aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

10. Kamenný potok - Galmus
                               Dňa 17.4.2006 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                Veľkonočná turistika.
     
                               
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
 
Trasa akcie  : Olcnava – Kamenný potok – Humence – Hrebeň Galmusa – Poľovnícka chata Galmus –
            
                      Líšči vrch - Krompachy
 
 
Dĺžka trasy  :  20 km           Výškové prevýšenie :  460 m           Čas trasy podľa mapy : 6.00 hod 
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Neubeller, Neubelerová
 
                                  Papcun, Olšavský, Olšavská, Duhán,Ďorková, Šlacký
 
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125    Turistický atlas list č. 139,140 
 
 
Popis trasy :
Trasu začínam od informačnej mapy Galmus na ŽSR, od smerovníka zelenou značkou smerom Kamenný potok.
<<< Najstaršia písomná zmienka o obci sa podľa Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku i I.Chalupeckého zachovala
z r. 1312. Regestár listín a listov uvádza ako rok najstaršej písomnej zbierky 1317 a to v listine kráľa Karola Róberta
z Anoju, vydanej 12. novembra 1317. V tejto listine vystupuje obec pod názvom:"ALCZWNO, QUE VILLA ALBI DITRICI
APPELATUR..." teda "Olcnava, ktorá sa nazýva obcou Bieleho Ditricha..." Označenie "biely" pred menom ho malo odlíšiť
od osôb s rovnakým osobným menom, ide teda o zárodok priezviska. Pokiaľ ide o spomenutého Ditrich, ide zrejme
o meno zakladateľa obce, tzv. lokátora. Založenie obce iste súvisí s panstvom Richnavského hradu, pre ktorý Olcnava
a okolité obce vytvárali hospodárske zázemie. Po zániku Richnavského hradu sa Olcnava dostala do domény Spišského
hradu. Z vlastníkov obce možno spomenúť najmä Turzovcov v 16. a Čákiovcov od konca 17. storočia. >>>  Je dosť zlé
počasie, nízka oblačnosť s hmlou. Pustíme sa vpravo okolo trati smerom cez železničný most . Vpravo za Hornádom
sa striedajú rozsiahle lúky s lesom smerom nad Vítkovce.  Prejdeme lávkou ponad ústie najkrajšej doliny hrebeňa
Galmus – Bielovodskej doliny ktorá vo vrchnej časti má typické prvky rokliny Slovenského raja. Dolina nie je značkovaná.
Prejdeme okolo administratívnej budovy kameňolomu,  pokračujeme vľavo po ceste, kde o chvíľu sa nám naskytne
pohľad na priestory kameňolomu, spôsob dobývania, drvenia a triedenia kameňa. Značka zo širokej a prašnej cesty
zabočí vľavo k potôčiku, ktorý bude sledovať väčšinou doliny. Postupujeme dno doliny ktoré je pokryté kamením vymytým
  vodou Kamenného potoka. Po čase prídeme na širšie miesto kde sa dolina rozdvojuje, značka zabočí vľavo, 
kamenistým dnom s náznakmi prahov prídeme pod jediný značkou prístupný vodopád v hrebeni Galmus – Sikľavá skala.
Vľavo obídeme vodopád a pokračujeme dolinou ktorá. Je miestami ťažko prechodná z dôvodu popadaných stromov.
 Záver doliny sa rozširuje a je pokrytý trávnatým porastom. Pri poľovníckej chate Dievka vyjdeme ha hrebeň, kde
odbočíme vľavo zo značky lesnou cestou na Humence. Nenápadný vrchol je voľný pokrytý trávnatým porastom.
Z východného svahu je výhľad do Hornádskej kotliny a hrebeň Braniska. Pokračujeme lesnou cestou smerom Zlatník.
Na rozsiahlej lúke Zlatníka zabočíme vľavo lesnou cestou ktorá sa na mnohých miestach hlboko zarezáva do skalnatého
svahu. Po čase vychádzame na Zbojský stôl, kde pokračujeme vľavo modrou značkou ktorá vedie hrebeňom Galmusa.
Na zbojskom stole prechádzame lúkou ktorá vpravo smerom k Poráčskej doline vytvára rozsiahle bludisko lúk, v ktorých
veľmi často prežíva vlčia rodinka. Až po Nad Sejkovú značka vedie lesom preto odtiaľ nie sú žiadne výhľady. Pri
smerovníku Nad Sejkovou  je výhľad na Hornádsku kotlinu, hrebeň Braniska, Dreveník a na tajomné a nepoznané
Levočské vrchy. Počasie sa zlepšilo, je vysoká oblačnosť.  Postupujem cestou hrebeňom, po chvíli vpravo je vidieť
vrchol Slovinskej skaly.  Po čase prídeme na veľkú tiahlu lúku, v strede lúky stojí ihličnatý strom, v minulosti bol pod
ním kolmý vchod do podzemia vystužený drevom. Slovinský speleológovia ním objavovali podzemné priestory. Po
skončení prieskumov vchod sa začal prepadať až sa celkom zasypal. Oproti cez cestu sa však prepadlo dno jamy
a otvoril sa ďalší vchod do podzemia, tu už však nikto nerobí prieskum. Začína mierne mrholiť. Pokračujeme po ceste
cez úzku napodobeninu tiesňavy až vyjdeme z les pri poľovníckej chate Galmus. Pri chate je prístrešok kde je možné
ukryť sa v prípade zlého počasia. Pri chate niektorý členovia country skupiny Zahuráci, hrajú na počúvanie pre turistov
ktorý vo Veľkonočný pondelok sa rozhodli vyjsť si na prechádzku. Pri prístrešku horí oheň, niektorý si opekajú slaninku
alebo klobásku. Prestalo mrholiť a preto sa zdržíme dlhšie, počúvame hudbu, zaspievame si. Po čase pokračujeme
značkou ďalej rozsiahlou lúkou nad poľovníckou chatou na Galmuse, ponad jeden z mála prameňov na hrebeni Galusa,
lúkou popod Kobylou  a  popod juhovýchodný skalnatý svah Kobyly.  Chodník po chvíli pokračuje cestou okolo
smerovníka Pod skalou. Značka pokračuje južným svahom postupne pokračuje lesnou cestou na lúčnatý hrebeň Líščieho
vrchu, odtiaľ už začínajú prvé výhľady vľavo je vrchol Sľubice,  pred nami vpravo sa nachádza Bačov vrch vpravo lyžiarske
svahy Plejsy. Pokračujeme cestou cez rozsiahlu tiahlu lúku Liščieho vrchu. Vľavo sa ukazuje vrchol Sľubece. Vchádzame
do lesa kde  zelenou značkou schádzame na cestu z Vápenca do Krompách. Vpravo sa nachádza vitálny svet Velnes,
na konci ulici sa nachádza Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou
Gundelfingerovcou. Po nich sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park. Dnes objekt
slúži ako penzión tu zároveň ukončíme trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Olcnava ŽSR.
-
-
 
