aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

16. Veľký Javorník
                               Dňa 27.05.2006 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Veľkom Javorníku.
 
 
Usporiadateľ :   Redakcia časopisu Krásy Slovenska
 
                          Ústredná rada KST                         
 
 Autobusový zájazd usporiadal -  KST SĽUBICA a obec Vojkovce
 
Trasa akcie :  Makovský priesmyk – Sedlo Pindula – Sedlo pod Hričovcom – Veľký Javorník –
 
                       Sedlo Pindula – Kopanice - Makov
 
Dĺžka trasy :   20  km         Prevýšenie :  550  m       Čas trasy podľa mapy:  5.30  hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Olšavský, Olšavská,
 
                                   Mikulová, Papcun, Rodzík, Sokolská, Hamráková, Kunová, Duhan, Geng
                          
                       
Turistická mapa  JAVORNÍKY - Čadca   č. 109      Turistický atlas list č. 18, 19
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v Makovskom priesmyku červenou značkou smerom Veľký Javorník. Počasie nie je najlepšie, je nízka
oblačnosť.  Makovský priesmyk je prechod cez horský hrebeň medzi Českou a Slovenskou republikou. Nachádza sa
medzi vrcholmi Beskydek a Dupačka v nadmorskej výške 801 m n. m. Makovský priesmyk leží v turisticky obľúbenej
oblasti ktorou prechádza červená značka na Veľký Javorník. V sedle sa nachádza pamätník Slovenským, Českým a 
Sovietskym partizánom ktorý padli v týchto miestach počas Slovenského národného povstania v roku 1944. Nízka
oblačnosť obmedzuje výhľady do okolia. Vstupujeme do lesa a začíname vystupovať chodníkom na Oselnú. Les je po
polomoch veľmi zničený, na zemi leží veľa polámaných vrcholov stromov, ktorými sa musíme predierať. Prechádzame
Oselnou, postupujeme lesnou cestou ale ani tu nie je lepšia priechodnosť, na ceste leží mnoho vyvrátených stromov.
Prechádzame mierne zvlneným hrebeňom, vychádzame na Lemešnú a strmým zostupom schádzame do sedla Pindula.
Zo sedla vystupujeme strmým výstupom cez polámaný les do sedla pod Hričovcom aby sme po chvíli vystúpili na tiahly
vrchol Veľkého Javorníka. Zo severnej strany je vrchol otvorený a porastený trávou. Je veľká oblačnosť preto nie je z vrcholu
žiadna viditeľnosť. Na vrcholu sa uskutočnilo stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Po slávnostných príhovorov a
 spoločných fotografiách pri drevenom Slovenskom kríži vraciame sa červenou značkou naspäť cez sedlo pod Hričovcom
do sedla Pindula. Tu pokračujeme žltou značkou vpravo smerom Kopanice. Prichádzame k smerovníku Kopanice pod
Kysučnou. Prechádzame Kopanice okrajovou časťou. <<<  Makovské kopanice. V roku 1521 utekali pred Tatármi cez
Biele Karpaty maďarské rodiny a zastavili sa pri hrebeni Javorníkov. Tu zaznelo heslo „ Megalj „ – čo znamená toľko ako
stoj. Jedná časť týchto utečencov ostala na tom to mieste, ktorých potomkovia ešte i dnes tu žijú. Ide o rodiny
šľachtického pôvodu „ Pápay “ a Lábay “.  Jedna rodina Papajovci sa usadili pod hrebeňom Kysučné, druhá rodina
Labajovci sa usadila pod hrebeňom Semetešu. Tieto dve šľachtické rodiny dorazili s celým dvorom, so služobníctvom a
tiež so zbrojnošmi. Týchto zbrojnošov usadili oproti smeru, okadiaľ prišli. To boli "šipostrelci", maďarski  "jász-ujász",
z čoho dostali meno "Jásovia-Jaši".  Na inom mieste usadili tieto šľachtické rodiny svojich koniarov (kočišov, paholkov),
ktorí sa po maďarsky menujú "lovászi" a tak nájdeme tam ešte i dnes nižných a vyšných "Lovásov". Nemôžeme tvrdiť že
nový kopaničiari boli prvý obyvatelia týchto vrchov, lebo je dokázané  že kopanice  osídľoval  “ praotec Slovák  - Kysučan",
ale i mimo tohto tu od neurčitej doby jestvovali slovenské rodiny: Trebuli, Jantoši, Beloni, Greguši, Bajcari, Fabšíci, Dudloši,
Karafi.  >>>  Od smerovníka postupujeme dolinkou ktorou tečie potôčik ktorý už má oficiálny názov Kysuca. Pred vstupom do
Makova v dolinke sa nachádza väčšie množstvo pekných chát s upraveným okolím. Vchádzame do obce Makov.
<<< Obec Makov sa rozkladá na úpätí Českomoravskej vrchoviny pri Makovskom priesmyku. Prvá písomná správa o
 Makovu je z roku 1349. Počiatka Makova však siahajú do konca 1. tisíčročia, ako napovedá jeho meno odvodené od
planého maku. Mená odvodené od prírodných názvou patria medzi najstaršie. Dôkazom môžu biť nálezy kamenných
sekier a rytierskych ostrohov.  Dominantou Makova je kostol sv. Víta s vežou vysokou 42 m. Kostol pochádza z
 počiatku 2. tisíčročia, kde je možné uvažovať i z jeho zasväteniu sv. Vítovi, jednému z najstarších patrónov celého
kresťanského sveta.  O tejto stavbe sa zmeňujú dobové správy už za vlády posledných Premyslovcov. Pôvodne románska
stavba bola niekoľko krát prestavaná. V roku 1999 bol zhotovený nový krov a strecha, opravená omietka a prevedená
nová fasáda. Makovský kostol patrí medzi málo kostolov ktoré sa môžu pochváliť obrazom od Mikuláša Alše. >>> 
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Penzión Makov v Makove.
-
-
Za penziónom Makov, schádzame od chatiek kde sme boli ubytovaný.
-
-
Makovský priesmyk - pamätník padlým Českým, Slovenským a Sovietskym partizánom padlým v Slovenskom
Národnom povstaní.
-
-
Makovský priesmyk.
-
-
Výstup zničeným lesom na Oselnú.
-
-
Výstup na Lemešnú.
-
-
Sedlo Pindula.
-
-
V sedle Pindula.
-
-
Výstup poškodeným lesom do sedla pod Hričovcom.
-
-
Smerovník v sedle pod Hričovcom.
-
-
Vrchol Veľkého Javorníka miesto stretnutia čitateľov časopisu krásy Slovenska.
-
-
Tiahlý severný otvorený svah vrcholu Veľký Javorník.
-
-
Pri drevenom Slovenskom kríži pred vrcholom Veľkého Javorníka.
-
-
Miestný domáci rezbár v obci Makov.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Javorníky, Kysuce / Kopanice – Veľký Javorník –  Kopanice /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-