aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

9. Výstup k chate Čergov.
                                       Dňa 25.03.2016 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                          Výstup k chate Čergov.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :  Drienica – Lysá – Chata Čergov – Lysá Drienica
 
Dĺžka trasy :   17  km         Prevýšenie : 650 m       Čas trasy podľa mapy:  5.20 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Gengeľ, Papcun, Kunová, Furajtár            
     
Turistická mapa Čergov – č. 104    Turistický atlas list č. 68
 
Popis trasy : Trasu začíname na konci obce Drienica spred hotela Drienica modrou značkou smerom vrchol Lysá. Je pekné
slnečné počasie ale chladno. <<< Obec Drienica sa nachádza na východnom Slovensku, administratívne je začlenená do
Prešovského kraja, do okresu Sabinov. Historicky vždy patrila do Šarišskej, v novoveku do Šarišsko-Zemplínskej župy. Nachádza
sa na 49° 08´ severnej zemepisnej šírky a 21° 07´ východnej zemepisnej dĺžky. Po roku 2004 patrí obec Drienica do Šarišského
regiónu cestovného ruchu a je sídlom Občianskeho združenia Mikroregión Čergov s cieľom zvýšiť atraktivitu rekreačnej oblasti.
Vzdialenosť obce od mesta Prešov je 25 km, od okresného mesta Sabinov 4 km. Chotár obce patrí svojou rozlohou medzi
stredne veľké chotáre. Má celkovú výmeru 1 021 ha, z toho pripadá 638 ha na lesy (61%), 167 ha na ornú pôdu (17%), 114 ha
na horské lúky a pasienky (12%), 83 ha na intravilán obce (8%), 15 ha na záhrady a ovocné sady (2%) a 4 ha na vodné
plochy (0%). Drienica susedí s chotármi Sabinova, Červenej Vody, Olejníkova, Šarišských Sokoloviec a Jakubovian. Vyšný koniec
obce plynulo prechádza do rekreačno-športového strediska Drienica – Lysá. V severnej časti obce Drienica sa nachádza
rekreačná oblasť s rekreačnými a športovými zariadeniami. Najvýznamnejšími a turisticky najnavštevovanejšie z nich sú lyžiarske
svahy s vlekmi. Nachádzajú na hornom (severovýchodnom) konci obce a na svahoch Lysej. Jednotlivé svahy sú prepojené
vlekmi. Ďalším významným prvkom, ktorý celoročne priťahuje turistov je krytý bazén. Nachádza sa asi 100 m od lyžiarskeho
svahu. Toto zariadenie je vybavené aj soľnou jaskyňou, saunou, masážami a výrivkou. V jeho blízkosti sa nachádzajú aj
tenisové kurty. Celoročne, ale hlavne v lete, je možné spoznávať tunajšiu prírodu, keďže sa v okolí obce nachádza množstvo
turistických chodníkov. >>> Postupujeme asfaltovou cestou hore dolinou, po chvíli prechádzame okolo Ski Drienica.
<<< Lyžiarske stredisko je položené pri obci Drienica, 25 km severozápadne od mesta Prešov. Ponúka štyri lyžiarske vleky
(dĺžka 2x1000, 300 a 150 m) so zjazdovkami pre začiatočníkov aj pokročilejších lyžiarov. Jedna trať je osvetlená pre večerné
lyžovanie. Priamo na svahu sa nachádza niekoľko čajovní, rýchlych občerstvení, požičovňa lyží a servis. Po dohode vopred
je možné využiť lekcie lyžiarskych a snowboardových inštruktorov. >>>  Po čase značka zabočí vľavo z cesty do lesa a
 pokračuje hore svahom až vychádza pri chate Lysanka, ktorá nie je v prevádzke. Betónovou cestou prichádzame k Šport
hotelu pod hrebeňom pri lyžiarskom stredisku Lysá.  <<< Lyžiarske stredisko Ski Lysá  sa nachádza 25 km severne od
Prešova nad mestom Sabinov. Zo záchytného parkoviska pri dolnej stanici sedačkovej lanovky (ktorá je dlhodobo mimo
prevádzky z technických dôvodov) premáva do strediska skibus. Stredisko ponúka 4 lyžiarske vleky, ktoré obsluhujú 8 km
zjazdoviek. Lyžuje sa tu výhradne na prírodnom snehu.>>>  Modrou značkou vychádzame na vrchol Lysá. Z vrcholu je
pekný výhľad na rozľahlý hlavný hrebeň Čergova. Obloha sa začína zaťahovať ťažkými mrakmi a začína fúkať studený
