aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

31. Štefánský výstup na Sľubicu
                              Dňa 26.12.2006 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                           Štefánsky výstup na Sľubicu.
 
 
Usporiadateľ :  KST SĽUBICA Vojkovce
 
Trasa akcie      Vojkovce – Sľubica – Vojkovce – Kaľava - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  12 km         Prevýšenie : 600 m       Čas trasy podľa mapy:  4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Olšavský, Olšavská, Gengeľ,  Duhan, Bílek, Šlacký,
 
                                   Krak, Vozárová, Neubeller, Papcun                                          
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č. 125     Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Vojkovce zelenou značkou smerom sedlo Predky spred kostola. <<< Vojkovce patria k najstarším
spišským obciam so slovanským osadením. Už koncom 13. Storočia sa v listinách uvádzajú ako dedina ( VILLA VOYK 1290. ).
Neskoršie pomenovanie má viac podôb napríklad Wykfoula, Woyk, Wojkenadorf, Wojkovce, Vojkócz, Vojkfalva.
Spočiatku patrili rodu Žehranských (Szigray) zo Źehry, od 16. storočia boli súčasťou hradného panstva Spiš. V 17. storočí
ich majitelia Spišského hradu Čákiovci zálohovali rodine Holló. V strede obce na malej vyvýšenine sa nachádza malý
cintorín. Pôvodne to bola okrajová časť obce. Miesto po malej kaplnke si obyvatelia zvolili pre stavbu nového chrámu. 
Kostol svätého Bartolomeja sa začal stavať v roku 1990, vysvätený bol v roku 1992. O dva roky potom architekt za toto
dielo bol ocenený prestížnou cenou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení – Cenou Dušana Jurkoviča.
V kategórii architektonickej tvorby získal cenu práve architekt Rybarčák za zrealizovanie diela „ Rímsko-katolícky kostol
svätého Bartolomeja vo Vojkovciach“ a to za výnimočné architektonické hodnoty. >>>  Je pekné slnečné počasie aj keď
trochu mrazivo.  Pri kostole zabočíme vľavo po širokej ceste smerom do doliny. Za rampou značka odbočí z cesty vpravo
a pokračuje okolo potôčika hore dolinou. / Chodník ktorým vedie značka v prípade zlého počasia je dosť nebezpečný /.
Zvykli sme si už chodiť stále rovno ďalej po ceste. Po chvíli budeme križovať značku ktorá prichádza sprava a pokračujem
úzkou dolinkou ďalej. Pokračujeme ďalej lesnou cestou, až vyjdeme na skládku dreva kde už pokračujeme žltou značkou
ktorá prichádza sprava z Richnavy smerom na Sľubicu. / Zo skládky je obmedzený výhľad do Hornádskej kotliny a hrebeň
Galmusa. Postupujeme cestou až prichádzame na zelenú značku, zabočíme vpravo a vychádzame na lúku v sedle
Predky. Na začiatku lúky vpravo na drevenej tabuli je napísaná prosba lesa. Postoj, prečítaj si prosbu lesa a rešpektuj ju.
Na lúke zabočíme vľavo do lesa cestou, po chvíli značka odbočí vľavo do svahu. Pred nami je strmší výstup úzkym
chodníkom ktorý vedie rovno hore. Po zdolaní strminy prechádzame dlhou a úzkou lúkou pred vrcholom Sľubice. Lúka je
 zasnežená ale okolité stromy sú čisté. Postupne vychádzame z lesa na vrchol  Sľubice. Je nádherné slnečné počasie,
aj keď v Hornádskej kotlina je riedka hmla, nad ňou je nádherný výhľad na okolité vrchy.  Vľavo začína Bielou skalou,
začiatok hrebeňa Galmus nad Krompachmi, ktorý sa tiahne až po Vranie vrchy. Za Galmusom sa tiahne hrebeň Volovských
vrchov, pokračujú obrysy Vraních vrchov, za nimi sa vypína Kráľová hoľa začiatok hrebeňa Nízkych Tatier. Horizont
