aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

8. Výstup na Zelené pleso
                            Dňa 19.03.2016 uskutočnila sa turistická akcia.
 
             Výstup k chate pri Zelenom plese ako spomienka na Petra Adamčíka.
 
 
Usporiadateľ :  KST Sľubica Vojkovce
 
Trasa akcie : Parkovisko Biela Voda – Chata pri Zelenom plese – Biele pleso – Parkovisko Biela Voda
 
Dĺžka trasy :  16 km         Prevýšenie : 755 m       Čas trasy podľa mapy:  5.05 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Papcun, Čupaj, Čupajová, Neubeller, Rimer, Gengeľ, Rodzik
 
Nečlenovia KST MŠK :  3 účastníci             
 
                       
Turistická mapa VYSOKÉ TATRY č.113      Turistický atlas list č.  62
 
Popis trasy :
Trasu začíname žltou značkou Z parkoviska Biela voda. Teplota sa pohybuje okolo nuly, vysoká oblačnosť, štíty sú ukryté v 
mrakoch a fúka studený vietor. Postupujeme Dolinou Kežmarskej Bielej vody, pred nami vľavo sa ukazuje južný svah
Malej Svišťovky. Postupujeme lesnou cestou ktorú začína pokrývať ľad, ktorý je pokrytý tenkou vrstvou čerstvého snehu
a preto sa postupuje celkom dobre. Prechádzame okolo Šalviového prameňa, Študenskej studni. Po chvíli značka zabočí
vľavo do doliny Zeleného plesa kde sa nám ako prvé ukážu severné svahy Kežmarského štítu. Po chvíli sa ukazuje  záver
doliny Zeleného plesa. Vľavo začínajúc Kežmarským štítom, Čiernym štítom, Kolovým štítom, Jastrabou vežou,
Janňacím štítom pokračujúc hrebeňom Belianských Tatier. Prechádzame popod severné svahy Veľkej Svišťovky až
prídeme k chate pri Zelenom plese. Pri chate fúka silný studený vietor. <<<   Dolinu Bielej vody Kežmarskej a dolinu
Zeleného plesa už v dávnej minulosti navštevovali nielen hľadači pokladov a baníci, ale aj turisti. Zaznamenali tu prvý
známy turistický výlet (kňažná Beata Laskyová z Kežmarku r. 1565) a prvé známe horské nešťastie ( r. 1771 sa zo zrázov
Čierneho štítu zrútil Ján Papyrus) na území Tatier. Prví turistickí návštevníci Zeleného plesa mali možnosť prenocovať len
pod holým nebom alebo v salašoch na Rakúskej poľane a v Predných Meďodoloch. Roku 1876 vyrástla na Rakúskej poľane
aj prvá útulňa, Egidova chata, ktorú r. 1887 premiestnili na južný breh Zeleného plesa. V roku 1890 však vyhorela. Roku 1897
postavili na severnom brehu novú, Fridrichovu chatu, z ktorej prístavbami v r. 1924  a povojnovými prestavbami vznikol
dnešný objekt. Chata po r. 1950 niesla meno Alberta Brnčala, profesora telesnej výchovy, odchovanca spolku tatranských
horolezcov IAMES, ktorý 1.8.1950 ako horolezecký inštruktor zahynul pod Jastrabím sedlom v Malej Zmrzlej doline.
V súčasnosti sa chata nazýva Chata pri Zelenom plese. >>>  Posedíme si v chate, dáme si dobrú horúcu polievku a po
chvíli pokračujeme červenou značkou k Bielemu plesu. Okolo chodníka je veľa snehu, ale chodník je dobre vychodený,
postupuje sa veľmi dobre. Počasie sa zlepšilo. Ukazujú sa okolité štíty a začína svietiť slnko. Vďaka slnečnému počasiu
je pekný výhľad na hrebeň Belianských Tatier, Veľkú Svišťovku. Prichádzame do ústia Doliny Bielych plies k
 Veľkému Bielemu plesu. Od plesa je pekný výhľad na Jahňací štít, Kopské sedlo, Veľký Košiar a Bujačí vrch. Od smerovníka
pokračujeme modrou značkou okolo Bieleho potoka cez Dolinu Kežmarskej Bielej vody ku Kyslému prameňu.
-
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Na parkovisku Kežmarská Biela voda.
-
-
Pri smerovníku Šalviový prameň.
-
-
Záver Zelenej doliny s chatou pri Zelenom plese.
-
-
V reštaurácii v chate pri Zelenom plese.
-
-
V reštaurácii v chate pri Zelenom plese.
-
-
V reštaurácii v chate pri Zelenom plese.
-
-
V reštaurácii v chate pri Zelenom plese.
-
-
V reštaurácii v chate pri Zelenom plese.
-
-
Pred vchodom do chaty pri Zelenom plese.
-
-
Spoločná fotografia s miestnym krásavcom. 
-
-
Mohutné ľadové cencúle na svahu pod Kozím štítom.
-
-
Na chodníku smerom na Biele pleso v pozadí vľavo sa vypína Jahňací štít. 
-
-
Pri  Bielom plese v pozadí vľavo sa vypína Jahňací štít. 
-
-
Vpravo sa vypína Jahňací štít vľavo Kozí štít.
-
-
Dolina Bielych plies v pozadí sa tiahne hrebeň z Kopského sedla na Jahňací štít.   
-
-
Kežmarský a Lomnický štít pohľad od parkoviska Kežmarskej Bielej vody.
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria – Vysoké Tatry / Dolina Bielej Kežmarskej vody /                                            
                                 Fotogaléria – Vysoké Tatry / Zelené pleso – Biele pleso  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok
citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-