vietor. Ďalej pokračujeme zelenou značkou smerom sedlo Čergov. Po chvíli prechádzame okolo najväčšej atrakcie na trase
  Oltárkameň. <<<  Oltárkameň je starobylým pamätníkom histórie, svedectvom kultových zvykov našich predkov a útočiskom
veriacich prenasledovaných pre svoje náboženské presvedčenie. Nachádza sa východne od vrchola Lysej (1068m),
v blízkosti chodníka zelenej turistickej značky. Oltárkameň je tvorený mohutným pieskovcovým blokom so zaujímavou
doskovitou vrstevnosťou, ktorý sa počas tektonických procesov dostal nad úroveň okolitého povrchu a odtrhol sa od
materskeho podložia, od ktorého je oddelený puklinou. Takýchto tektonických porúch je v blízkosti Lysej viacero, stačí
spomenúť Chyžisko v oblasti Zbojnícke diery, alebo Brúsny kameň v oblasti Čeršľa. V nedávnej minulosti vystupoval viac
nad okolitý povrch, ale v súvislosti s výstavbou kaplnky bol obsypaný štrkom. Na jeho stenách sú viditeľné rôzne nápisy,
pradávne znaky a symboly, pravdepodobne aj runové nápisy. Väčšina z nich je však už natoľko poznačená časom, že sú
prakticky nečitateľné. Z mladších nápisov je asi najvýraznejší nápis EWICK z roku 1875. V minulom storočí pribudla na
kameni turistická značka, ktorá bola neskôr necitlivo zatretá. Prvá známa písomná zmienka o Oltárkameni pochádza z
roku 1786. Prešovský rodák Ján Matej Korabinský v diele Geograficko-historický a produktový (hospodársky) lexikón
Uhorska. Oltárkameň mohol byť kultovým miestom Slovanov. Existuje predpoklad, že sa v blízkom okolí Oltárkameňa
nachádzala zatiaľ neznáma výšinná usadlosť. Toto tvrdenie, ktoré vyslovil prof. Budinský-Krička, sa zakladá na náleze
niekoľkých žarnovov, zatiaľ bližšie nedatovaných, typologicky však spadajúcich do obdobia 9-10. storočia.  Žarnovy boli
nájdené medzi obcami Baranie a Ambrušovce a sú uložené vo vlastivednom múzeu v Prešove. Dokázané slovanské
osídlenie bolo aj na neďalekej Hradovej hore, kde bolo objavené slovanské hradisko, osídlené v 10-11. storočí. Prítomnosť
Slovanov dávajú tušiť aj názvy oblastí v okolí ako napr. Boguš, Hriešna, Háj. Myšlienka vybudovať na Oltárkameni kaplnku
vznikla už v 60-tych rokoch minulého storočia, kedy sa v dobe náznaku politických zmien v roku 1968 v Drienici a okolitých
obciach konala finančná zbierka. Dňa 13.7.1969 sa na Oltárkameni počas stretnutia rodákov obce Drienica vykonal aj
symbolický výkop základov kaplnky, avšak nasledujúci politický režim v období po auguste 1968 realizáciu prekazil.
So stavbou kaplnky sa začalo dňa 17.5.2001 na cintoríne v Drienici. Demontovaná kaplnka bola potom prevezená na
Oltárkameň, kde sa 12.8.2001 konala jej vysviacka. Za veterného počasia sa tu zišlo cez 500 veriacich. Kaplnka je
zasvätená Premeneniu Pána. Jej autorom je Ing. Andrej Mačišák a naprojektoval ju Ján Maľcovský. >>>  Prechádzame
otvoreným svahom odkiaľ je výhľad na hrebeň Čergova. Prichádzame do sedla Čergov k chate Čergov. <<<  Horská chata
Čergov (920 m) je jedinou horskou chatou v Čergovskom pohorí, ktoré leží na severovýchode Slovenska. Chata je
situovaná v rovmomennom sedle v juhovýchodnej časti čergovského pohoria, ktoré s rozlohou 42 495 ha patrí do stredne
veľkých slovenských pohorí. Jeho najvyšší vrch Minčol (1 157 m) radí toto pohorie svojou výškou na tiež stredné 26. miesto
z vyše 50 slovenských pohorí. Okolie chaty Čergov i celé pohorie možno zaradiť medzi karpatské horské perly. Pretože
vynikajú niečím, čo postupom času nadobúda čoraz väčšiu hodnotu. A tým je relatívna divokosť, malá návštevnosť a široká
rozmanitosť fauny a flóry. Dokumentuje aj symbol chaty s vlkom, ktorý je tu ozaj doma. Chata Čergov je počas čergovských
túr nepostrádateľným útočiskom, kde sa dá zohriať, najesť i posedieť v príjemnom prostredí. A to najmä v zime. Čergovským
