aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

3. Kojšovská hoľa
                                        Dňa 11.2.2006 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                 Zimný výstup na Kojšovskú hoľu.
 
 
Usporiadateľ : KST HORAL Kojšov
 
Trasa akcie : Kojšov - Poľovnícky potok - Kojšovská hoľa - Kojšov   
 
Dĺžka trasy  :  16 km        Výškové prevýšenie :   800 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Muller, Gengeľ, Olšavský, Duhán, Neubeller, Krak, Kunová, Miček
 
Nečlenovia KST MŠK :  Jánoš
 
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Košice č. 136   Turistický atlas list č. 180,181  

 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Kojšov spred obecného úradu. <<< Obec Kojšov vznikla pravdepodobne koncom 13.storočia na
území Jekelfalussyovcov. Podľa dostupných historických prameňov sa po prvýkrát spomína v roku 1368 a potom až o
sto rokov neskôr, keď pripadla panstvu Spišského hradu. Spolu s ním sa dostala pod zemepanskú právomoc Zápoľských,
neskôr Turzovcov. Názov obce je odvodený najpravdepodobnejšie od osobného mena lokátora obce Koyša, ktoré vzniklo
zo skrátenej domáckej podoby slovanského zloženého osobného mena Kojislav. Zo stredovekých zápisov názvu obce
Kojšov možno uviesť tri názvy a to Koys z roku 1368, jeho pomaďarčenú podobu Koysfalva (Kojšovská dedina) z
roku 1375 a konečne aj dnešnú podobu Kojschov z roku 1565, zachytenú nemeckou grafikou. Dôležité je poznamenať,
že obec bola dosídľovaná v 15. a 16. storočí v rámci valašskej kolonizácie. >>>  Je zamračené počasie s nízkou
oblačnosťou.  Žltou značkou prechádzame obcou hore ulicou, za poslednými domami odbočíme vpravo do neznačenej
doliny. Postupujeme okolo Poľovníckeho potoka po lesnej ceste. Po čase odbočíme z dolinky vľavo po lesnej ceste
ktorá sleduje vrstevnice. Snehu pribúda. V prípade pekného počasia je pekný výhľad na skalný výtvor Turniska.
Pokračujeme miestami strmým výstupom striedajúcim sa s rovnejšími časťami cesty ktorou sa dostaneme na
severovýchodné lúčnaté svahy vrcholu Kojšovskej holi. Na severovýchodnom svahu je hrubá vrstva snehu. Vystupujeme
rovno hore vrcholovou lúkou porastenou jednotlivo rastúcimi ihličnanmi. Tesne pod vrcholom nie je žiadny porast začínajú
tu trávnaté porasty.  Tu už je veľká hrúbka snehu vystupuje sa ťažšie. Na vrcholu je hmla a fúka nepríjemný studený vietor.
V prípade pekného počasia z vrcholu Kojšovskej holi je nádherný kruhový výhľad a je vidieť veľmi ďaleko. <<<  Kojšovská
holi (nem. Koischdorfer Höhe, maď. Kojsói-tétő) je najvyšší vrch rovnomenného geomorfologického podcelku vo Volovských
vrchoch a meria / 1 245,7 m n. m. /. Neodmysliteľnou súčasťou Kojšovskej hole sa od roku 1988 stalo Meteorologické
radiolokačné observatórium postavené v tesnom susedstve kóty označujúcej vrchol Kojšovskej hole.  >>>  Z vrcholu
pokračujeme žltou značkou do sedla pod Kojšovskou hoľou. Zo sedla červenou značkou vľavo cez lyžiarske svahy k čajovni
Katka, kde sa občerstvíme a oddýchneme si. Ďalej  červenou značkou cez lyžiarsky svah k vrcholovej stanici sedačky zo
Zlatej Idky kde opustíme značku a pustíme sa vľavo dolu lyžiarskym svahom, po chvíli pokračujeme vpravo sledujúc potok
ktorý tečie dolinkou. Spočiatku postupujeme chodníkom, potom cestou dolu dolinou až do obce. Cieľ trasy je v kultúrnom
dome. Dáme si výborné kysnuté rožky, v miestnej krčme dobré pivo. 
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
 
Kojšov - obecný úrad.
-
-
 
Ukážka remeselníckych výrobkov.
-
-
 
Kojšov - otvorenie výstupu na Kojšovskú hoľu.
-
-
 
Kojšov - otvorenie výstupu na Kojšovskú hoľu.
-
-
 
Kojšov - otvorenie výstupu na Kojšovskú hoľu.
-
-
 
Výstup okolo Poľovníckeho potoka.
-
-
 
Kojšov.
-
-
 
Výstup popod Dankovú roveň.
-
-
 
Výstup severným svahom Kojšovskej holi.
-
-
 
Trávnate plochy severného svahu Kojšovskej holi.
-
-
 
Trávnate plochy severného svahu Kojšovskej holi.
-
-
 
Trávnate plochy severného svahu Kojšovskej holi.
-
-
 
Kojšovská hoľa - meteorologická stanica.
-
-
 
Kojšovská hoľa - meteorologická stanica.
-
-
 
Kojšovská hoľa - meteorologická stanica.
-
-
 
Kojšovská hoľa - meteorologická stanica.
-
-
 
Čajovňa Katka.
-
-
 
Lyžiarské svahy pod Kojšovskou hoľou.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Kojšovské vrchy /  Kojšovská hoľa /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-