aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

22. Chata Slana - Babia hora
                                 Dňa 12.8.2006 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                    Výstup na Babiu horu.
 
 
Usporiadateľ : KST Sľubica Vojkovce
                      
                       obec Vojkovce
 
Trasa akcie : Chata Slaná voda - Pod Borkom - Malá Babia hora - Babia hora - Chata Slaná voda          
 
Dĺžka trasy  :  20 km        Výškové prevýšenie :   970 m     Čas trasy podľa mapy : 6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Muller, Čupaj, Čupajová, Olšavský, Olšavská, Stanek, Kunová, Duhán, Gengeľ
 
 
Turistická mapa  ORAVA – BESKID ŽYWIECKY   č.101   Turistický atlas list č. 8, 12 
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od chaty Slaná voda červenou značkou smerom Malá Babia hora. <<<  Chata Slaná voda je známe
turistické miesto, ktoré sa nachádza pod úpätím Babej Hory v horskom prostredí 3 kmod obce Oravská Polhora. Od
Chaty Slanej vody vedú značené turistické chodníky na Babiu horu a turistickým prechodomdo Poľska. V okolí Slanej vody
sa nachádzajú minerálne pramene: hlavne jódo - bromové vody. Je to miesto niekdajšíchkúpeľov. Okolie Slanej vody
odborníci nazývajú "panenskou prírodou" s možnosťami zberu lesných plodov: čučoriedky,maliny, černice, brusnice,
kyslice a hádam všetky druhy húb. V zimnom období turistov do týchto končín lákajúpredovšetkým zasnežené kopce
a lúky predurčené na kvalitnú lyžovačku, beh na lyžiach, či skialpinistické túry. >>>  Je nádherné slnečné počasie.
Pred chatou sa nachádza viacero informačných tabúľ z tejto časti Oravy. Severným smerom sa ukazuje nádherný
chrbát zľava vrchol Malá Babia hory a Babia hora. Spred chaty sa pustíme asfaltovou cestouk horárni Vonžovec. Pri horárni
sa nachádza obora diviačej zvery kde sa nachádzalo viacero diviakov. Pokračujemeasfaltovou cestou až Pod Borkom
kde odbočíme z cesty do lesa. Začíname vystupovať lesom popod Borsučie na vrcholMalá Babia hora. Pod vrcholom
už začína otvorený priestor porastený trávou s roztrúsenými malými kríkmi kosodreviny.Z vrcholu je pekný výhľad vľavo
na vrchol Babej hory. Pred nami v doline sa ukazujú Poľské kopanice okolo obce Zawoja.Počasie sa začína trochu
meniť zjavujú sa vysoké biele mraky. Pokračujeme modrou značkou vpravo na vrcholBabej hory. Schádzame do
sedla Brána. Okolo chodníka je množstvo borievok a preto sa tu zdržíme trochu dlhšie.Chodník vedie  kosodrevinou
a cez sedlo Brána začíname vystupovať tiahlym západným svahom na vrchol Babej hory.Spočiatku chodník vedie
lesom až vychádza na holý hrebeň ktorým vystúpime na vrchol.<<<  Nachádza sa vCHKO Horná Orava a v
Babiogorskom Parku Narodowom na poľskej strane. Je najvyšším vrchom Beskýd. Jej masívmá tvar písmena „V“ a
pozostáva z vrcholov Malej Babej hory, Babej hory (Diablak), ktorými prechádza poľsko-slovenskáhranica a považuje
sa za najsevernejší bod Slovenska. Na poľskej strane sa ešte nachádzajú vrcholy Glowniak, Kepaa Sokolica.
Babia hora je hranicou aj medzi dvoma rozvodiami. Vodné toky zo severnej (poľskej) strany odvodňuje rieka
Visla, ktorá patrí do úmoria Baltského mora. Z južnej (slovenskej) strany ju odvodňuje rieka Orava (Biela Orava), ktorá
je súčasťou povodia Váhu a patrí do úmoria Čierneho mora. Babia hora patrí do sústavy Vonkajších Západných Karpát.
Z geologického hľadiska je tvorená z odolnejších pieskovcov, ktoré tvoria jej najvyššie partie a karpatského flyšu, čo je
zmes pieskovca a ílovca. Charakter tohto materiálu vytvára na jej úpätí mnoho močiarov a rašelínisk, ktoré sú
charakteristické pre celú oblasť Oravských Beskýd. Okrem spomínaných močiarov je sa na Babej hore vyskytuje väčšie
množstvo prameňov, čo svedčí o bohatých zásobárňach vody udržiavaných v jej odolnom podloží. Na poľskej strane sa
nachádzajú početné menšie plieska (po poľsky stawky). Erózna činnosť vzduchu (vetra) zanechala na vrchole množstvo
dominantných výčnelkov v podobe menších skalných stien a previsov. Dôkazom eróznej činnosti vody sú depresie na
úpätí a pieskovcová jaskyňa v Babej hore. >>>Na severnej strane vrcholu Babia hora je postavený múr zo skál. Múr
vystavili turisti a slúži na ochranu pred studeným severným vetrom.  Z vrcholu Babej hory je nádherný kruhový pohľad.
Severným smerom je vidieť rozsiahlu časť Poľska. Južným smerom je vidieť Vodnú nádrť Oravská priehrada a okolitú
Oravskú prírodu. Nádherný kút v najsevernejšej časti Slovenska. Pri pamätníku kardinála a biskupa Karola Jozefa Vojtylu,
ktorý bol postavený na počesť jeho viacerých výstupov na vrchol si urobíme vrcholovú fotografiu. Z vrcholu pokračujeme
žltou značkou smerom Hájovňa na Rovniach. Pod vrcholom Babej hory je chodník veľmi pekne upravený, urobili tu schody
ktorými sa veľmi dobre zostupovalo. Pri chodníku je postavený prístrešok na ochranu pred nepriaznivým počasím.
Schádzame dolu strmým svahom, plytkou dolinkou až lesom prichádzame na lúky okolo Hájovne na Rovniach. Horáreň
je umiestnená na peknej lúke pod niekoľko storočnou  lipou pod ktorou sedel Hviezdoslav keď písal Hájnikovu ženu.
V bývalej horárni Na Rovniach ( Hviezdoslavová horáreň ) je inštalovaná stála expozícia Hájnikovej ženy. Vo vedľajšej
bývalej hospodárskej budove je inštalovaná expozícia zo života ďalšieho významného spisovateľa Mila Urbana. Od
horárni pokračujeme ďalej žltou značkou ktorá vedie lesom mierne klesajúcou Hviezdoslavovou alejou k chate Slaná voda.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Chata Slaná voda pohľad smerom od chatiek.
-
-
 
