aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

23. Zadné Meďodoly
                                         Dňa 9.8.2009 uskutočnila  sa turistická akcia.
 
                                               Prechod  Belianskými Tatrami.
 
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie     :  Tatranská Javorina – Zadné Meďodoly –  Kopské sedlo - Veľké Biele Pleso -
 
                         Chata pri Zelenom plese – Tatranské Matliare
 
Dĺžka trasy : 21 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy: 6.30 hod
 
Účastníci akcie :  Šlacký, Šlacká, Muller, Šlacký
 
 
Turistická mapa VYSOKÉ TATRY č.113              Turistický atlas list č.  61, 62
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname modrou značkou z obce Tatranská Javorina. <<< Osada sa vyvinula zo sezónneho majera tzv. Lendackého
veľkostatku. Založenie železnej huty a hámrov roku 1759 vytvorilo podmienky pre trvalé osídlenie. Nedostatok rudy
zapríčinil neskoršiu prestavbu železiarní na lepenkáreň, ktorá úplne zanikla roku 1935. Roku 1879 kúpilo javorinský
revír pruské knieža Kristián Kraft Hohenlohe. Tatranskú Javorinu pretvoril v lesnícku osadu a v sídlo riaditeľstva svojho
veľkostatku, nechal si tu vybudovať drevený poľovnícky kaštieľ a drevený kostol ľudovej architektúry. V okolitých lesoch
zriadil rozsiahlu zvernicu, kam dovážal cudzokrajnú zver (kozorožce, bizóny, kaukazské jelene a iné), ktorá sa však
nevedela prispôsobiť tunajším podmienkam. >>> V tatranskej Javorine začína náučný chodník Zadné Meďodoly bol
slávnostne otvorený 18.6.2008 a končí v Kopskom sedle. Je dlhý 4 km s prevýšením 750 m. Je nádherné slnečné
počasie a obloha je bez mraku. Prechádzame okolo viacerých pôvodných drevených domov. Vpravo sa nachádza
architektonická dominanta obce  drevený kostolík postavený v roku 1903 je zasadený v nádhernom prostredí na okraji
lesa, vedľa sa nachádza miestny cintorín. Za kostolíkom sa nachádza lyžiarsky svah. Prechádzame asfaltovou cestou
okolo Javorinského potoka ktorého dno je posiate veľkými balvanmi ktoré vytvárajú divokosť potoka. Odbočujeme vľavo
cez mostík na širšiu lúčnatú časť Javorovej doliny na Poľanu pod Muráňom. Odtiaľ je pekný výhľad na juhozápadné
svahy Muráňa, ktorý z každého smeru má iný tvar a každý pohľad predstavuje ho v plnej kráse. Na Poľane sa nachádza
naučná geologická plocha Podmuráň, ktorá bola pre verejnosť otvorená v roku 2005. Na začiatku sú umiestnené
informačné tabule kde sa dozvieme viac o geologickom zložení Tatier a ako Tatry nadobudli dnešný tvar. Okrem toho
sa tu dočítame aj o ochrane lesov v národných parkoch, lykožrútovej kalamite, o živote lykožrúta a výsledkoch spolupráce
lesníka s prírodou. Táto časť chodníka je sprístupnená aj pre vozíčkarov a kočíky. Z poľany je pohľad na siluety
Jahňacého a Kolového štítu. Znovu sa ponuka nádherný pohľad na Muráň. Vstupujeme do lesa a po chvíli vstupujeme
do nádhernej časti chodníka tiesňavy Bránka. Vznikla eróznym působením vody Meďodolského potoka na dolomitové
horniny po ústupe ľadovca. Bránka je na najužšom mieste  široká 16 m a steny sú vysoké až 40 m. Dĺžka tiesňavy
je 200 m. Po chvíli prichádzame k miestu ktoré je venované kráľovy tatranských lesov Medveďovi hnedom. Je tu
postavená drevená socha medveďa s mláďaťom. Vychádzame z lesa do nádhery ktorá sa dá ťažko opísať slovami.
Vľavo sa tiahne hrebeň Belianských Tatier začínajúc Havranom, Ždiarskou vidlou, siluetou Hlúpeho ktorá prechádza
do Kopského sedla pokračujúc na Jahňací štít zo svojimi nádhernými lúčnatým svahmi prerušovanými ešte krajšími
vápencovými skalami. Rozsiahla horská lúka pokrytá množstvom farieb horských kvetín a rastlín. Nenáročný chodník
ktorý pozvoľna stúpa do Kopského sedla je veľmi dobrým tipom na turistiku pre menej náročnejšiu turistiku a pre
rodina s deťmi. Čím viac dolín navštevujem po Slovensku tím je väčší problém nájsť tú najkrajšiu dolinu, aj keď si
poviem že táto dolina sa mi najviac páči onedlho príde dolina ktorá však predstihne tú predchádzajúcu ale určite
táto dolina patrí medzi moje top doliny. Po chvíli za nami sa otvára pohľad na siluetu Javorovej doliny a v pozadí
Poľské Tatry. Prechádzame okolo kovového kríža osadeného v samostatne stojacej skale uprostred lúky. Postupujeme
chodníkom veľmi pomaly lebo je veľmi ťažké odtrhnúť zrak od toľkej nádhery ktorá každom kroku Vám ponúka krásu
z iného uhla pohľadu. Prechádzame bočným svahom popod Havran ktorý je posiaty množstvom horských rastlín,
nachádzajú sa tu informačné tabule okolitej flóry. S postupujúcou výškou sa viac otvára pohľad na Poľské Tatry.
Prichádzame do Kopského sedla kde končí náučný chodník. Vľavo sa vypína vrchol Hlúpeho pokračujúc hrebeňom
cez Zadné jatky na Veľký Košiar. Pod nami sa tiahne dolina Predných Meďodolov. Vychádzame na Predné Kopské
sedlo. Tu je potrebné postáť a otočiť sa, pohľad ktorý sa Vám ponúka stojí za tu chvíľku postátia. Vpravo sa Vám
ukazuje pravidelne zubatý hrebeň Belianských Tatier. Sprava začína Hlúpym pokračujúc Ždiarskou vidlou, Havranom,
Novým končiac Muráňom s nádhernými vápencovými stenami v svahu hrebeňa. Pokračujúc chodníkom pred nami sa
otvára dolina Bielych plies vpravo ohraničená Jahňacím a Kozím štítom v pozadí silueta Veľkej Svišťovky. Schádzame
k Veľkému Bielemu plesu kde pokračujeme červenou značkou smerom Zelené pleso. Prechádzame bočným skalnatým
svahom Kozieho štítu vľavo sa čnie severný svah Veľkej Svišťovky. Postupne sa pred nami otvára záver Zelenej doliny.
S dominantnou severnou stenou Kežmarského štítu, Čiernym štítom, Kolovým štítom a Jastrabou vežou. Schádzame
k chate pri Zelenom plese ktoré farbou potvrdzuje oprávnenosť svojho názvu. <<< Dolinu Bielej vody Kežmarskej a dolinu
Zeleného plesa už v dávnej minulosti navštevovali hľadači pokladov a baníci, ale aj turisti. Zaznamenali tu prvý známy
turistický výlet (kňažná Beata Laskyová z Kežmarku r. 1565) a prvé známe horské nešťastie ( r. 1771 sa zo zrázov
Čierneho štítu zrútil Ján Papyrus) na území Tatier. Prví turistickí návštevníci Zeleného plesa mali možnosť prenocovať
len pod holým nebom alebo v salašoch na Rakúskej poľane a v Predných Meďodoloch. Roku 1876 vyrástla na
Rakúskej poľane aj prvá útulňa, Egidova chata, ktorú r. 1887 premiestnili na južný breh plesa. V roku 1890 však
vyhorela. Roku 1897 postavili na severnom brehu novú, Fridrichovu chatu, z ktorej prístavbami (r. 1924) a povojnovými
prestavbami vznikol dnešný objekt. Chata po r. 1950 niesla meno Alberta Brnčala (1919-1950), profesora telesnej
výchovy, odchovanca spolku tatranských horolezcov IAMES, ktorý 1.8.1950 ako horolezecký inštruktor zahynul pod
Jastrabím sedlom v Malej Zmrzlej doline. V súčasnosti sa chata nazýva Chata pri Zelenom plese.  >>>  Za chatou sa
ukazuje Medený vodopád ktorý steká spod Lomnického štítu. Spred chaty je nádherný pohľad na hrebeň
Belianských Tatier. Po chvíli oddychu a občerstvení sa pokračujeme žltou značkou dolinou Zeleného plesa. Prejdeme
lavičkou cez Zelený potok na druhú stranu odkiaľ je nádherný pohľad na chatu romantický umiestnenú pod
 Jastrabou vežou. Postupujeme chodníkom pred nami sa stále ukazuje hrebeň Belianských Tatier. Zelený potok
po ľavej strane sa prediera skalným podlažím do ktorého svojou erozívnou činnosťou vytvára úzke koryto s mnohými
malými vodopádmi. Postupne schádzame do doliny Kežmarskej Bielej vody kde pokračujeme modrou značkou do
Tatranských Matliarou.    
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Tatranská Javorina
-
-
 
