aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

1. Biela skala
                                          Dňa 14.1.2006 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                Zimný výstup na Krompašské vrchy.
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :  Slovinky - Vlašský chodník - Biela skala - chata Galmus - Krompachy
 
Dĺžka trasy  :  11 km          Výškové prevýšenie :   460 m        Čs trasy podľa mapy : 5.00 hod    
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Čupaj, Gengeľ, Papcun, Olšavský, Duhán, Miček
 
Nečlenovia KST MŠK : Jánoš
 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy č.125     Turistický atlas list č. 140
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Slovinky od kostola. <<<   Obec Slovinky vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom
chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako
„Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú Slovinky
ako „Villa Abakuk“ V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich Thurzovcom,
neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci už o existencií
dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior,
Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. Obyvateľstvo Sloviniek tvorili väčšinou baníci, uhliari
a drevorubači. Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a dobytkárstvom. V chotári Sloviniek sa v dávnej minulosti ťažilo
striebro a meď. Vlastná administratívna činnosť sa začala v Slovinkách už v 16. storočí. Svedčia o tom odtlačky pečatí
Nižných Sloviniek. Pečať si Vyšné Slovinky dali vyhotoviť v roku 1795. Na oboch pečatiach sú erbové znamenia s
určitými odlišnosťami. Vyšné a Nižné Slovinky sa po stáročia vyvíjali samostatne až do roku 1943 kedy sa znovu zlúčili.
V 18. storočí sa Slovinky preslávili aj oceliarskou hutou Sv. Mikuláš, ktorú vlastnili ťažiari zo spolku „Hornouhorských
ťažiarov “. Kostol a fara v Slovinkách existovali už v 14. storočí. Súčasný Grécko-katolícky kostol zasvätený „ Sv. Jurajovi“
bol postavený na prelome 18. a 19. storočia. 30. júna v roku 1993 vyfáral z bane posledný vozík medenej rudy. Týmto sa
skončila slávna história dobývania rúd v Slovinkách. Pravoslávny chrám „Voznesenija hospodina“ bol postavený
v roku 1996. >>>  Je nádherne slnečné počasie na oblohe nie sú žiadne mraky. V obci je slabá súvislá vrstva snehu.
Od kostola zabočíme vpravo na križovatku kde pokračujeme vľavo červenou značkou smerom Poráčska dolina, ktorá
sa nám predstavuje ústim v tvare V. Vľavo lyžiarskym svahom začína hrebeň ktorý končí pod Slovinskou skalou, vpravo
začína hrebeň Galmusa Bielou skalou. Po vyjdení ulice na voľné priestranstvo vľavo je vidieť pravoslávny kostol postavený
v roku 1996. Po príchode ku kaplnke odbočíme vpravo žltou značkou smerom Spišské Vlachy. Značka smeruje do úzkej
a hlbokej dolinky. Pred vstupom do lesa sú ešte výhľady na Slovinky a okolie. Vystupujeme úzkou a strmou dolinkou,
miestami prechádzame trávnatým porastom, prechádzame širokou lesnou cestou ktorá spája Poráčsku dolinu s
 Krompachmi cez Čardu.. Vľavo sa ukazujú skalné steny pod vrcholom hrebeňa.  S pribúdajúcou výškou hrúbka snehu
sa zväčšuje. Vystupujeme na lúku v sedle pod Bielou skalou, je tu asi 20 cm snehu. V sedle zabočíme vpravo a 
vystupujeme južný svahom Bielej skaly. Značka prechádza najkrajšou časťou trasy a to popod a ponad vápencové
skalnaté steny a rôzne vápencové útvary ktoré vystupujú z podložia južného svahu Bielej skaly. Vrchol Bielej skaly je
otvorený smerom na juh. Pohľad je na hrebeň oddeľujúci Hnileckú dolinu od Sloviniek. Zľava začiatok hrebeňa Plejsy,
Krompašský vrch, Ostrý vrch, Havrania hlava hrebeň pokračuje na Bukovec. Vpravo sa vypína masív Slovinskej skaly.
Pod nami leží obec Slovinky. Z vrcholu Bielej skaly pokračujeme žltou značkou okolo prameňa Harmanka k poľovníckej
chate Galmus. Z vrcholovej lúky smerom na sever v prípade dobrého počasia je vidieť štíty Vysokých Tatier. Vychádzame
na lúku okolo chaty, pred nami je vidieť Hornádsku kotlinu v pozadí sa tiahne hrebeň Vysokých Tatier. Schádzame k 
poľovníckej chate Galmus. Pri chate je prístrešok kde sa dá ukryť pri nepriaznivom počasí. Pri chate si opečieme slaninku
a užívame si pekný januárový slnečný deň. Od chaty pokračujeme modrou značkou smerom Krompachy. Značka ďalej
vedie tiahlou lúkou nad poľovníckou chatou na Galmuse, ponad jeden z mála prameňov na hrebeni Galmusa ktorý sa
nachádza vľavo pod cestou, lúkou pod Kobylou  a  popod juhovýchodný skalnatý svah Kobyly, Chodník po chvíli pokračuje
cestou okolo smerovníka  Pod skalou.  Značka pokračuje južným svahom postupne pokračuje lesnou cestou na lúčnatý
hrebeň Líščieho vrchu, odtiaľ už začínajú prvé výhľady vľavo je vrchol Sľubice pred nami vpravo je Bačov vrch a vpravo sú
Plejsy. Pokračujeme cestou cez rozsiahlu lúku Liščieho vrchu, vchádzame do lesa a zelenou značkou schádzame na
cestu z Vápenca do Krompách. Vpravo sa nachádza vitálny svet Velnes, na konci ulici sa nachádza Baroková kúria
postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich sa stal
majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park. Dnes objekt slúži ako penzión tu zároveň
ukončíme trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-

Slovinky - Poráčska dolina  - kaplnka - odbočka na žltú značku smerom Vlašský chodník, Biela skala,
Spišské Vlachy.
-
-
  
Sedlo pod BIelou skalou.
-
-
 
Južný svah Bielej skaly z ktorého vystupujú rôzne skalne útvary a steny.
-
-
 
Južný svah Bielej skaly z ktorého vystupujú rôzne skalne útvary a steny.
-
-
 
Južný svah Bielej skaly z ktorého vystupujú rôzne skalne útvary a steny.
-
-
 
Vrchol Bielej skaly.
-
-
 
Vrchol Bielej skaly.
-
-
 
Slavkovský štít pohľad z vrcholovej lúky na Bielej skale.
-
-
 
Gerlach pohľad z vrcholovej lúky na Bielej skale.
-
-
 
Lúka okolo poľovníckej chaty Galmus v pozadí hrebeň Vysokých Tatier.
-
-
 
Lúka okolo poľovníckej chaty Galmus.
-
-
 
 
 
Opekanie pri poľovníckej chate Galmus.
-
-
 
Pri poľovníckej chate Galmus.
-
-
 
Líšči vrch.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Poráčska dolina - Poráč  /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Biela skala /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-