aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

12. Prechod Levočskými vrchmi
                                Dňa 16.04.2016 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                 Prechod levočskými vrchmi.
 
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Levoča – Zbojnícka lúka – Brezová  - Sedlo pod Krížovým vrchom – Zbojnícka lúka –
 
Levočská dolina (Kováčova vila)
 
Dĺžka trasy :  16  km         Prevýšenie :  380 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Mullerová, Olšavský, Olšavská, Papcun, Vozárová              
 
 
Turistická mapa LEVOČSKÉ VRCHY – č. 114       Turistický atlas list č. 98  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname zelenou značkou v Levoči od Košickej brány smerom Zbojnícka lúka. <<<  Levoča vznikla z dvoch pôvodných
slovanských osád, ktoré pravdepodobne spustošili Tatári v roku 1241. Najstarším písomným dokladom, v ktorom sa prvý krát
vyskytuje pomenovanie Levoče ako ,,Leucha", je listina Belu IV. z roku 1249. V roku 1271 sa Levoča stala hlavným mestom
Spoločenstva spišských Sasov. V roku 1317 sa už spomína výslovne ako kráľovské mesto. Jej rozvoju podstatne pomohla
výsada práva skladu, udelená Levoči Karolom Róbertom v roku 1321. Táto výsada nútila zahraničných kupcov zostať v
meste 15 dní a ponúknuť svoj tovar na predaj. Kráľ Žigmund oslobodil v roku 1402 levočských kupcov od práva skladu iných
miest, v roku 1411 rozšíril levočské právo skladu aj na domácich kupcov. V roku 1419 boli Levočania oslobodení od platenia
tridsiatkov v celom Uhorsku. Tým sa otvorili neobyčajné možnosti slobodného obchodovania. Priaznivý vývoj mesta vyvrcholil
na prelome 15. a 16. storočia a umožnil vznik takých umeleckých skvostov, akým je dielo Majstra Pavla z Levoče v
Chráme sv. Jakuba. Sľubný vývoj mesta prerušil v 16. storočí rozsiahly požiar a v 17. storočí protihabsburgovské povstania.
Napriek tomu Levoča v tomto období zostala centrom Spiša a v 19. storočí sa stáva strediskom slovenského národného
hnutia. Bolo tu založené známe Levočské lýceum, na ktoré prišli v r. 1844, po zosadení Ľudovíta Štúra z katedry, jeho žiaci
z Bratislavy na čele s Jankom Franciscim. Z významných slovenských básnikov a národných dejateľov, ktorí v Levoči študovali
Alberta Škarvana a iné. Levoča so svojimi hradbami a urbanistikou si zachovala charakter stredovekého mesta. Je mestskou
pamiatkovou rezerváciou a vďaka množstvu pamiatok a umeleckých skvostov patrí medzi najkrajšie historické mestá na
Slovensku. Najvýznamnejšou a jedinečnou pamiatkou je Chrám svätého Jakuba so svojimi 11 gotickými a renesančnými
krídlovými oltármi, vrátane najvyššieho dreveného gotického oltára na svete (18,6 m). Mesto má obrovské stredoveké
námestie obklopené renesančnými domami, známu renesančnú radnicu, ďalšie dva vzácne kostoly s barokovým interiérom,
klasicistické budovy župného domu a evanjelického kostola. Historické centrum obklopuje mohutný hradobný systém s
dĺžkou 2,5 km. Od 16. storočia až do konca roku 1922 bola Levoča sídlom Spišskej župy. V rokoch 1806-1826 postavil
pre ňu architekt z Egru Anton Povolný veľkolepú administratívnu budovu, župný dom, ako sídlo administratívy. Klasicistický
sloh pritom prispôsobil renesančnému prostrediu Levoče zdôraznením horizontálnych línií. Považuje sa za najkrajší župný
