aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

12. Olcnava - Zbojský stôl - Galmus
                                          Dňa 13.4.2009 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                        Veľkonočná prechádzka.
 
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie      : Olcnava – Kňazovka – Zbojský stôl – Galmus - Krompachy
 
Dĺžka trasy  :  18 km           Výškové prevýšenie : 490 m          Čas trasy : 6 hod
 
Členovia KST MŠK : Šlacký, Šlacká, Čupaj, Sakmarová, Neubeller, Neubellerová, Olšavská,   
 
                                Andrášková, Mikulová, Smaržíková, Šlacký, Papcun,
 
Nečlenovia KST MŠK : 4 účastníci
 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125       Turistický atlas list č.140  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od informačnej mapy Galmus na ŽSR, od smerovníka zelenou značkou smerom Za horou. <<< Najstaršia
písomná zmienka o obci sa podľa Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku i I.Chalupeckého zachovala z r. 1312.
Regestár listín a listov uvádza ako rok najstaršej písomnej zbierky 1317 a to v listine kráľa Karola Róberta z Anoju,
vydanej 12. novembra 1317. V tejto listine vystupuje obec pod názvom:"ALCZWNO, QUE VILLA ALBI DITRICI APPELATUR..."
teda "Olcnava, ktorá sa nazýva obcou Bieleho Ditricha..." Označenie "biely" pred menom ho malo odlíšiť od osôb s
rovnakým osobným menom, ide teda o zárodok priezviska. Pokiaľ ide o spomenutého Ditrich, ide zrejme o meno
zakladateľa obce, tzv. lokátora. Založenie obce iste súvisí s panstvom Richnavského hradu, pre ktorý Olcnava a okolité
obce vytvárali hospodárske zázemie. Po zániku Richnavského hradu sa Olcnava dostala do domény Spišského hradu.
Z vlastníkov obce možno spomenúť najmä Turzovcov v 16. a Čákiovcov od konca 17. storočia. >>> Pri smerovníku v centre
obce Olcnava zabočíme vpravo žltou značkou smerom na Zbojský stôl. Značka vedie hore dolinou Raj, za poslednými
domami zabočí vpravo na lúku okolo starej horárni vpravo do lesa a svahom sa značka vracia smerom nad Olcnavu na
rozsiahle lúky.  Ráno je jasno a slnečno,  ponúkol sa nádherný výhľad na Spišský hrad, Dreveník, vpravo hrebeň Braniska
a v pozadí tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Značka zabočí vľavo do lesa a pokračuje lesom miestami hlbokými úvozmi
a miestami peknými typickými hrebeňmi. Stúpajúc hore lesom nás čaká milé oživenie výstupu v podobe malého skalného
mestečka tvoreného vápencovými skalami, po chvíli krátkym strmým výstupom sa dostaneme na lúčnatý vrchol Kňazovky,
pekné oddychové miesto na trase. Kríž na vrchole postavili veriaci z Olcnavy. Zabočíme  vpravo až prídeme na severný svah
Kňazovky odkiaľ je výhľad do Hornádskej kotliny, Spišský hrad, Dreveník, hrebeň Braniska a tajomné a nepoznané
Levočské vrchy. Pokračujeme po žltej značke južným smerom / po chvíli môžete odbočiť vľavo kde je voľný svah a je
pohľad na hrebeň Galmusa a Branisko / cez malé sedielko až prídeme na hrebeň Galmusa k smerovníku na Zbojskomstole.
Modrá značka pokračuje vľavo cestou po hrebeni. Pri smerovníku Nad Sejkovou odbočuje vľavo žltá značka cez Prostú dolinu
k druhému jazeru Za horou. Nad Sejkovou vľavo sú rozsiahle polomy ktoré umožňujú výhľady do Hornádskej kotliny, pohľad
na hrebeň Braniska a na tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Postupne hrebeňom prídeme na dlhú lúku, v tretine lúky z
 oboch strán cesty sú dva prepadliny. Vchod do prepadliny vľavo bol zaistený drevenou výstužou a bolo možné sa dostať
pomocou lana do hlbín diery. Speleológovia zo Sloviniek v minulosti často zostupovali do diery kde robili prieskum. Keď
prestali prieskumy, vchod sa neudržiaval a časom sa zasypal. Prepadlina vpravo bola zasypaná zeminou. Postupom času
nastalo však uvoľnenie a na dne prepadliny sa vytvoril kolmý otvor do hlbín prepadliny. Cez úzku tiesňavu netypickú pre
hrebeň pokračujeme k poľovníckej chate Galmus. Modrú značku križuje žltá značka, vľavo smeruje cez Za Horou do
Spišských Vlách, vpravo cez Bielu skalu do Sloviniek. Môžete odbočiť vpravo  žltou značkou a pozrieť si Bielu skalu,
 vrátiť sa a pokračovať ďalej modrou značkou. Vpravo od cesty na zákrute je prameň vody, jediný prameň na hrebeni
Galmusa. Pri poľovníckej chate je prístrešok so stolom kde si môžete oddýchnuť, občerstviť sa a v prípade zlého počasia
je možné sa tu ukryť. Je nádherný slnečný deň, slnko hreje a preto sa neponáhľame a zdržíme sa tu dlhšie. Pri chate je
väčšie množstvo ľudí ktorí využívajú pekné počasie. V minulosti tu na Veľkonočný pondelok členovia country skupiny
Záhuráci hrali na počúvanie. Pokračujeme ďalšou lúkou so senníkom, ktorá je súčasťou veľkej lúky okolo poľovníckej
chaty na Galmuse ďalšou lúkou pod Kobylou. Pokračujeme popod vápencové skalnaté zrázy pod Kobylou ktoré sú vľavo.
Za smerovníkom Pod skalou vľavo sú väčšie polomy ktoré umožňujú výhľad na Hornádsku kotlinu a hrebeň Braniska vpravo.
Pokračujeme vpravo na hrebeň Líščieho vrchu z ktorého sú výhľady na Plejsy a Bačov vrch. Cestou vpravo schádzame
postupne do doliny, okolo Vitálnym sveta vchádzame do Krompách. <<< Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií
Krompách pochádza z listiny kráľa      Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského    Spišského hradu   .
Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s    meďou, trhových právach   , významných
osobnostiach a   ozbrojených konfliktoch  . Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo
povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko
šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý
kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy
považované za slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období
stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery.
Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus
s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv
a nárokov voči mestu. >>>      
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Olcnava centrum obce.
-
-
 
Hrebeň cez Kňazovku na Zbojský stôl.
-
-
 
Hrebeň cez Kňazovku na Zbojský stôl.
-
-
 
Hrebeň cez Kňazovku na Zbojský stôl.
-
-
 
Malé skalné mesto na hrebeni cez Kňazovku na Zbojský stôl.
-
-
 
Kňazovka.
-
-
 
Smerovník na Kňazovke.
-
-
 
Pri smerovníku na Kňazovke.
-
-
 
Východný svah Kňazovky.
-
-
 
Pri poľovníckej chate Galmus.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Olcnava – Zbojský stôl /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-