aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

2. Prechod Sľubicou
                            Dňa 17.01.2009 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                              Zimný prechod Sľubicou.
 
 
Usporiadateľ :  KST Richnava
 
Trasa akcie : Sedlo Branisko – Rudník – Rajtopiky – Sľubica – Predky – Gavart - Richnava
 
Dĺžka trasy :  14.5 km         Prevýšenie : 820 m       Čas trasy podľa mapy:  4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Muller, Sakmar, Sakmarová, Vozárová, Petruš, Andrašková, Mikulová, Gengeľ, Janoš 
  
                       
Turistická mapa ŠARIŠSKÁ VRCHOVINA – Branisko č. 115    
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125  
 
Turistický atlas list č. 100, 101, 140, 141
 
 
Popis trasy :
Organizátor trasy zabezpečil dopravu účastníkov autobusom z Richnavy do sedla Branisko.  << Pohorie Branisko tvorí
morfologicky výrazný horský chrbát smeru S-J o dĺžke asi 18 km. Na západe a severe hraničí s Levočskými vrchmi a
Spišskou kotlinou, na východe so Šarišskou vrchovinou. Na juhu je oddelený tokom Hornádu, Dolinského a Kluknavského
potoka od masívu Čiernej hory (Slovenského rudohoria).  Z geomorfologického hľadiska je pohorie súčasťou Fatransko-tatranskej
oblasti. Sedlo Chvalabohu v priesmyku Branisko rozdeľuje pohorie na dva podcelky. Severnejšia a masívnejšia Smrekovica s
najvyšším vrchom Smrekovica a južnejšia Sľubica s najvyšším vrchom Sľubica . > Trasu začíname v sedle Branisko kde
organizátor turistickej akcie privítal účastníkov zimného prechodu zelenou značkou smerom Sľubica. Sedlo Branisko
„ Chvalabohu “ podľa ľudovej legendy  názov sedlo dostalo podľa výroku furmanov, ktorý keď došli do sedla si vydýchli
a povedali si  „ Chvalabohu sme hore “.  Je nádherné slnečné počasie, na oblohe ani mráčik. Z cesty vystúpime  na
lúku so súkromnou chatou a pokračujeme chodníkom cez les, po chvíli asfaltovou cestou k vysielaču na hrebeni smerom
na  Rudník. Od vysielača chodník vedie bočným lesným svahom až vystúpime na skalnatý vrchol Rudníka. Vrchol Rudníka
z južnej a východnej strany nie je porastený lesom, umožňuje pohľad do doliny ktorou vedie cesta zo Širokého do
sedla Braniska. Smerom na severozápad sa začínajú objavovať mraky a počasie sa začína kaziť. Schádzame do sedla
a krátky strmým výstupom vystupujeme na začiatok hrebeňa Rajtpiky. <<< NPR Rajtopiky je vyhlásená od roku 1982 na
výmere 1 196 700 m2  na ochranu lesných a reliktných nelesných xerotermných spoločenstiev na dolomitickom podklade
v pohorí Branisko. Vrchol Rajtopiky dosahuje nadmorsku vysku 1036m a v jeho okoli vystupuju na povrch skalne formacie
triasovych bridlic, kremencov a dolomitov. Tie vytvaraju na pomerne dlhom, vyse kilometrovom useku zaujimavy, clenity,
miestami exponovany skalnaty hrebienok s viacerymi pozoruhodnymi formami reliefu. Z hrebena Rajtopikov padaju
smerom ku obciam Dubrava a Harakovce prikre svahy, tzv. Harakovska stran, na ktorych sa vyskytuju viacere vzacne
druhy rastlin a zivocichov, ako aj povodne lesne spolocenstva. Tieto strane boli spolocne so spominanym hrebenom. >>>
Krátky ale o to krajší hrebeň tvorený vápencovým podložím vystupujúcim na povrch. Je tvorený rôznymi kolmými stenami,
menšími a  väčšími vežičkami a rôznami prírodnými útvarmi. Hrebeň ukrýva veľmi pekný prírodný útvar – nádherné skalné
okno 3 m vysoké. Pri skalnom okne pod chodníkom smerom na Rudník sa nachádza krátka jaskynka. Postupne
prechádzame chodníkom ktorý vedie západným svahom hrebeňa, je dosť snehu a preto je potrebná vysoká opatrnosť
pri prechádzaní chodníkom. Na niektorých miestach odbočujú chodníčky na skalnaté stena odkiaľ je výhľad do Hornádskej
kotliny. Najkrajší chodník je na jar, keď južné svahy sú porastené vzácnymi teplomilnými rastlinami. Krátkym trochu
strmším zostupom schádza do sedla Humenec,  pokračuje vľavo cestou ktorá východným a severným svahom obchádza
Suchý hrb až vychádza strmým výstupom hore lúkou k Suchému hrbu, kde odbočí vľavo lesom až vyjde na kraj polomu
odkiaľ začínajú prvé výhľady na Hornádsku kotlinu so všetkými jej dominantami a pozadím. Postupujeme krajom polomu
až vystúpime na hrebeň smerom na Skalu. Pred sebou máme Širockú brázdu, s obcou Víťaz a Ovčie nad nimi vpravo je