Architektonická dominanta obce  drevený kostolík postavený v roku 1903
-
-
 
Smerovní v Tatranskej Javorine.
-
-
 
Kyčera
-
-
 
Náučná geologická plocha Podmuráň, ktorá bola pre verejnosť otvorená v roku 2005. Na začiatku sú umiestnené
informačné tabule kde sa dozvieme viac o geologickom zložení Tatier a ako Tatry nadobudli dnešný tvar.
-
-
 
Zadné Meďodoly v pozadí siluety Jahňacého a Kežmarského štítu.
-
-
 
Muráň.
-
-
 
Tiesňava Bránka.
-
-
 
Galéria venovaná medveďovi hnedému.
-
-
 
Ždiarská vidla.
-
-
 
Havran.
-
-
 
Poľské Tatry.
-
-
 
Zadné Meďodoly.
-
-
 
Ždiarská vidla.
-
-
 
Havran.
-
-
 
Žľab smerom na Ždiarskú vidlu.
-
-
 
Zadné Meďodoly.
-
-
 
Kopské sedlo.
-
-
 
Hlupy.
-
-
 
Veľký Košiar.
-
-
 
Jahňací štít.
-
-
 
Dolina Bielého plesa.
-
-
 
Jahňací štít.
-
-
 
Veľký Košiar.
-
-
 
Bielé pleso.
-
-
 
Veľký Košiar.
-
-
 
Chata pri Zelenom plese.
-
-
Smerovník pri chate pri Zelenom plese.
-
-
 
Mapa výstupu na Jahňací štít.
-
-
 
Severná stena Kežmarského štítu.
-
-
 
Medený vodopád nad Zeleným plesom.
-
-
 
Pred chatou pri Zelenom plese.
-
-
 
Chata pri Zelenom plese.
-
-
 
Hrebeň Belianských Tatier
-
-
Rázcestie Šalviový prameň.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Vysoké Tatry / Zadné Meďodoly  /
                                   Fotogaléria – Vysoké Tatry / Zelené pleso – Biele pleso  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>  sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-