hrebeňom sa konajú pravidelné zimné prechody na lyžiach od roku 1967, toto náročné podujatie je na Slovensku druhé
najstaršie po veľkofatranskom. Prvá útulňa v sedle Čergov bola postavená v r. 1926. V roku 1930 začala fungovať súčasná
chata. V roku 1944 bola chata vypálená partizánmi a je veľkým šťastím, že bola po II. svetovej vojne obnovená. V roku 1942
tu bol dokonca vybudovaný skokanský drevený mostík, ktorý aj keď prežil vojnové udalosti, už dávno neexistuje. Na chatu
sa dá dostať zo štyroch hlavných strán: od juhu po červenej značke z Hradiska, od západu po zelenej značke z Lysej, po
žltej značke dlhou dolinou cez Majdan a Ambrušovce alebo od východu horskou (zásobovacou) cestou z podhorskej obce
Hertník. Všetky tieto prístupy sú dobre zjazdné aj horským bicyklom. Z Hertníka je možné vyjsť na chatu aj turistickými
chodníkmi cez Bukový vrch (žltá značka) a ďalej po čergovskom hrebeni (červená značka), alebo po zelenej značke cez
Panskú Javorinu. Na Chatu Čergov vedú aj turistické chodníky z obcí Fričkovce a Osikov. Prístupových trás je hodne a
dokumentuje aj dvojitý rázcestník pri chate, na ktorom sú smerovky chodníkov všetkých štyroch farieb. Takýchto miest na
 Slovensku nie je veľa. Chata je v súkromných rukách. A treba povedať, že v dobrých. Jej majitelia majú s ňou v blízkej
budúcnosti významné rozvojové plány, nedávno sa obmurovala veranda chaty, dokončila sa čistička odpadových vôd.
Rozsiahla rekonštrukcia bude pokračovať aj v tomto roku, vymenia sa okná, elektroinštalácie, zmodernizujú sa izby a
sociálne zariadenia, v pláne je aj zateplenie celej chaty. Chata si to zaslúži a turisti sa majú na čo tešiť! Je veľmi dobré,
že chata funguje aj v tomto procese rekonštrukcie v dobrom štandarde. Samotná chata je podpivničená, má podlažie na
ktorom je jedálenská časť s bufetom a sociálne zariadenia. V interiéri hlavnej miestnosti s krbom sú umiestnené veľmi
pekné exempláre vypchatých divokých zvierat. Na dvoch poschodiach sú turistické izby. Kapacita chaty je 40 miest, počet
izieb 10, počet lôžok na izbe 2, 3, 4, 5 a 8. Chatárom je Maroš Varga. V stálej ponuke je široký výber nápojov rôzneho
druhu a základné teplé turistické jedlá (polievky, klobása a pod.). Táto ponuka je po dohode s ochotným chatárom a
objednávkou vopred rozšíriteľná o ďalšie teplé jedlá. Ceny nápojov a jedál sú turistické. K chate patrí lyžiarsky vlek
(300 m dlhý), ktorí majitelia plánujú oživiť v nasledujúcej zimnej sezóne. Týmto lokalita ešte viac nadviaže na bohatú
lyžiarsku históriu. V pláne je tiež opätovná výstavba rozhľadne na neďalekom vrchu Čergov (1 050 m - vidno z neho celý
čergovský hrebeň aj Vysoké Tatry, vzdialené 70 km), ako aj vyznačenie cyklociest v nádhernom horskom prostredí.  >>> 
Chata ktorá je celoročne otvorená cez Veľkonočné sviatky je zatvorená. Pri chate sa občerstvíme a pokračujeme naspäť
tou istou trasou. V Šport hotely si oddýchneme a pokračujeme späť do Drienici. Ako na potvoru počasie sa začína zlepšovať
a zažína aj svietiť slnko.
-
-
Mapa trasy :         
 
-
-
Výškový profil trasy :
 
-
-
-
Na parkovisku pred hotelom Drienica. 
-
-
Chvíľa oddychu pri nepoužívanej chate Lysanka.
-
-
Pred chatou Lysanka.
-
-
Pekný smerovník samorost nad Šport hotelom.
-
-
Široký a rozložitý hrebeň Čergova smerom na vrchol Minčol.
-
-
Lyžiarske svahy Ski Lysá s vrcholom Lysá.
-
-
Najväčšia atrakcia na trase  Oltárkameň.
-
-
Pred Oltárkameňom.
-
-
Chata Čergov v sedle Čergov.
-
-
Pred chatou Čergov. 
-
-
V reštaurácii Šport hotela pod Lysou.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Čergov  /  Drienica - sedlo Čergov  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-