aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

13. Skalisko-Zlatý stôl
                               Dňa 13.5.2006 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                              Výstup na Skalisko, Zlatý stôl.
 
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Sedlo Úhorná - Zlatý stôl - Skalisko - Sedlo Úhorná     
 
Dĺžka tarsy : 31 km           Výškové prevýšenie : 870 m        Čas trasy podľa mapy : 8.30 hod
 
Členovia KST MŠK : Muller, Čupaj, Olšavský, Kunová, Miček, Papcun  
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125  Turistický atlas list  č.   178, 179, 221   
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v Uhornianskom sedle červenou značkou smerom Skalisko. Je pekné slnečné počasie s riedkymi bielymi
mrakmi. Postupujeme chodníkom ktorý vedie lesom takže nie sú žiadne výhľady. Prechádzame vysokým ihličnatým lesom.
Chodník je na viacerých miestach pokrytý trávnatým porastom. Vystúpime na Panský vrch, obídene vrchol Biele skaly
východným smerom odkiaľ je obmedzený výhľad na Hekerovú. Prichádzame do sedla Krivé kde odbočíme modrou značkou
smerom Zlatý stôl. Prechádzame časťou Biely potok kde začína otvorený hrebeň až po Jaminu. Vľavo je vidieť Volovské
vrchy časť Volovec. Vpravo je vidieť Volovské vrchy smerom Kojšovské vrchy. Prechádzame Jaminou a miernym stúpaním
redším lesom s trávnatým porastom vychádzame na vrchol Zlatého stola. Najvyšší vrchol Volovských vrchov. Na vrchole je
postavený betónový obelisk. Vrchol obelisku je dosť poškodený údermi bleskov. Zo Zlatého stola sa vrátime späť modrou
značkou do Sedla Krivé. V sedle si oddýchneme, občerstvíme sa a  pokračujeme červenou značkou smerom Skalisko.
Vychádzame na rozsiahlu lúku Ramzovej ktorá je otvorená ne sever a poskytuje pohľad na vrchol Zlatého stola.
Prechádzame peknou horskou lúkou, po chvíli sa nám ukáže pohľad na vrchol Skaliska. Prechádzame zalesneným
vrcholom Tri chotáre, mierne otvoreným lesom Lysina až začíname vystupovať miernym trávnatým svahom na vrchol
Skaliska. <<<  Volovec, vrch vo Volovských vrchoch, nachádzajúci sa v rožňavskom okrese medzi mestom Rožňava
a obcou Betliar. Jeho najvyšším bodom je skalné bralo Skalisko.(1 293, m n. m.), vrcholová asi 10 metrová skupina
brál na hôľnatom vrchole Volovca, s kruhovým výhľadom na hornatú časť východného Slovenska. >>>  Vystupujeme
na peknú členitú skalu ktorá vystupuje z hrebeňa. Nádherný výhľad na okolité Volovské vrchy. Severným smerom je
vidieť Hnileckú dolinu s Bukovcom v pozadí sa tiahnú Levočské vrchy, vľavo je vidieť hrebeň Vysokých Tatier. Východným
smerom  sa tiahne hrebeň Volovských vrchov smerom Kojšovská hoľa. Na juh sa pod nami tiahne Rožňavská kotlina
s mestom Rožňava. Vľavo sa rozkladá náhorná plošina Silická planina oddelená dolinou smerom Slavec od náhornej
plošiny Plešivecká planina. Juhozápadným smerom je vidieť obec Gemerská Poloma v pozadí sa ukazuje horizont
Muránskej planiny. Západným smerom do sedla Volovec sa ukazuje pekný trávnato – lesnatý hrebeň v pozadí sa
vypína Kráľová hoľa. Zdržíme sa dlhšie na vrchole. Naspäť sa vrátime červenou značkou cez sedlo Krivé do
Uhornianského sedla.       
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Betónový obelisk na vrcholu Zlatý stôl.
-
-
 
Volovské vrchy smero na Kráľovú hoľu pohľad z Jaminy.
-
-
 
Sedlo Krivé.
-
-
 
Bukovina pohľad z Ramzovej.
-
-
 
Nádherná skala na najvyššom vrchole Volovca - Skaliska.
-
-
 
Volovské vrchy pohľad zo Skaliska.
-
-
 
Skalisko.
-
-
 
Smerovník na Skalisku.
-
-
 
Sedlo Krivé.
-
-
 
Pri smerovníku v Uhornianskom sedle.
-
-
 
Uhornianské sedlo.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Volovské vrchy /  Henclová – Skalisko – Zlatý stôl /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-