aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

29. Otváranie nových chodníkov - Gal
                                  Dňa 4.11.2006 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                           Otvorenie nového chodníka – Krompachy - Biela skala.
 
 
Usporiadateľ :  Občianske združenie Galmus
 
Trasa akcie      :  Krompachy – Čarda – Biela skala – chata Galmus - Líšči vrch - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  13 km         Prevýšenie : 546 m       Čas trasy podľa mapy: 4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :   : Šlacký, Muller, Čupaj, Čupajová, Gengeľ, Duhan, Neubeller, Papcun, Stanek, Bílek           
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č. 125     Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy:
Pri mestskom úrade bola osadená orientačná mapa Galmusa. Chodník bol vyznačený zelenou značkou a vedie po trase
chodníka ktorý predtým bol vyznačený miestnym značením. V oblasti Galmusa bolo vyznačené viac kilometrov trás a 
osadených viacero informačných tabúľ. Tento projekt uskutočnilo občianske združenie Galmus, so sídlom v obci Poráč.
Združenie je zamerané na rozvoj turistiky v tzv. malom Slovenskom raji, ako toto malé krasové územie sa zvykne označovať.
Otvorenie chodníka sa uskutočnilo pri orientačnej tabuli Galmus. Prednosta mestského úradu Ing. Bratko privítal účastníkov
tejtoakcie na území mesta.  Hlavný príhovor mal predseda združenia Petra Volčka, starosta Poráča. Po otvorení nového
chodníka vydáme sa na prechod novým chodníkom.Trasu začíname od mapy Galmus ktorá je vľavo od Mestskom úrade
zelenou značkou smerom na Bielu skalu. Počasie je síce slnečné ale s vysokou riedkou oblačnosťou a pomerne chladno.
primerane chladno. <<<  Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV.
z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady
s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen
boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek
tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok. V tomto
období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca
nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli
Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke
povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného
rozvoja nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu.
V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu. Na prelome 19. a 20. storočia dosahuje
mesto a železiareň najväčší rozmach. Železiareň zamestnávala viac ako polovicu obyvateľov / 3500 zo 6500 / a jej
produkcia dosahovala 85 tisíc ton železa a viac ako 100 tisíc ton ocele ročne, čím sa stala najväčšou železiarňou v
Uhorsku. V roku 1889 vznikla v Krompachoch prvá vodná elektráreň na Slovensku s výkonom 22 kW. >>>  Prechádzame
zelenou značkou cez most, vľavo okolo VÚB, pred kaplnkou sv. Jána Nepomúckeho postavenej v roku 1776 zabočíme
vpravo smerom na Čardu. <<<  Vľavo sa nachádza Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná
koncom 18. storočia   rodinou Gundelfingerovcou. Po nich sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes
volá Piller - park. >>>   Dnes objekt slúži ako penzión. Pokračujeme ďalej ulicou vľavo sa nachádza vitálny svet Velnes.
Stúpame hore dolinou vľavo na väčšej dĺžke sa nachádzajú záhradky až vyše chaty Vápenec. Míňame posledné domy,
vľavo sa nachádza hrádza kde sa zachytávala voda pre zaniknuté kúpalisko. Nad ním stojí chata Vápenec, ktorá je v
 súčasnosti zatvorená. Sledujeme ďalej širokú lesnú cestu ktorá vedie lesom, nie sú z nej výhľady až v miestach kde
zelená značka odbočuje z cesty vpravo, sú obmedzené výhľady na Líšči vrch. Pokračujeme vpravo hore lúkou cestou
ktorá miestami vedie hlbokými závozmi. Z niektorých miest je výhľad na Plejsy. Cesta končí a prechádza v chodník
vpravo mladým smrekovcovým lesom ktorý končí až na modrej značke pred Galmusom. Značka z chodníka po chvíli
zabočí vľavo cez smrekovcový lesík na malú lúčku ktorá je pozostatok rozsiahlej lúky ktorá v minulosti tu bola. Chodník
vedie lesom po chvíli zabočí vpravo a dosť strmo vystúpi na vrcholovú lúku Bielej skaly. Na lúke zabočíme vľavo sledujúc
južný strmý svah. Z lúky smerom na severozápad je vidieť končiare Vysokých Tatier. Pokračujeme lúkou až prídeme
na otvorený vrchol Bielej skaly. Pohľad je na hrebeň oddeľujúci Hnileckú dolinu od Sloviniek. Zľava začiatok hrebeňa
Plejsy, Krompašský vrch, Ostrý vrch, Havrania hlava hrebeň pokračuje na Bukovec. Vpravo masív Slovinskej skaly.
<<<  Dole leží stará banícka obec Slovinky,  vznikli ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej
písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“.>>>
 Z vrcholu Bielej skaly pokračujeme žltou značkou okolo prameňa Harmanka k poľovníckej chate Galmus. Z vrcholu
lúky pri chate Galmus smerom na sever v prípade dobrého počasia je vidieť štíty Vysokých Tatier. Pri chate si
posedíme a opečieme kto čo si doniesol. Od chaty pokračujeme modrou značkou vpravo smerom Krompachy
ponad prameň, cez tiahlu lúku pod Kobylou, popod juhovýchodné skalné steny Kobyly. Po chvíli odbočíme zo značky
vpravo po úzkej lesnej ceste ktorá sa tiahne po južnom svahu Líščieho vrchu. Za smerovníkom Pod skalou
pokračujeme vpravo na hrebeň Líščieho vrchu, z ktorej sú výhľady na Plejsy a Bačov vrch. Cestou vpravo
schádzame postupne do doliny, okolo Vitálnym sveta vchádzame do Krompách.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
 
Slávnostné otvorenie chodníkov, zástupcami združenia Galmus.
-
-
 
Informačná mapa oblasti Galmus.
-
-
 
Účastníci slávnostného otvorenia chodníkov.
-
-
 
Informačná mapa oblasti Galmus.
-
-
 
Partia Krompašských značkárov.
-
-
 
Čarda.
-
-
 
Lúka kde značka odbočuje z cesty vpravo do lesa.
-
-
 
Plejsy.
-
-
 
Výstup na Bielu skalu.
-
-
 
Výstup na Bielu skalu.
-
-
 
Výstup na Bielu skalu.
-
-
 
Biela skala - vrchol.
-
-
 
Biela skala - vrchol.
-
-
 
Biela skala - vrchol.
-
-
 
Biela skala - vrchol.
-
-
 
Biela skala - vrchol.
-
-
 
Slovinky v pozadí Krompašský vrch.
-
-
 
Biela skala - vrchol.
-
-
 
Poľovnícka chata Galmus.
-
-
 
Poľovnícka chata Galmus.
-
-
 
Opekanie pri poľovníckej chate Galmus.
-
-
 
Opekanie pri poľovníckej chate Galmus.
-
-
 
Prístrečok pri poľovníckej chate Galmus.
-
-
 
Prístrečok pri poľovníckej chate Galmus.
-
-
 
Krompachy v pozadí Bačov vrch pohľad z Líščieho vrchu.
-
-
 
Plejsy pohľad z Líščieho vrchu.
-
-
 
Bačov vrch pohľad z Líščieho vrchu.
-
-
 
Líšči vrch.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria trás - Krompachy / Biela skala /
                                   Fotogaléria trás - Krompachy / Galmus - hrebeň
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-