aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

6. Vysoké Tatry - Skalnaté pleso
                                 Dňa 4.3.2006 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                       Zimné Vysoké Tatry - Skalnaté pleso.
 
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy 
 
Trasa akcie  :   Starý Smokovec – Hrebienok – Skalnaté pleso – Tatranská  Lomnica 
 
Dĺžka trasy  :  19 km        Výškové prevýšenie :   741 m          Čas trasy podľa mapy : 7.30 hod  
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Gengeľ, Olšavský, Duhán, Bílek, Krak, Šlacký
 
 
Turistická mapa  VYSOKÉ TATRY  č.113    Turistický atlas list č. 62
 
Popis trasy :
Trasu začíname v Starom Smokovci zelenou značkou. <<< Najstaršia tatranská turisticko-rekreačná osada na úbočí
Slavkovského štítu, dôležité východisko do centrálnej časti Vysokých Tatier. Roku 1793 vyrástla v blízkosti prameňov
horáreň a poľovnícka chata majiteľa okolitých lesov Štefana Csákyho. R.1797 mala už osada - prvá svojho druhu vo
Vysokých Tatrách - funkciu letoviska. Prvý rozvoj nastal nastal v polovici 19. storočia za nájomcu Juraja Rainera (1800 až 1872),
ktorý Starý Smokovec sprístupnil aj širším spoločenským vrstvám. Vtedy vyrástli prvé väčšie hotely a reštaurácie i
vodoliečebné zariadenie so stálym lekárskym dozorom. Ďalší rast osady bol podmienený výstavbou košicko-bohumínskej
železnice (1871) a snahou úspešne konkurovať novým strediskám, ktoré vtedy rýchle jedno po druhom vyrastali na južnom
úbočí Vysokých Tatier. Ako dominanta Smokovca vyrástol 1904 Grandhotel podľa projektov budapeštianskeho architekta
Guida Hoepfnera, ktorý bol pôvodne monoblokom, neskôr bol trojnásobne rozšírený. >>> Počasie nie je najlepšie s nízkou
oblačnosťou. Je súvislá hrubšia vrstva snehu. Prechádzame okolo dominanty Starého Smokovca  Grandhotela, spočiatku
sledujeme koľajnicovú dráhu pozemnej lanovky smerom na Hrebienok asfaltovou cestou. Po chvíli vojdeme do lesa
striedajúc asfaltovú cestu s chodníkom lesom prídeme na bývalé lyžiarské svahy na Hrebienku. <<< Hrebienok (1285 m)
je veľmi dôležité turistické a lyžiarske centrum nad Starým Smokovcom, na juhovýchodnom úpätí Slavkovského štítu.
Od polovice 19. storočia kúpeľní hostia zo Starého Smokovca radi vyhľadávali toto obľúbené miesto. Prv ako vznikli
budovy na vlastnom Hrebienku, stáli už na jeho severovýchodnom úbočí na mieste Bilíkovej chaty tzv. Studenopotocké
kúpele. Popri dávnom turistickom chodníku vznikla r. 1894 vozovka s tvrdým podkladom (neskôr autocesta) a r. 1908
pozemná lanovka. Od roku 1930 vyrastali pri hoteli lyžiarske cvičné lúky a zjazdovky. Roku 1956 postavili na slalomovej
lúke zo Slavkovskej vyhliadky 750 m dlhý vlek a r. 1968 rozhodcovské veže. >>>  Z Hrebienka pokračujeme Tatranskou
magistrálou červenou značkou smerom na Skalnaté pleso. Pred nami sa rozprestiera masív Lomnického štítu. Prechádzame
okolo Bilíkovej chaty. <<< Na mieste dnešnej Bilíkovej chaty stála od roku 1875 jednoduchá Ruženina chata. Roku 1884 k
nej pribudol o čosi väčší turistický hotel, ktorý však neskôr spolu s chatou vyhorel. Roku 1893 postavili na ich mieste dva
hotely majitelia Spišskosobotskej lesnej spoločnosti. Hotely tvorili malú osadu nazývanú Studenopotocké kúpele. Tieto
hotely však roku 1927 tiež vyhoreli. Na ich mieste bola 22. decembra 1934 otvorená Guhrova chata, ktorá bola roku 1936
ešte stavebne rozšírená. Po 2. svetovej vojne bola k chate pristavaná turistická ubytovňa a v roku 1946 bola premenovaná
na Bilíkovu chatu na počesť lyžiara a pretekára Pavla Bilíka (1916 – 1944), ktorého Nemci ako účastníka SNP zajali pri
Starom Smokovci a 7. septembra 1944 v Kežmarku popravili. >>> Pokračujeme chodníkom lesom. Výhľady sú obmedzené
len na najbližšie kopce.  Prichádzame k Obrovskému vodopádu ktorý leží v nadmorskej výške 1330 m s výškou 20 m.
Postupujeme chodníkom, sneh je na chodníku mäkký ale drží a postupuje sa dobre. Prejdeme okolo smerovníka s 
