stanovište.
-
-
Poznávanie stôp lesnej zvery.
-
-
Skúška praktickej zručnosti.
-
-
Posledné kontrolné stanovište pred Turzovom.
-
-
Turzov, ihrisko cieľ pochodu.
-
-
Turzov, ihrisko cieľ pochodu.
-
-
Gelnický šľapajcung sa uskutočňuje v najbližšom okolí mesta, vždy to boli krátke trasy zamerané najme pre deti,
pre ktoré je tento pochod určený.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Plejsy - Gelnica /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Plejsy  zelená  značka /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-