aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

20. Belianské Tatry - Monková dolina
                                        Dňa 27.6.2009 uskutočnila sa turisticka akcia.
 
                                     Prechod Belianskými Tatrami - Monkova dolina.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Ždiar – Monková dolina – Široké sedlo – Kopské sedlo – Veľké Biele pleso –
 
                      Chata Plesnivec – Tatranská Kotlina
 
Dĺžka trasy :  18,5 km         Prevýšenie : 1020 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Mosin, Ševčíková, Gengeľ, Papcun, Kunová
 
 
Turistická mapa VYSOKÉ TATRY č.113         Turistický atlas list č.  61, 62
 
 
            
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Ždiar zelenou značkou z autobusovej zastávky. <<< Legenda o obci hovorí, že v lesoch v širokej
Doline potoka Biela pod Belianskymi Tatrami pálili ľudia z okolitých dedín drevené uhlie. Jeden z uhliarov si postavil malú
chalúpku a jediné okno na drevenici bolo obrátené na tú stranu, z ktorej do izby v noci svietilo svetlo „Zorničky“. Ľuďom,
ktorým učarovalo tatranské prostredie si postavili dreveničky vedľa uhliara a svoju osadu pomenovali „Zor“ – Ždiar. Prvá
písomná zmienka o obci Ždiar je z roku 1590. Vznik obce sa predpokladá na začiatok druhej polovice 16. storočia.
Zakladateľom bol František Lužinský, kastelán zemepánov Horvátovcov, ktorí boli najväčšími feudálmi na severnom
Spiši. V listinách z roku 1628 a 1629, v súvislosti s panstvom Pavla Rákociho, už Ždiar nazývali obcou - possessiones.
Obyvatelia sa zaoberali drevorubačstvom, uhliarstvom a pastierstvom. So zakladaním lazových osád je spojené nové
rozdelenie pozemkov, kde chotár bol rozdelený na rovnaké diely na tzv. zárubky podľa počtu osadníkov a osadník si
mohol postaviť dom iba na svojom laze. Podľa ústnej tradície sa prví osadníci usadili v Bachledovej doline a nové osady
vznikli na Antošovskom vrchu, v Pavlovskej doline, Blaščackej doline, Bartušovskej doline a na Slodičovskom vrchu. >>>
Aj keď je pomerne teplo jemne mrholí. Z hlavnej cesty odbočíme vľavo asfaltovou cestou smerom hotel Magura.
Postupujeme okolo potoka Biela. Oblačnosť je dosť vysoká a z cesty je vidieť hrebeň Belianských tatier. Potok Biela
ukazuje prečo ho tak nazvali. Tečie ním dosť vody, veľké množstvo skalných prahov na dne potoka zapríčiňuje
okysličovanie vody ktorá sa sfarbuje do biela. Vychádzame z lesa na rozsiahlu lúku pred hotelom Magura, ktorý je
umiestnený v na nádhernej lúke pod lyžiarskym svahom s výhľadom na hrebeň Belianských Tatier. Prechádzame
mostom cez Bielu a prichádzame na neskutočne romantické miesto k horárni Ždiar. Nádherná drevená zrubová horáreň
umiestnená uprostred lúky s pozadím vrcholov Ždiarská vidla a Havran. Bohužiaľ vrcholy sú ukryté v hmle. Prichádzame
k ústiu Monkovej doliny ktorou vedie náučný chodník a je tuzriadená malá náučná geologická plocha. <<< Je jednosmerný
náučný chodník. Chodník sa začína pri sútoku riečky Bielej a Rígľového potoka nad zotavovňou Magura, prechádza
Monkovou, Široké sedlo, Vyšné Kopské sedlo a končí v Kopskom sedle. Je značkovaný zelenou farbou, jeho dĺžka
je 6 km, prevýšenie 930 m a prechod podľa mapy trvá 3,5 hodiny. Na chodníku je umiestnených 6 informačných panelov. >>>
Počasie sa trochu zlepšilo prestalo pršať. Postupujeme dolinou okolo kamenitého a strmého koryta Rígľového potoka.
Po chvíli chodník stúpa od dna a vedie svahom doliny. Na dne doliny sa nachádzaju zvyšky starého snehu. Prichádzame
k najzaujímavejšej časti doliny, kaňonovitému úseku doliny zo 140 m vysokým skalným prahom, kaskádami vodopádov
a skalnou bránou. Vľavo z lesa trčí nádherná skala Veľký Grúň. Prekonávame náročnejší úsek okolo skalného prahu.
V týchto miestach sa nachádza bohatý svet vysokohorských rastlín s umiestnenou informačnou tabuľou. Vychádzame
z najužšieho miesta doliny, les začína ustupovať kosodrevine ale len úzky pás a začínajú lúčne svahy doliny až po
Široké sedlo. Hmla začína ustupovať a zostáva pod nami. Vpravo je pekný pohľad na Veľký Grúň. Postupujeme dnom
doliny. V strede doliny sa nachádza ešte sneh, okolo sa nachádza sivý pás vegetácie ktorá ešte sa neprebudila a okolo
už bujnie zeleň jarnej vegetácie. Hmla začína opäť pribúdať a hustnúť, okolité končiare sa ukryli v hmle a nie je žiadna
viditeľnosť.  Nádhernou zeleňou prichádzame do Širokého sedla. Vpravo sa nachádza Ždiarská vidla. Aj keď Ždiarská
