aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

7. Slovinská skala
                                    Dňa 25.03.2006 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                   „ Prechod  Slovinskou skalou “
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Slovinky / vináreň Plejsy / – Sedlo Suchinec – Slovinská skala – Dolu Predkom –
 
                      Slovinky / vináreň Plejsy /
 
Dĺžka trasy :  12 km         Prevýšenie : 550 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká,Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová,  Gengeľ, Olšavský, Duhán,
 
                               Miček
                  
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname pri vinárni Plejsy. <<<   Obec Slovinky vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári.
V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“.
Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“
V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich Thurzovcom, neskôr Csakyovcom
až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od
roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. Obyvateľstvo Sloviniek tvorili väčšinou baníci, uhliari a drevorubači. Čiastočne
sa zaoberali aj roľníctvom a dobytkárstvom. V chotári Sloviniek sa v dávnej minulosti ťažilo striebro a meď. Vlastná
administratívna činnosť sa začala v Slovinkách už v 16. storočí. Svedčia o tom odtlačky pečatí Nižných Sloviniek. Pečať
si Vyšné Slovinky dali vyhotoviť v roku 1795. Na oboch pečatiach sú erbové znamenia s určitými odlišnosťami. Vyšné a
Nižné Slovinky sa po stáročia vyvíjali samostatne až do roku 1943 kedy sa znovu zlúčili. V 18. storočí sa Slovinky preslávili
aj oceliarskou hutou Sv. Mikuláš, ktorú vlastnili ťažiari zo spolku „Hornouhorských ťažiarov “. Kostol a fara v Slovinkách
existovali už v 14. storočí. Súčasný Grécko-katolícky kostol zasvätený „ Sv. Jurajovi“ bol postavený na prelome 18. a 19.
storočia. 30. júna v roku 1993 vyfáral z bane posledný vozík medenej rudy. Týmto sa skončila slávna história dobývania rúd
v Slovinkách. Pravoslávny chrám „Voznesenija hospodina“ bol postavený v roku 1996. >>>  Je pekné slnečné počasie, na
oblohe je len niekoľko mrakov. V obci už nie je žiaden sneh. Od vinárni postupujeme ulicou k potoku, za mostom zabočíme
vpravo po chvíli za domom zabočíme vľavo do svahu, pomedzi nízke kmene smrekovca vystúpime na poľnú cestu, ktorou
sa pustíme vľavo. Z cesty je vidieť vrchnú časť Sloviniek. Hrebeň oddeľujúci Lacemberskú dolinu od Hnileckej doliny s 
vrcholmi od Krompašského vrchu cez Ostrý vrch, Havraniu hlavu, Korban a sedlo Pod Bukovcom.Postupujeme cestou
ktorá v minulosti slúžila na zvážanie dreva a plodín z polí ktoré sa tu pestovali. Teraz sa už nepoužíva a to sa prejavuje
na stave cesty, Na mnohých miestach je poškodená tečúcou vodou, zosunutý bok cesty. Ale pre peších je ešte dobrá.
Po chvíli sa nám ukáže vrchol Slovinskej skaly, Lacemberská dolina a vrchol Bukovca v pozadí. Postupujeme cestou
ktorá vedie rozsiahlymi lúkami, ktoré sú prerušované medzami porastenými krovím. Lúky sa využívajú na chov oviec.
Cesta miestami má prudkú stúpania, miestami ledva stúpa. Cesta sa vnorí do lesa a pokračuje širokou cestou ktorá
prichádza z Poráčskej doliny a obchádza južnou stranou Slovinskú skalu. V časti Pod skalou cesta prechádza menšou
lúkou. Pod Suchincom sa nachádza úzka lúka ktorá prechádza cez hrebeň Suchinca smerom do Poráčskej doliny.
Zo Suchinca je už prvý pohľad na Poráč a Vysoký vrch. Zabočíme vpravo úzkou kamenistou cestou ktorá vedie západným
svahom na prvú a najväčšiu lúku na vrcholovej planine Slovinskej skaly. Pri vychádzaní na lúku vpravo sa nachádzajú
pekné skalnaté zrázy. Na lúke zabočíme vpravo smerom na východ a držíme sa južného svahu vrcholovej planiny.
Prechádzame lúkou na ktorej je ešte hrubá vrstva snehu, postup je veľmi náročný lebo musíme prechádzať stredom
cez lúku. Na lúke sa striedajú lúčnaté porasty s lieskovým porastom, lúka je zvlnená ale stále stúpa k vrcholu Slovinskej
skaly. Pod vrcholom je posledná rovná lúka. Z lúky smerom na západ je pohľad Bukovec a okolité kopce. Počasie sa
zhoršilo, oblohe sa zatiahla ťažkými mrakmi. Z lúky pokračujeme vľavo úzkym a strmým chodníkom dole východným
svahom Slovinskej skaly. Na chodníku je ešte dosť snehu, preto musíme zostupovať opatrne, lebo pod snehom sa
nachádza staré lístie. Schádzame na staré rúbanisko kde prichádzame na širokú cestu ktorá prichádza z Poračskej
doliny, prekročíme ju, prejdeme vpravo lesom až prídeme na cestu ktorou sme prišli zo Sloviniek. Zabočíme vľavo cestou
naspäť ktorou sme prišli. Schádzame cestou dole lúkou, po čase zabočíme z cesty dole lúkou až zídeme do obce v 
miestach pod ťažnou vežou. Pokračujeme cestou okolo potoka ulicou až k mostu kde zabočíme vpravo k vinárni Plejsy.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Slovinky - vináreň Plejsy.
-
-
 
Slovinská skala - vrchol.
-
-
 
Pod skalou.
-
-
 
Suchinec - spodné lúky.
-
-
 
Poráč a Vysoký vrch pohľad zo sedla Suchinec.
-
-
 -
Horské lúky na vrchole Slovinskej skaly. Množstvo snehu sťažuje pohyb.
-
-
 
Nechcel obísť lúku a pustil sa naprieč lúkou. Tráp sa .
-
-
 
Pohľad na lúku smerom na vrchol Slovinskej skaly.
-
-
 
Pod najvyššie položenou lúkou pod vrcholom.
-
-
 
Výtvor prírody.
-
-
 
Najvyššie položená lúka pod vrcholom Slovinskej skaly.
-
-
 
Zostup zo Slovinskej skaly  " Dole predkom".
-
-
 
Po zostupe zo Slovinskej skaly.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky /
                                      Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Slovinská hora - Poráč  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-