prechádza vpravo na siluetu hrebeňa Západných Tatier, postupne zubatý hrebeň Vysokých Tatier končiaci hrebeňom
Belianských Tatier. Pred nimi tajomné a nepoznané Levočské vrchy, končiac na hrebeni Braniska  a to Smrekovicou
a Patriou. Pred nami sa rozprestiera Hornádska kotlina so svojím klenotom pod Sľubicou. Najväčšia travertínová kopa v 
strednej Európe Dreveník, najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad a historická Spišská kapitula. Pokračujeme
vpravo cestou dolu lesom, po vyjdení z lesa je pred nami železný Slovenský kríž Na skale  za ním je vidieť vľavo Smrekovicu,
vpravo Patriu. Po vyjdení z dolinky na hrebeň a otočení je vidieť Širockú brázdu, s obcou Víťaz a Ovčie nad nimi vpravo
je vrchol Roháčky. V pozadí typická silueta okolia Prešova. Vľavo je Lysá Stráž, Stráž, vpravo je Kapušiansky hradný
kopec, pred nimi vľavo silueta Šarišského hradného kopca. Na hrebeni zabočíme vpravo a neznačeným chodníkom
prechádzame okolo Slovenského kríža, schádzame dole svahom,  cestou vpravo bočným východným svahom Sľubice.
Z cesty sú miestami výhľady do Širockej brázdy. Cestou prídeme na zelenú značku ktorá prichádza sprava z vrcholu
Sľubice. Pokračujeme rovno do sedla Predky, rovnakou trasou sa vrátime do Vojkoviec kde na obecnom úrade je cieľ
trasy. Občerstvíme sa, oddýchneme a pokračujeme zelenou značkou smerom Krompachy. Počasie je stále nádherné
slnečné s dobrou  viditeľnosť. Prechádzame obcou, po chvíli cestou vystupujeme miernym svahom cez starú a už
nepoužívanú plantáž kde sa pestovali ríbezle. Vyjdeme na najvyšší bod cesty Na Hŕbkoch. Odtiaľ je výhľad na Dreveník,
Sľubicu ponad Kaľavu je vidieť Plejsy. Vchádzame do Kaľavy. <<<  Kaľava existovala už v 13. stor., v pís. prameňoch
sa objavuje začiatkom 14. stor. Prvýkrát v listine Spišskej kapituly z 2. 5. 1300 ako majetok rodiny zo Žehry (Kaloua).
Od pol. 15. stor. bola súčasťou richnavského hradného panstva. Obyvatelia boli roľníci a poľnohosp. robotníci. Časť
pracovala v blízkych Krompachoch, ktoré sú aj dnes pre niektorých pracoviskom. Po r. 1989 ožilo drobné súkromné
podnikanie. Pôvodný rím. kat. kostol Povýšenia sv. Kríža bol postavený v r. 1933. Na jeho mieste postavili v r. 2001
nový. >>>  V obci značka odbočuje vpravo do Kolinoviec, ale pokračujeme rovno ďalej cestou okolo kostola, pomedzi
domy, za cintorínom zabočíme vpravo cestou hore lúkou na vrchol. Na vrchole pokračujeme vľavo cestou cez lúku,
vchádzame do lesa a úzkou lesnou cestou schádzame k železničnej trati. Prechádzame trať, okolo vodnej elektrárni
zabočíme vľavo cez most na hlavnú cestu až vojdeme do mesta.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Otvorenie výstupu na obecnom úrade.
-
-
Výstup cestou na Predky.
-
-
Pod Sľubicou.
-
-
Sedlo Predky.
-
-
Malý "hupík" chodníkom na Sľubicu.
-
-
Malý "hupík" chodníkom na Sľubicu.
-
-
Sľubica - vrchol.
-
-
Levočské vrchy pohľad z vrcholu Sľubice.
-
-
Spišský hrad v pozadí Vysoké Tatry pohľad z vrcholu Sľubice.
-
-
Na vrchole Sľubice.
-
-
Na vrchole Sľubice.
-
-
Na skale.
-
-
Zápis do vrcholovej knihy Na skale.
-
-
Hra svetla.
-
-
Cieľ na obecnom úrade.
-
-
Cieľ na obecnom úrade.
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Krompachy - Predky /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /                                  
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-