aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

11. Vojkovská 25
                                        Dňa 22.4.2006 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                            Vojkovská 25.
 
 
Usporiadateľ : KST SĽUBICA Vojkovce 
 
Trasa akcie  :  Vojkovce – Sľubica - Chvalabohu - motorest Branisko - Predky - Vojkovce     
 
Dĺžka trasy  :  25 km             Výškové prevýšenie :  1000 m       Čas trasy podľa mapy :  8.00 hod     
 
Členovia KST MŠK :  Šlacky, Muller, Neubeller, Gengeľ, Papcun, Olšavský, Mosin, Šefčíková, Miček
 
 
Turistická mapa  ŠARIŠSKÁ VRCHOVINA – Branisko  č.115  Turistický atlas Slovenska list č.100
 
Turistická mapa   VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125      Turistický atlas Slovenska list č.140
 
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Vojkovce zelenou značkou smerom sedlo Predky. <<<  Vojkovce patria k najstarším spišským
obciam so slovanským osadením. Už koncom 13. Storočia sa v listinách uvádzajú ako dedina ( VILLA VOYK 1290. ).
Neskoršie pomenovanie má viac podôb napríklad Wykfoula, Woyk, Wojkenadorf, Wojkovce, Vojkócz, Vojkfalva. Spočiatku
patrili rodu Žehranských (Szigray) zo Źehry, od 16. storočia boli súčasťou hradného panstva Spiš. V 17. storočí ich
majitelia Spišského hradu Čákiovci zálohovali rodine Holló. V strede obce na malej vyvýšenine sa nachádza malý cintorín.
Pôvodne to bola okrajová časť obce. Miesto po malej kaplnke si obyvatelia zvolili pre stavbu nového chrámu.  Kostol
svätého Bartolomeja sa začal stavať v roku 1990, vysvätený bol v roku 1992. O dva roky potom architekt za toto dielo
bol ocenený prestížnou cenou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení – Cenou Dušana Jurkoviča.
V kategórii architektonickej tvorby získal cenu práve architekt Rybarčák za zrealizovanie diela „ Rímsko-katolícky kostol
svätého Bartolomeja vo Vojkovciach“ a to za výnimočné architektonické hodnoty. >>> Už ráno je pekné slnečné počasie,
obloha bez jediného mraku. Pri kostole zabočíme vpravo po širokej ceste smerom do doliny. Za rampou značka odbočí
z cesty a pokračuje okolo potôčika hore dolinou, prekročíme cestu a strmším výstupom hore lesom znovu vystúpime
na cestu až prídeme na lúku v sedle Predky. / Chodník ktorým vedie značka v prípade zlého počasia je dosť nebezpečný,
preto odporúčam neodbočiť z cesty a pokračovať stále po ceste, po chvíli budeme križovať značku ktorá prichádza
sprava, vyjdeme na skládku dreva kde už pokračujeme žltou značkou z Richnavy smerom na Sľubicu. / Vpravo na
začiatku lúky na drevenej tabuli je napísaná prosba lesa. Postoj, prečítaj si prosbu lesa a rešpektuj ju. Na lúke
pokračujeme vľavo do lesa cestou, po chvíli značka odbočí vľavo. Pred nami je strmší výstup úzkym chodníkom ktorý
vedie rovno hore. Po zdolaní strminy prechádzame dlhou a úzkou lúkou pred vrcholom Sľubice. Postupne ako
vychádzame z lesa otvára sa pred nami výhľad ktorý stojí za tú námahu výstupu na Sľubicu. Je nádherné slnečné
počasie, obloha naďalej bez jediného mraku s veľmi dobrou viditeľnosťou. Vľavo začína Bielou skalou, začiatok hrebeňa
Galmus nad Krompachmi, ktorý sa tiahne až po Vranie vrchy. Za Galmusom sa tiahne hrebeň Volovských vrchov,
pokračujú obrysy Vraních vrchov, za nimi sa vypína Kráľová hoľa začiatok hrebeňa Nízkych Tatier. Horizont prechádza
vpravo na siluetu hrebeňa Západných Tatier, postupne zubatý hrebeň Vysokých Tatier končiaci hrebeňom Belianských Tatier.
Pred nimi tajomné a nepoznané Levočské vrchy, končiac na hrebeni Braniska  a to Smrekovicou a Patriou. Pred nami
sa rozprestiera Hornádska kotlina so svojím klenotom pod Sľubicou. Najväčšia travertínová kopa v strednej Európe Dreveník,
najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad a historická Spišská kapitula. Pokračujeme vpravo cestou dolu lesom, po
vyjdení z lesa je pred nami železný Slovenský kríž Na skale za ním vľavo Smrekovica, vpravo Patria. Po vyjdení z dolinky
na hrebeň a otočení sa vidíme pred sebou Širockú brázdu, s obcou Víťaz a Ovčie nad nimi vpravo je vrchol Roháčky.
V pozadí typická silueta okolia Prešova. Vľavo je Lysá Stráž, Stráž, vpravo je Kapušiansky hradný kopec, pred nimi
vľavo silueta Šarišského hradného kopca. Pokračujeme značkou cez lúku až prichádzame na lesný polom. Odtiaľ sa
nám naskytá výhľad podobný ako zo Sľubice. Pred nami je hornádska kotlina so všetkými jej dominantami a pozadím.
Lepší je však pohľad na Dúbravu. Značka vedie krajom polomu, zabočí doprava cez les prichádza k Suchému hrbu, kde
odbočí vpravo dole strmším zostupom na cestu, pokračuje vľavo cestou ktorá východným a severným svahom obchádza
Suchý hrb až schádza do sedla Humenec. Krátkym trochu strmším výstupom zo sedla vystúpime na hrebeň Rajtopiky.
Krátky ale o to krajší hrebeň tvorený vápencovým podložím vystupujúcim na povrch. Je tvorený rôznymi kolmými stenami,
menšími a väčšími vežičkami a rôznymi prírodnými útvarmi. Hrebeň ukrýva veľmi pekný prírodný útvar – nádherné skalné
okno. Pri skalnom okne pod chodníkom smerom na Rudník sa nachádza krátka jaskynka. Postupne prechádzame
chodníkom ktorý vedie západným svahom hrebeňa. Na niektorých miestach odbočujú chodníčky na skalnaté stena odkiaľ
je výhľad do Hornádskej kotliny. Najkrajší chodník je na jar, keď južné svahy sú porastené vzácnymi teplomilnými
rastlinami. Schádzame do sedla a krátky strmým výstupom vystupujeme na Rudník. Vrchol Rudníka z južnej a 
východnej strany nie je porastený lesom umožňuje pohľad do doliny ktorou vedie cesta zo Širokého do sedla Braniska.
Prechádzame skalnatým vrcholom Rudníka, chodník vchádza do lesa a vedie hrebeňom po chvíli bočným svahom až
prídeme k vysielaču pod Rudníkom. Pokračujeme po ceste, chodník odbočí vľavo lesom vedie až na lúku nad sedlom,
po krátkom zostupe prídeme na hlavnú cestu v sedle Branisko / Chvalabohu /.  Podľa ľudového podania názov sedlo
dostalo podľa výroku furmanov, ktorý keď došli do sedla si vydýchli  „ Chvalabohu sme hore “.  Zo sedla pokračujeme
vpravo modrou značkou po ceste smerom Široké. Táto značka v starších mapách nie je vyznačená. V motoreste
Branisko si oddýchneme, občerstvíme sa a pokračujeme po ceste, cez mostík zabočíme vpravo do doliny, popod
Peklisko, vľavo cesta obchádza Brezovú, prechádza Francovou dolinou  a stále sledujúc vrstevnice stúpa smerom
do sedla Predky. Zo sedla Predky pokračujeme zelenou značkou smerom do Vojkoviec. / V prípade zlého počasia
odporúčam pokračovať žltou značkou po ceste až na skládku dreva kde opustíme značku a pokračujeme vpravo po
ceste až do Vojkoviec /. Na obecnom úrade je ukončenie trasy.    
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Vojkovce - obecný úrad, štart Vojkovskej 25.
-
-
 