Olcnava - kameňolom.
-
-
 
Ústie doliny - Kamenný potok.
-
-
 
Domoradý obyvateľ Kamenného potoka.
-
-
 
Prechod spodnou časťou doliny Kamenný potok.
-
-
Širšia časť doliny pod vodopádom kde sa dolina rozdbojuje.
-
-
 
Jediný značkou prístupný vodopád v hrebeni Galmus - Šikľavá skala.
-
-
 
Pod vodopádom Šikľavá skala.
-
-
  
Úzka ťažšie prechodná časť v závere doliny.
-
-
 
Záver doliny Kamenný potok pod poľovníckou chatou dievka.
-
-
 
Nenápadný vrchol Galmusa - Humence.
-
-
 
Pozostatky pôvodného obyvateľa Galmusa.
-
-
 
Východný svah Humencou.
-
-
 
Rozsiahlé lúky Zlatníka.
-
-
 
Neznačená lesná cesta ktorá vedie ponad záver doliny Kamenného potoka.
-
-
 
Vysoký vrch pohľad z vrcholu Humence.
-
-
 
Prístrešok pri poľovníckej chate Galmus. Niektorý členovia country skupiny Zahuráci ktorý hrajú na počúvanie.
-
-
 
Turisti ktorý vo Veľkonočný pondelok sa rozhodli vyjsť si na prechádzku k poľovníckej chate na Galmuse.
-
-
 
Turisti ktorý vo Veľkonočný pondelok sa rozhodli vyjsť si na prechádzku k poľovníckej chate na Galmuse.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Olcnava – Kamenný potok – Poráč /
                                                        Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-