aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

32. Silvestrovský výstup na Rohačku
                        Dňa 31.12.2006 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                     Silvestrovský výstup na Rohačku.
 
 
Usporiadateľ :  KST Margecany
 
Trasa akcie :   Štefánska huta – Klinkovec - Čierná hora – Roháčka - Margecany
 
Dĺžka trasy :  15 km         Prevýšenie : 680 m       Čas trasy podľa mapy:  5,030 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Gengeľ, Miček                  
 
 
Turistická mapa  ŠARIŠSKÁ VRCHOVINA   č. 125    Turistický atlas list č. 141
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na autobusovej zastávke Štefanská Huta neznačenou cestou do obce. <<<  Súčasťou obce Kluknava
je osada Štefánska Huta, ktorá je známa tým, že sú v nej zrúcaniny prvej továrne v Európe na elektrolytickú výrobu medi.
Továreň bola postavená v rokoch 1845-1848. Ďalej sa v nej vyrábala ortuť, striebro a antigón. Z objektov huty ostali však
už iba jednotlivé fragmenty. Obec Kluknava s osadou Štefánska Huta spája drevený krytý most cez rieku Hornád, ktorý
je technickou pamiatkou. Bol postavený v roku 1832 a v rokoch 1981-1984 bol zrekonštruovaný. Je jediný svojho druhu,
ktorý sa zachoval dodnes a svedčí o zručnosti niekdajších spišských tesárov. Vyniká svojím ojedinelým technickým
riešením. >>>  Je mrazivé počasie s vysokou oblačnosť. V doline je tenká vrstva  snehu. Prechádzame obcou okolo
zrúcanín továrne smerom k drevenému mostu cez Hornád. <<<   Krytý most  z roku: 1832. Kluknavu a Štefanskú Hutu,
ktorá je miestnou časťou Kluknavy spája drevený krytý most, ktorý je pýchou slovenských drevených krytých mostov a
je jediný svojho druhu na Slovensku. Postavili ho v roku 1832 zo smrekovca cez Hornád medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou.
Už viac ako 170 rokov slúži svojmu účelu a je dokumentom majstrovstva niekdajších spišských tesárov. Vyniká svojím
ojedinelým technickým riešením. Most bol majetkom Banskej hutnej spoločnosti v Mária Hute. V rokoch 1981-1984 bol
tento most celý zrekonštruovaný. V súčasnosti v roku 2003 a 2004 bola na tomto moste opravená podlaha, doplnené
niektoré chýbajúce časti /strecha - drevené šindle, bočná ochrana/ a celý most bol ošetrený - natretý ochrannou
konzervačnou látkou. >>>  Za mostom pokračujeme rovno poľnou cestou, po čase zabočíme vpravo dolinkou smerom
na lúky nad Kluknavou kde pokračujeme vpravo modrou značkou smerom na Klinkovec. Postupujeme strmým výstupom
na Klinkovec kde už značka vedie mierne stúpajúc svahom až prichádzame na lúku okolo poľovníckej chate na
Čiernej hore.  Pri chate je už hrubšia súvislá vrstva snehu.  Vpravo pri ceste je studnička s pramenitou vodou, jediný
prameň vody na turistickej značke. Pokračujeme  okolo chaty na hrebeň Čiernej hory, porastený malinčím, riedkym
krovím striedajúcim sa s stromovým porastom. Prichádzame na najkrajšiu časť tejto trasy. Vrchol Čierna hora / miestny
názov Roztrúsené skaly /, na vrchole je drevená plastika Panny Márii. Vrchol je holý a skalnatý s výhľadom na Prešovskú
stranu a Margecanskú stranu. Z vrcholu Čiernej hory nie je žiadny výhľad z dôvodu nízkej oblačnosti.  Pokračujeme
modrou značkou lesom ktorým vedie skalnatý hrebeň. Z chodníka je ho vidieť po ľavej strane, odporúčam odbočiť ku
skalám a pozrieť si ho zblízka. Vrchol Rohačky je porastený lesom nie sú z neho žiadne výhľady. Pokračujeme žltou
