aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

30. Silvestrovský výstup na Bielu skal
                                       Dňa 31.12.2009  uskutočnila  sa turistická akcia.
 
                                               Silvestrovský výstup na Bielu skalu.
 
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie     :  Krompachy – Chata Galmus – Biela skala - Krompachy
 
Dĺžka trasy :12.5 km         Prevýšenie : 644 m       Čas trasy podľa mapy: 4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Gengeľ, Papcun, Hamrák,
 
                                  Hamráková, Mikulová, Mikula, Mikulová, Neubeller, Jánoš, Petruš, Šlacký,
 
                                  Bílek, Olšavský, Olšavská, Andrášková,
 
 Nečlenovia KST MŠK :  15 účastníkov
 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125        Turistický atlas list č.  140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od informačnej mapy združenia Galmus, ktorá sa nachádza vľavo od mestského úradu modrou značkou
smerom  Galmus. <<< Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV.
z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady
s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen
boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek
tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok. V tomto
období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca
nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli
Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke
povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného
rozvoja nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu.
V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu. >>> Ráno v meste je ešte hmla. Modrá značka
prechádza mostom okolo VÚB vľavo, pred kaplnkou sv. Jána Nepomúckeho postavenej v roku 1776 zabočíme vpravo
smerom na Čardu. Vľavo sa nachádza Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia
  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park. Dnes
objekt slúži ako penzión. Pokračujeme ďalej vľavo sa nachádza vitálny svet Velnes. Za vitálnym svetom značka odbočí
vpravo okolo betónových krížov pri poslednom kríži značka prudko zabočí vľavo a pokračuje lesným chodníkom. Na južnom
a východnom svahu Líščieho vrchu je vidieť množstvo lesných chodníkov vybudovaných v roku 1908 ako súčasť budovania
slnečných kúpeľov ktoré v roku 1908 začal stavať na Líščom vrchu Ing. Viktor Lorenc. Pravdepodobne v roku 1910 sa
konala veľkolepá slávnosť s príležitosti otvorenia časti kúpeľov.  V zime bola otvorená sánkarská dráha s požičiavaním
sánok. Nedostatok financií začalo sprevádzať stavbu kúpeľov. V roku 1912 prebehlo exekučne konanie kde sa Lorencov
majetok rozpredal. Kúpele skončili. Budovy ktoré tu ostali sa postupne rozobrali miestnym obyvateľstvom. Značka južným
svahom postupne pokračuje lesnou cestou na lúčnatý hrebeň Líščieho vrchu, odtiaľ už začínajú prvé výhľady. Oproti je
vrchol Sľubice za nami sú Plejsy. Cesta sa po chvíli pokračuje lesom, v miestach Pod skalou kde niekedy bol les, teraz
je polomové rúbanisko, ktoré umožňuje výhľad do Hornádskej kotliny a na hrebeň Braniska. Počasie sa trochu zlepšilo,
vystúpili sme nad hmlu a je vidieť hrebeň Braniska. Značka ďalej vedie popod juhovýchodný skalnatý svah Kobyly, lúkou
pod Kobylou,  ponad jeden z mála prameňov na hrebeni Galusa a rozsiahlou lúkou k poľovníckej chate na Galmuse.
Pri chate už trochu zasvietilo aj slnko. Pri chate je prístrešok kde je možné ukryť sa v prípade zlého počasia. Pokračujeme
vľavo žltou značkou ktorá prichádza zo Spišských Vlach smerom Biela skala, po chvíli odbočíme zo žltej značky vpravo
a pokračujeme rovno po lesnej ceste do sedla Pod Bielou skalou značenou miestnym značením žlto – bielymi trojuholníkmi.
V sedle na lúke odbočíme vľavo na žltú značku ktorá prichádza zo Sloviniek smerom na vrchol Bielej skaly. Značka
prechádza najkrajšou časťou trasy a to popod a ponad vápencové skalnaté steny a rôzne vápencové útvary ktoré vystupujú
z podložia južného svahu Bielej skaly. Vrchol Bielej skaly je otvorený smerom na juh. Pohľad je na hrebeň oddeľujúci
Hnileckú dolinu od Sloviniek. Zľava začiatok hrebeňa Plejsy, Krompašský vrch, Ostrý vrch, Havrania hlava, hrebeň
pokračuje na Bukovec. Vpravo masív Slovinskej skaly. Dole leží stará banícka obec Slovinky. Vznikla ako banícka
osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát
spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“. Po trase nebolo veľa snehu preto sa dobre stúpalo po trase. Z vrcholu Bielej skaly
pokračujeme zelenou značkou smerom Krompachy. Z vrcholovej lúky smerom na sever je vidieť štíty Vysokých Tatier.
Značka vedie po východnom okraji vrcholu, po chvíli zabočí prudko vpravo dole lesom. Zostup vedie strmým úzkym
chodníkom, preto pri zostupe je potrebné zvýšiť opatrnosť zostupu. Chodník postupne vedie miernejším hrebeňom lesa,
striedajúci sa s lúčnym alebo mladým ihličnatým porastom až na lesnú cestu kde pokračujeme vľavo po ceste dole dolinou.
Značka vedie širokou lesnou cestou ktorá končí až v meste. Vpravo pod cestou sa nachádza chata pod Vápencom
/ Čarda / kde si dáme občerstvenie, posedíme, porozprávame sa. Vonku je voľný priestor kde sa dá posedieť, dať si pivo,
oddýchnuť si v príjemnom prostredí. Pokračujeme už po asfaltovej ceste do mesta kde je cieľ trasy pri informačnej mapy
vedľa mestského úradu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Chvíľa oddychu Pod skalou.
-
-
 
Chvíľa oddychu Pod skalou.
-
-
Chvíľa oddychu Pod skalou.
-
-
Chvíľa oddychu Pod skalou.
-
-
 
Maďarská vyžla - Felix.
-
-
 
Plejsy, vpravo Krompašský vrch pohľad zpod Kobyly.
-
-
 
Prístrešok pri poľovníckej chate Galmus.
-
-
 
Prístrešok pri poľovníckej chate Galmus.
-
 
Vľavo Krompašský vrch, vpravo Ostrý vrch, v pozadí Kjošovská hoľa  pohľad z vrcholu Bielej skaly.
-
-
 
Biela skala - vrchol.
-
-
 
Biela skala - vrchol. 
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Biela skala /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>  sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-