vrchol Roháčky najvyšší vrchol Čiernek hory. V pozadí typická silueta okolia Prešova. Vľavo je Lysá Stráž, Stráž, vpravo
je Kapušiansky hradný kopec, pred nimi vľavo silueta Šarišského hradného kopca. Vľavo sa nachádza železný
Slovenský kríž Na skale za ním vľavo Smrekovica, vpravo Patria. Značka pokračuje vpravo do sedielka aby vystúpila na
vrchol Sľubice. Postupne ako vychádzame z lesa otvára sa pred nami výhľad ktorý stojí za tú námahu výstupu na Sľubicu.
Vľavo začína Bielou skalou, začiatok hrebeňa Galmus nad Krompachmi, ktorý sa tiahne až po Vranie vrchy. Za Galmusom
sa tiahne hrebeň Volovských vrchov, pokračujú obrysy Vraních vrchov, za nimi sa vypína Kráľová hoľa začiatok hrebeňa
Nízkych Tatier. Horizont prechádza vpravo na siluetu hrebeňa Západných Tatier, postupne zubatý hrebeň Vysokých Tatier
končiaci hrebeňom Belianských Tatier. Pred nimi tajomné a nepoznané Levočské vrchy, končiac na hrebeni Braniska 
a to Smrekovicou a Patriou. Pred nami sa rozprestiera Hornádska kotlina so svojím klenotom pod Sľubicou. Najväčšia
travertínová kopa v strednej Európe Dreveník, najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad a historická Spišská kapitula.
Z vrcholu pokračujeme žltou značkou do Richnavy. Schádzame z vrcholu dlhou a úzkou lúkou, a pred nami je strmý
zostup úzkym chodníkom ktorý vedie rovno dole smerom na Predky. Značka zabočí vpravo, vľavo na začiatku lúky na
drevenej tabuli je napísaná prosba lesa. Postoj, prečítaj si prosbu lesa a rešpektuj ju.  Lesnou cestou vľavo  pokračujeme
popod Košiare  až vyjdeme z lesa na rozsiahle lúky na Svibíku,  ktoré sa tiahnu vľavo až nad Hrišovce. Z lúky vľavo je
vidieť časť Hrišoviec v pozadí hrebeň Čiernej hory, vpravo je vidieť obec Kaľavu. Prechádzame nenápadným vrcholkom
Gavart a pred nami je vidieť Hornádsku dolinu smerom k Margecanom. Vpravo sa naskytujú výhľady smerom Krompachy.
Vľavo je lyžiarske stredisko Plejsy, mesto Krompachy, vpravo Biela skala. Prejdeme nízkym lesíkom až vyjdeme na
asfaltovú cestu smerom do Hrišoviec. Pokračujeme vpravo cestou do Richnavy. <<< Richnava sa ako obec spomína v
roku 1246. Meno je slovansko-germánske. Podľa Levočskej kroniky Gašpara Maina bol v Richnave založený roku 1261
kláštor križovníkov svätého hrobu. Prvým známym majiteľom bol comes Eugen, syn Jána „de Rychnou” v roku 1300.
Zomrel asi v roku 1304 bez dediča. Ostala po ňom vdova a dve dcéry. Jeho majetky si rozdelili príbuzní zo šľachtickej
rodiny zo Žehry. V roku 1314 sa spomína kostol svätej Kataríny. Po bitke pri Rozhanovciach od roku 1336 sa Richnava
dostala do majetku Perínskych (Perényi) a v ich držbe zostala až do polovice 15. storočia. V obci vznikol strážny hrad
a obec sa stala strediskom hradného panstva, ktoré tvorili Richnava, Kluknava, Hrišovce, Olcnava, Kaľava, Folkmár,
Jaklovce, Žakarovce, Margecany, Slovinky, Krompachy. V roku 1442 sa vlastníkmi stali bratríci pod vedením kapitána
hradu Jána Talafúsa, až do roku 1460, kedy sa stala majetkom Zápoľských. Po nich dostali panstvo Thurzovci. Po
roku 1543, keď umiera Alexius Thurzo, sa v Richnave usadil Andrej Báthory, manžel Alexiovej najstaršej dcéry. Po
vymretí Thurzovcov Richnavské panstvo tiskal Ján Rottal a jeho brat. Po ich smrti získavajú majetky Csákyovci. >>>
Prechádzame obcou hlavnou cestou do reštaurácii Bašta kde je cieľ prechodu, podané je občerstvenie. Pokračujeme 
na ŽSR Richnava.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
 
Sedlo Branisko / Chvalabohu / štart zimného  prechodu Sľubicou. 
-
-
Vysielač pod Rudníkom.
-
-
 
Spišský hrad pohľad spod Rudníka.
-
-
 
Rudník skalnatý vrchol.
-
-
 
Rudník skalnatý vrchol.
-
-
 
Najkrajší skalný výtvor v hrebeni Rajtopiky - skalné okno.
-
-
 
Skalné okno.
-
-
 
Humance.
-
-
 
Na Skale v pozadí Smrekovica.
-
-
 
Sľubica vrchol.
-
-
 
Sľubica - vrchol.
-
-
 
Zostup zo Sľubice aj takýmto spôsobom.
-
-
 
V sedle Predky.
-
-
 
Rozsiahle lúky na Svibíku.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Rajtopiky - Rudník - Sedlo Branisko /
                                   Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /
                                   Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Richnava - Predky /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-