značkou smerom do obce Margecany. Spočiatku chodník vedie miernejším bočným svahom, po chvíli chodník začína
prudko klesať až do sedla pod Roháčkou. Je veľmi málo snehu ktorý na popadanom listí vôbec nedrží a preto zostup
je dosť náročný. Odtiaľ na Grúň chodník vedie mierne zvlneným hrebeňom pokrytým lesom. Prechádzame okolo
opraveného košiara, ohradeného kamennou ohradou kde v minulosti pastieri zatvárali ovce. Prichádzame pohodlným
chodníkom až na Grúň. Po prechode Grúňa začína chodník prudko klesať a zostup je veľmi náročný z dôvodu starého
lístia na chodníku, je potrebné dávať veľký pozor. Pred Holým hŕbkom kde začína miernejší svah, vľavo je postavený
starý železničný vagón. Teraz je už nepoužívaný a dosť poškodený, v minulosti slúžil ako chatka. Rád bi som sa
dozvedel ako dopravili do týchto miesto vagón. Schádzame do sedla pre Holým hŕbkom kde je voľné priestranstvo
pokryté lúčnatým porastom. Nepokračujeme ďalej značkou z dôvodu veľmi zarasteného chodníka, ale zabočíme vľavo
lesnou cestou cez lesík až vyjdeme na rozsiahle lúky ktoré sú pokryté tenkou vrstvou snehu. Pred nami ležia Bujanovské
vrchy s vrcholom Bystrá vpravo sa vypína vrchol Šľuchty ktoré sú momentálne ukryté v nízkej oblačnosti. Cestou ktorá
vedie po boku lúky prídeme naspäť na značku, ktorou pokračujeme do obce Margecany. Chodník znovu vedie lesom
odkiaľ nie sú výhľady až tesne na svahu pred obcou je výhľad na Margecany. Schádzame do obce Margecany.
<<<  Obec s veľmi starou históriou. Historik Varsík v knihe Osídlenie východného Slovenska do XV.storočia píše: Slováci v
Margecanoch, ktorí sídlia pri vtoku Hnilca do Hornádu sú na svojom pôvodnom mieste bez prerušenie kontinuity od čias
spred príchodu Nemcov k rieke Hnilec, teda od čias Svätoplukových v IX. - X. storočí. Prvé písomné zmienky o Margecanoch
sú z r.1235. Z nich vyplýva, že dedinka Margecany vznikla v chotári banského mesta Gelnica a jej pôvodný názov sa viaže k
názvu tunajšieho kostola. V priebehu storočí sa názov obce menil. Napriek značnému poklesu obyvateľov následkom
morových epidémií v r. 1662-1710 boli Margecany na konci 18. storočia už významným územným sídlom. Dokazuje to aj
skutočnosť, že mali svoju pečať. Jej vznik je datovaný rokom 1789. Na pečati je zobrazená sv. Margita s troma margarétami
a nápis "Sigil: Communitatis Margithfalva 1789". Uvedená pečať je uchovaná na listine. >>>  Prechádzame obcou popod
železničnú trať hlavnou cestou smerom ŽSR Margecany. Trasa končí v krčme Pod gaštanom.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
 
Štefánska Huta - drevený most cez Hornád.
-
-
 
Drevený most - unikátna drevená pamiatka.
-
-
 
Drevený most - unikátna drevená pamiatka.
-
-
 
Drevený most - unikátna drevená pamiatka.
-
-
 
Drevený most - unikátna drevená pamiatka.
-
-
 
Drevený most - unikátna drevená pamiatka.
-
-
 
Poľovnícka chata na Čiernej Hore.
-
-
 
Roztrúsené skaly - Čierná hora.
-
-
 
Roztrúsené skaly - Čierná hora.
-
-
 
Roztrúsené skaly - Čierná hora.
-
-
 
Roztrúsené skaly - Čierná hora.
-
-
Roztrúsené skaly - Čierná hora.
-
-
Roztrúsené skaly - Čierná hora.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria -  Čierná hora  / Richnava - Roháčka - Margecany  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<   >>>    sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-