Smerovník sedlo Predky.
-
-
 
Sedlo Predky.
-
-
 
Motlitba lesa na drevenej doske v sedle Predky. Postoj a prečítaj si ju.
-
-
 
Malý štvornohý turista v sedle Predky.
-
-
 
Tiahlá lúka pod vrcholom Sľubice.
-
-
 
Smerovník na vrcholu Sľubica.
-
-
 
Na vrchole Sľubica.
-
-
 
Malý štvornohý turista na Sľubici.
-
-
 
Na vrchole Sľubica.
-
-
 
Smrekovica pohľad z vrcholu Sľubica.
-
-
 
Sedlo Humence.
-
-
 
Smerovník v sedle Humence.
-
-
 
Skalnatý hrebeň Rajtopiky.
-
-
 
Skalnatý hrebeň Rajtopiky.
-
-
 
Skalnatý hrebeň Rajtopiky.
-
-
 
Skalnatý hrebeň Rajtopiky.
-
-
 
Pri skalnom okne v hrebeni Rajtopiky.
-
-
 
Skalné okno v hrebeni Rajtopiky.
-
-
 
Flóra hrebeňa Rajtopiky.
-
-
 
Skalnatý vrchol Rudníka.
-
-
 
Flóra hrebeňa Rajtopiky.
-
-
 
Retlanzačná stanica pod rudníkom.
-
-
 
Sedlo Branisko.
-
-
 
Sedlo Branisko - Chvalabohu.
-
-
 
Smerovník pod motorestom Branisko.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Krompachy - Predky /
                                   Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /
                                   Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Rajtopiky - Rudník - Sedlo Branisko /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-