odbočkou k Zamkovského chate. Postupujeme chodníkom popod Lomnický hrb k Lomnickej vyhliadke. Keď sa otočíme
máme pred sebou nádherný výhľad na Malú Studenú dolinu. Z Lomnickej vyhliadky je nádherný pohľad do Hornádskej
kotliny s dominantou Popradom v pozadí hrebeň Nízkych Tatier. Prechádzame najexponovanejšou časťou trasy prechod
východnou stranou Lomníckeho hrbu. Sneh na svahu je po mnohých lavínach uhladený prerušovaný pásmi kosodreviny
a samostatne rastúcimi kríkmi kosodreviny. Miestami je chodník vychodený, miestami sú len stupaje. Sneh je mokrý a 
ťažký, dobre drží stopu, len nesmiete stúpiť vedľa, rýchlo sa preboríte do hlbokého snehu až nad kolená, je problém sa
z neho vyslobodiť. Zamračené  počasie neumožňuje výhľady do okolia. Prechádzame lyžiarskou traťou, okolo Skalnatej
chaty. <<< Skalnatá chata (1751 m) sa nachádza na prahu Skalnatej doliny a bola predtým kamennou chatou.  Prví
návštevníci Skalnatej doliny nocovali pod previsnutým balvanom, tzv. Ohniskom, poniže Skalnatého plesa. Jeho
zatarasením r. 1841 a omurovaním r. 1877 vznikol primitívny prístrešok a ďalšími úpravami r. 1914 betónová chatka,
ktorú turisti volali kavernou. Po rôznych prístavbách dostala Skalnatá chata terajšiu podobu. Chata je otvorená
celoročne. >>> Prichádzame na Skalnaté pleso. <<< Skalnaté pleso je morénové pleso v Tatrách na Slovensku v
najnižšom kare Skalnatej doliny. Má rozlohu 1,23 ha, hĺbku 2 m a nachádza sa v nadmorskej výške 1 754 m n. m.
vrcholová stanica kabínkovej lanovky, ktorá premáva z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso s medzistanicou Štart a
ústavu SAV, Hotel Encián, Skalnatá chata a stanica Horskej služby. V suchom období je bez vody, pretože pri stavbe
lanovky narušili nepriepustnosť jeho dna. >>>  Na Skalnatom plese je zlé úpočasie, hustá hmla a fúka nepríjemný vietor.
V reštaurácie si oddýchneme a občerstvíme sa.  Ďalej pokračujeme zelenou značkou smerom do Tatranskej Lomnici.
Značku vedie okolo starého lyžiarskeho svahu a lesom. Postupujeme bokom lyžiarskeho svahu. Stará stanica kabínovej
lanovky Štart bola opravená, rozšírená a pretvorená na reštauráciu. V lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica sa veľa
vybudovalo, postavili nové štvorsedadlové lanovky, nové parkoviska. Lyžiarske stredisko veľmi zmodernizovalo a dosiahlo
vysokú úroveň služieb. Schádzame do Tatranskej Lomnici. <<< Významná turisticko-rekreačná obec pri ceste Slobody,
východisko do centrálnej a východnej časti Vysokých Tatier. Tatranskú Lomnicu založil r.1892 v chotári Veľkej Lomnice
uhorský lesný erár ako prvé štátne klimatické miesto vo Vysokých Tatrách. Ako prvé väčšie budovy vyrástli r.1893 terajší
hotel Lomnica a r.1905 secesný Grandhotel Praha. Časť stavebných parciel predal uhorský štát vplyvným záujemcom
o výstavbu súkromných letohrádkov. V medzivojnovom období sa tu objavili početné moderné penzióny. Najväčší z nich,
hotel Morava, postavila Moravská zemská poisťovňa v Brne. Atrakciou osady sa r.1940 stala visutá lanovka na
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Cesta zo Starého Smokovca na Hrebienok okolo trati pozemnej lanovky..
-
-
 
Hrebienok.
-
-
 
Pred Bilíkovou chatou na zelenej značke.
-
-
 
Zasnežený Studený potok.
-
-
 
Snehový betlehém pri Rainerovej chate.
-
-
 
Snehový betléhem pri Rainerovej chate.
-
-
 
Interiér Rainerovej chaty.
-
-
 
Pred vchodom do Rainerovej chaty.
-
-
 
Západný svah Slavkovského štítu.
-
-
 
Obrovský vodopád.
-
-
 
Prostredný hrebeň.
-
-
 
Smerovník pre odbočku do Malej Studenej doliny.
-
-
 
Pred Zamkovského chatou.
-
-
 
Pod Lomnickým hrbom.
-
-
 
Malý štvornohý turista.
-
-
 
Skalnaté pleso.
-
-
 
Svište - maskoty Skalnatého plesa.
-
-
 
Zjazdovka zo Skalnatého plesa do Tatranskej Lomnice.
-
-
 
Tatranská Lomnica.
-
-
 
Starý pôvodný penzión v Tatranskej Lomnici.
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-