aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

23. Dravce - Brezová - Levoča
                                     Dňa 19.08.2006 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                              Levočské vrchy – prechod Brezovou.
 
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :  Dravce – Bukovinka – Pikovská hora – Vlkovce – Brezová – Zbojnícka lúka – Kováčová vila - Levoča 
 
Dĺžka trasy :   18  km         Prevýšenie :  320 m       Čas trasy podľa mapy: 5.30  hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Papcun, Pacunová, Olšavská, Muller                       
 
Turistická mapa LEVOČSKÉ VRCHY – č. 114              Turistický atlas list č. 97, 98   
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Dravce červenou značkou smerom Brezová. <<<    Obec Dravce sa spomínajú v roku 1263 ak
obec kráľovských chovateľov sokolov, v roku 1282 ich Ladislav IV. daroval Görgeyovcom. V roku 1288 bol založený
kláštor antonitov, po jeho zániku získal obec od roku 1555 Melchior Tluk. Jeho potomkovia prijali priezvisko Dravecký.
V roku 1787 mala obec 54 domov a 491 obyvateľov, roku 1828 70 domov a 500 obyvateľov. Zaoberali sa
poľnohospodárstvom.   Pri kláštore antonitov vzniklo koncom 13. storočia xenodochium – najstaršia nemocnica na Spiši,
ku ktorej bol pripojený aj chudobinec a útulok pre pocestných. Zaniklo v 16. storočí.  Kultúrny dom bol otvorený
25.augusta 1957. Do neho sa presťahoval MNV a dovtedajšie miestnosti v budove Jednoty boli prebudované na
pohostinstvo. V tom dni bolo založené aj jednotné roľnícke družstvo.  >>>  Je pekné slnečné počasie na oblohe ani
jeden mráčik. Dravce ležia na rozsiahlych lúkach v malebnej dolinke na južnom úbočí Levočských vrchov. Značka
postupuje okolo cesty smerom na Bukovinku. Dobre sa nám postupovalo po ceste keď zrazu sme zistili že sme zišli
zo značky, Nechcelo sa nám vracať naspäť preto sme pokračovali neznačenou cestou ďalej do Bukovinky. Postupovali
sme plytkou dolinou až do osady Bukovinka časť obce Dravce. Niekoľko domov rozložených v dolinky pod
Pikovskou horou. Prichádzame na koniec osady kde pred nami leží pekný záver doliny porastený trávou, po bokoch
sa tiahne lesný porast. Dolinkou vychádzame na hrebeň sprava od Pikovskej hory. Pred nami sa rozprestiera
Vrbovská pahorkatina v pozadí sa tiahne hrebeň Vysokých Tatier. Vďaka peknému počasiu máme Vysoké Tatry
ako na dlani. Na hrebeni už pokračujeme vpravo červenou značkou. Prechádzame popod Hrádok až vstúpime
do obce Vlkovce, ktoré ležia v plytkej dolinke. <<<  Obec vznikla po tatárskom vpáde. Obec je doložená z
 roku 1268 ako Vilgustorph, neskôr ako Wylkosdorff (1312), Wilkisdorff, Vilkusdorf (1317), Vilkfalva (1349),
Wilkowcze (1773), Viľkovce (1920), Vlkovce (1927; maďarsky Vilkóc, Kiskuncfalva; nemecky Kunzendorf. V roku 1317
patrila do Spoločenstva spišských Sasov. V 2. polovici 15. storočia sa stala poddanskou obcou, v roku 1540 ju dostala
ako záloh Levoča. V roku 1605 mala iba 2 zdanené domy, v roku 1787 mala 15 domov a 114 obyvateľov, v roku 1828
mala 19 domov a 140 obyvateľov. Za I. ČSR si obec zachovala poľnohospodársky charakter. Pôdu obrábali súkromne
hospodáriaci roľníci. Časť obyvateľstva pracoval v priemyselných podnikoch v Poprade a Kežmarku. >>>  Prechádzame
obcou, naokolo sú všetko nové domy, nezazreli sme ani jednu drevenicu. Za obcou sa otočíme a pred nami sa ukáže
pekný obraz. Vlkovce ležiace v plytkej dolinke uprostred stromov v pozadí sa črtá hrebeň Vysokých Tatier. Postupujeme
rozsiahlymi lúkami okolo Brezovej. Za chvíľku sa nám ukáže trávnatý vrchol Brezovej. Vychádzame na vrchol Brezovej
z ktorej je veľmi dobrý výhľad do okolia. Na juhozápad sa vypína Kráľova hoľa a za ňou hrebeň Nízkych Tatier.
Severozápadným smerom sa tiahne hrebeň Vysokých Tatier. Okolo vrcholu sa rozprestierajú rozsiahle lúky Levočských
vrchov. Severným a východným smerom sa tiahnu rozsiahle a nepoznané tajomné Levočské vrchy. Z vrcholu pokračujem
naspäť červenou značkou do Levočskej doliny. Prechádzame opäť Zbojníckou lúkou a dole lesom schádzame do
Levočskej doliny k vodnej nádrži na Uhliskách. Prechádzame okolo drevenej sochy Svätého Huberta ktorý je patrónom
poľovníkov, ľudí pracujúcich v lese, strelcov a chovateľov loveckých psov. Po chvíľke prichádzame do Autocampingu
Levočská dolina ktorá leží v peknom prostredí Levočských vrchov.  V reštaurácii Kováčova vila sa občerstvíme a 
pokračujeme Levočskou dolinou naspäť do Levoče.  V Levoči sa práve koná Levočský jarmok. Poprechádzame sa po
jarmoku v salaši U Franka si dáme tradičné halušky s pivom a ukončíme nádherné strávený deň s príjemným
ukončením akcie na jarmoku.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Smerovník v obci Dravce.
-
-
Pri smerovníku v obci Dravce.
-
-
Dravce.
-
-
Dolinka nad Bukovinkou pod Pikovskou horou.
-
-
Na hrebeni vedľa Pikovskej hory v pozadí hrebeň Vysokých Tatier.
-
-
Vstupná tabuľa obce Vlkovce.
-
-
Smerovník na vrchole Brezová.
-
-
Pod vrcholom Brezovej v pozadí hrebeň Braniska.
-
-
Levočská dolina - Kováčová vila.
-
-
Kováčová vila.
-
-
Mariánska hora pohľad z námestia v Levoči.
-
-
Jarmok na námesti v Levoči.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Dravce – Brezova – Levočská dolina  /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Levočská dolina  /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Levoča  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-