aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

1. Ostrý vrch
                                      Dňa 10.01.2009 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                            Výstup na Krompašské vrchy – Ostrý vrch.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Slovinky – Ostrý vrch – Tatarkov kríž – Gaborka – Priehyba Plejsy – Chata Relax - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  18 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK : Šlacký, Šlacká,Muller,Mullerová,Čupaj,Čupajová,Neubeller,Sakmar,Sakmarová
 
                                  Mosin, Ševčíková, Kunová, Vozárová, Petruš, Neubeller
 
Nečlenovia KST MŠK : 3 účastníci                               
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od kostola v centre obce Slovinky. <<< Obec Slovinky leží vznikla ako banícka osada na pôvodnom
gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky
ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú
Slovinky ako „Villa Abakuk“ V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich
Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci
už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka
superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. Obyvateľstvo Sloviniek tvorili väčšinou baníci,
uhliari a drevorubači. Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a dobytkárstvom. V chotári Sloviniek sa v dávnej minulosti ťažilo
striebro a meď. V 18. storočí sa Slovinky preslávili aj oceliarskou hutou Sv. Mikuláš, ktorú vlastnili ťažiari zo spolku
„Hornouhorských ťažiarov.“ Kostol a fara v Slovinkách existovali už v 14. storočí. Súčasný Grécko-katolícky kostol
zasvätený „ Sv. Jurajovi“ bol postavený na prelome 18. a 19. storočia. 30. júna v roku 1993 vyfáral z bane posledný vozík
medenej rudy. Týmto sa skončila slávna história dobývania rúd v Slovinkách. >>> Spred kostola sa pustíme vpravo cestou
cez most, pred krčmou zabočíme vľavo okolo transformátorovej stanici, lúkou smerom na Bohdanec. Prejdeme okolo
priekopy do lesa. Odtiaľ je pekný výhľad na Slovinskú skalu, Poráčsku dolinu, hrebeň Galmusa a Bielu skalu.
Postupujeme úzkym a hlbokým chodníkom , po chvíli vpravo sa nachádza lúka odkiaľ je výhľad na Slovinskú skalu.
Postupujeme lesnou cestou nenápadným hrebeňom stále strmším výstupom, vysokým a hustým lesom. Prechádzame
zelenú značku a zdolávame  najstrmší výstup do sedla medzi Banským a Ostrým vrchom. Zabočíme vľavo a širokým
hrebeňom vystúpime západnou stranou na vrchol Ostrého vrchu. Vpravo sa nachádza vyhliadková skala odkiaľ je
pohľad do Hnileckej doliny a na Kojšovské vrchy. Pokračujeme vpravo dolu lesom popod vysoké napätie vpravo lesnou
cestou, po čase zabočíme vľavo cez staré rúbanisko odkiaľ je výhľad smerom na Žakarovské lúky až prídeme na lesnú
cestu ktorou sa dostaneme na zelenú značku, vpravo k Tatárkovému krížu.  Prechádzala tadiaľ banská cesta, ktorá
spájala huty v obci Slovinky s baňami v Gelnici. Nachádza sa tu liaty železný banícky kríž, ktorý bol postavený na
podnet správcu miestnych lesov Jána Tatarku v roku 1820. Pokračujeme zelenou značkou smerom Plejsy. Značka
odbočí z lesnej cesty vľavo, pokračujeme však stále širokou cestou ďalej. Po strmšom zostupe pokračujeme vľavo
širokou cestou ktorá nás privedie ku Gáborovej chate. Tu si oddýchneme, tradične opečieme. Pred nami sa nachádza
Turzovská dolina v pozadí vpravo Kojšovská hoľa, vľavo Folkmarská skala. Chata sa už mnohé roky nepoužíva a preto
sa začala devastácia chaty na ktorej sa už prepadla strecha. Pokračujeme vpravo na modrú značku ktorá prichádza
z Gelnice, pustíme sa vľavo až prídeme do sedla Pod Krompašským vrchom, vpravo cestou do Priehyba Plejsy kde
sa stretávajú chodníky značené všetkými farbami k Horskému hotelu Hutník. Pred nami ležia lyžiarske svahy strediska
Plejsy. Tradícia lyžovania na Plejsoch siaha do roku 1952. Areál sa rozprestiera na severných svahoch Krompašského
vrchu. Spred hotela je nádherný výhľad do Hornádskej kotliny v pozadí hrebeň Vysokých Tatier. Vpravo Sľubica začiatok
hrebeňa Branisko. Vpravo dole Bačov vrch. V hotely zalejeme opekanie pri Gáborovej chate. Ďalej pokračujeme zelenou
značkou okolo lyžiarskeho svahu, súkromných chatiek, medzi chatkami  chaty Relax na Malých Plejsoch. Pokračujeme
cestou ďalej, strmý zostup, značka odbočuje z cesty vľavo do úzkej a hlbokej starej lesnej cesty ktorá vyústi na panelovú
cestu, vľavo dolu cestou. Po východe z lesa je vidieť centrálnu časť mesta Krompachy. Zídeme zo značky vpravo lúkou
k penziónu Plejsy kde urobíme záver trasy.       
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Slovinky centrum obce pri kostole.
-
-
Centrum obce, vľavo Poráčska dolina v pozadí hrebeň Galmusa, vpravo Biela skala.
-
-
Lacemberská dolina, vpravo je Slovinská skala, vľavo Bukovec .
-
-
Slovinská skala.
-
-
Úzka a hlboká stará lesná cesta cez Bohdanec smerom na Ostrý vrch. 
-
-
Výstup hrebeňom cez Bohdanec na Ostrý vrch.
-
-
Ostrý vrch.
-
-
Zostup z Ostrého vrchu smerom ku Krompašskému vrchu.
-
-
Vyhliadková skala na severnej strane Ostrého vrchu.
-
-
Folkmarská skala, Turniská nad Kojšovom pohľad z Ostého vrchu.
-
-
Tatárkov kríž.
-
-
Opekanie Pri Gáborovej chate.
-
-
Chvíľa oddychu pri Gáborovej chate.
-
-
Vysoké Tatry pohľad spred horského hotela Hutník.
-
-
Lyžiarské stredisko Plejsy v pozadí Sľubica pohľad spred horského hotela Hutník.
-
-
Vysoké Tatry pohľad spred horského hotela Hutník.
-
-
Lyžiarský svah pod horským hotelm Hutník.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Plejsy  zelená  značka /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-