vidla  nie je sprístupnená značkou, na vrchol vedie široký vychodený chodník. Postupujeme popod Hlúpy ktorý sa nachádza
vpravo, cez Vyšné Kopské sedlo do Kopského sedla. Hmla ustúpila a pri vysokej oblačnosti je vidieť do okolia. Pod nami
leží dolina Veľkého Bieleho plesa, vpravo sa nachádza Jahňací štít, ďalej vľavo severné steny Kežmarského štítu a 
Veľkej á Svišťovky. Vľavo sa nachádza doline Predných Meďodoloch. Hrebeň Belianských Tatier je v hmle.
V Kopskom sedle pokračujeme vľavo modrou značkou k Veľkému Bielemu plesu, od plesa zelenou značkou vľavo
smerom Tatranská Kotlina. Postupujeme zelenou značkou, prichádzame k ústiu doliny Predné Meďodly, hmla nad
hrebeňom Belianských Tatier ustúpila a je vidieť Zadné Jatky, Veľký Košiar. Prechádzame Rakúskou poľanou na
ktorej je ešte vidieť škody spôsobené poslednou veľkou lavínou. Nad nami sa začína ukrývať v hmle Bujačí vrch.
Schádzame prudkým zostupom lesom, vľavo sa týčia Skalné vráta ktoré sa ukrývajú v prevaľujúcej sa hmle. Prichádzame
k chate Plesnivec kde si trochu oddýchneme a občerstvíme sa. Zatiaľ hmla ustúpila a začalo svietiť slnko čo sme využili
na osušenie a príjemné posedenie na slnku. Odchádzame od chaty zelenou značkou, hmla ustúpila a je pekný pohľad
na Skalné vráta, pod nimi sa nachádza učupená v nádhernej scenérii svahu chata Plesnivec. Vľavo je pohľad na štíty
okolo Zeleného plesa ukryté v hmle. Postupujeme okolo Šumivého prameňa kde polomy sú pokryté množstvom
rôznorodej vegetácie. Pred nami v doline leží obec Lendak. <<< Obec vznikla začiatkom 13. storočia. Je písomne doložená
z roku 1288 pod názvom Landok. Obec patrila do donačného územia magistra Gallusa - Kokoša, teda bola súčasťou
dunajeckého panstva Berzeviczyovcov. Roku 1313 ju vymenili Berzeviczyovci krížovníkom Božieho hrobu za majetok
v Chmeľove. Ešte v tom roku v Lendaku založili kláštor a Kostol sv. Mikuláša. Miechoviti, ktorí mali na Lendak nesporne
poľský vplyv, však boli pre obec prospešní svojím vzdelaním i pokrokovými poľnohospodárskymi a inými technológiami.
Lendacké panstvo existovalo do roku 1593, kedy rehoľa predala kláštor i kláštorný majetok rodine Horváthovcov -
Palocsayovcov a Lendak sa stal sídlom Palocsayovcov. Traduje sa, že v Lendaku sa usídlili aj írski stavitelia hradov,
ktorých po Tatárskom vpáde pozývali uhorskí panovníci v záujme vybudovania lepšieho opevnenia krajiny. >>> Prichádzame
do Tatranskej Kotliny.  <<< Najnižšie položená tatranská osada situovaná vo východnej časti Belianských Tatier na úpätí
Kobylieho a masívu Bujačieho vrchu. Hlavným impulzom pre založenie Tatranskej Kotliny bolo objavenie a sprístupnenie
Belianskej Jaskyne v roku 1881. Osadu založilo mesto Spišská Belá, ktoré vlastnilo v uvedenom území väčšinu pozemkov.
V roku 1882 bola realizovaná prvá stavba (prístrešok pre strážcu jaskyne) a v roku 1883 nasledovala výstavba reštaurácie
a dvoch malých ubytovní. Už v roku 1891 bola Tatranská Kotlina zaradená medzi prírodné liečebné kúpele. Klíma v 
Tatranskej Kotline aj napriek nízkej nadmorskej výške 760 m n.m., má vysokohorský charakter a na rozdiel od
ostatných tatranských osád sa tu hmly takmer nevyskytujú. Osada má štatút klimatických kúpeľov a prostredie je
vhodné pre liečbu astmy, alergie a iných respiračných ochorení. Zariadenie poskytuje zdravotnú starostlivosť ako
špecializovaná nemocnica – odborný liečebný ústav a ako prírodné klimatické kúpele. Hlavnou činnosťou sanatória
je komplexná ústavná starostlivosť o dospelých chorých s diagnózou priedušková astma, chronická obštrukčná
choroba pľúc a iné nešpecifické (netuberkulózne) ochorenia dýchacieho ústrojenstva, prevažne chronické. >>>            
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Obec Ždiar začiatok zelenej značky smerom k hotelu Magura..
-
-
Horáreň Ždiar v pozadí Ždiarska vidla, Havran.
-
-
Ústie Monkovej doliny.
-
-
Záver doliny Bielych plies.
-
-
Konečne prestalo pršať, oddych pri Veľkom Bielom plese.
-
-
Veľké Biele pleso v pozadí Jahňací stít vľavo Kozí štít.
-
-
Dolina Predné Meďoly v pozadí Zadné Jatky.
-
-
Skalné vráta.
-
-
Chata Plesnivec.
-
-
Chata Plesnivec.
-
-
Chata Plesnivec.
-
-
Pri Šumivom prameni.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Obce / Ždiar  /
                                   Fotogaléria – Vysoké Tatry / Monková dolina  /
                                   Fotogaléria – Vysoké Tatry / Biele pleso – chata Plesnivec  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-