dom v bývalom Uhorsku. Dnes opäť zreštaurovaná budova slúži administratívnym účelom.  >>>  Je pekné slnečné počasie
ale chladno. Pustíme sa ulicou smerom Levočská dolina. Postupujeme okolo cesty aby sme po vyjdení z mesta zabočili
vľavo na lúky. Vystupujeme lúkou na Stredný hon. Odtiaľ je už pekný výhľad na Levoču. Vychádzame na Zbojnícku lúku,
nádherné slnečné počasie s veľmi málo mrakmi. Na začiatku lúky je prístrešok kde sa dá ukryť v prípade zlého počasia.
Postupujeme lúkou k smerovníku kde pokračujeme modrou značkou na Brezovú. Vychádzame na vrchol Brezovej z ktorej
je veľmi dobrý výhľad do okolia. Na juhozápad sa vypína Kráľova hoľa a za ňou hrebeň Nízkych Tatier. Severozápadným
smerom sa tiahne hrebeň Vysokých Tatier. Okolo vrcholu sa rozprestierajú rozsiahle lúky Levočských vrchov. Severným
a východným smerom sa tiahnu rozsiahle a nepoznané tajomné Levočské vrchy. Ale už sa to začína meniť. Levočskými
vrchmi sú už preznačené viacerými značkami. Najnovšie značky nájdete na turistické mapy – Hiking. Z vrcholu Brezovej
pokračujeme novou zelenou značkou smerom Sedlo pod Krížovým vrchom. Schádzame severným svahom do dolinky
odkiaľ je výhľad na Vysoké Tatry a Spišskú Maguru. Prechádzame miestami ktoré ešte nedávno neboli dostupné.
V dolinke sa začína prebúdzať život, začínajú sa ukazovať prvé jarné kvety. Od smerovníka v sedle pod Krížovým
vrchom pokračujeme vpravo novo urobenou červenou značkou smerom Zbojnícka lúka, tu pokračujeme ďalej dole
lesom až schádzame do Levočskej doliny k vodnej nádrži na Uhliskách. Prechádzame okolo drevenej sochy
Svätého Huberta ktorý je patrónom poľovníkov, ľudí pracujúcich v lese, strelcov a chovateľov loveckých psov.
Po chvíľke prichádzame do Autocampingu Levočská dolina ktorá leží v peknom prostredí Levočských vrchov.
 <<<  Rekreačné zariadenie leží v peknom prostredí Levočských vrchov v južnej časti Levočskej doliny. Od Levoče
je vzdialené 3 km. Nerušená príroda okolia je bohatá na lesné plody a huby. V blízkosti zariadenia sa nachádza
vodná nádrž. Využívajú ju hlavne milovníci kúpania, vodných športov a rybári. Pre návštevníkov tu sú vodné
bicykle a člny. >>>  V reštaurácii Kováčova vila sa občerstvíme.  
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Levoča pri smerovníku smerom do Levočskej doliny.
-
-
Lúka na Strednom hone smerom na Zbojnícku lúku.
-
-
Vysoký Tatry pohľad zo severnej strany vrcholu Brezová.
-
-
Na severnom svahu vrcholu Brezová.
-
-
Krížový vrch.
-
-
Prvé jarné kvety v Levočských vrchoch.
-
-
Prvé jarné kvety v Levočských vrchoch.
-
-
Vodná nádrž na Ruskinovskom potoku.
-
-
Vodná nádrž na Ruskinovskom potoku.
-
-
Vysoké Tatry pohľad od vodnej nádrže na Ruskinovskom potoku..  
-
-
Drevená socha Svätého Huberta v Levočskej doline.
-
-
Pri drevenej soche Svätého Huberta v Levočskej doline.
-
-
Rekreačné zariadenie Kováč Villa v južnej časti Levočskej doliny.
-
-
 
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Dravce – Brezova – Levočská dolina  /
                                      Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Levočská dolina  /
                                      Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Levoča  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-