Interiér spoločenskej miestnosti v chate Slaná voda.
-
-
 
Smerovník pri chate Slaná voda.
-
-
 
Chata Slaná voda pohľad spred chaty.
-
-
 
Babia hora.
-
-
 
Vonžovec - chov divých svíň.
-
-
 
Výstup juhozápadným otvorerným hrebeňom na vrchol Malá Babia hora.
-
-
 
Pod vrcholom Malá Babia hora.
-
-
 
Babia hora pohľad z vrcholu Malá Babia hora.
-
-
 
Smerovník Malá Babia hora.
-
-
 
Vrchol Malá Babia hora.
-
-
 
Sedlo Brána pohľad z vrcholu Malá Babia hora.
-
-
 
Malá Babia hora pohľad zo západného hrebeňa smerom na vrchol Babia hora.
-
-
 
Kamenistý vrchol Babia hora.
-
-
 
Vrchol Babia hora. Vľavo je múr postavený zo skál turistami. Múr slúži na ochranu pred prudkým severným vetrom.
-
-
 
Smerovník na vrcholu Babia hora.
-
-
 
Chvíľa oddychu pod kamenným múrom slúži ako ochrana pred zlým počasím.
-
-
 
Vrchol Babia hora.
-
-
 
Pri smerovníku na vrchole Babia hora.
-
-
 
Hájovňa na Rovniach ( Hviezdoslavová horáreň ). Tu napísal Hviezdoslav svoju báseň Hájnikova žena.
-
-
 
V bývalej hospodárskej budove je inštalovaná epozícia spisovateľa Mila Urbana.
-
-
 
Epozícia v horárni.
-
-
 
Chvíľa oddychu pri horárni.
-
-
 
Expozícia v horárni.
-
-
 
Pri horárni Na Rovniach.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Orava, Liptov /  Babia hora  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-