aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

1. Novoročný výstup na Kloptáň.
                                Dňa 1.01.2016 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                           Novoročný výstup na Kloptaň.
 
 
Usporiadateľ :  KST Prakovce
 
Trasa akcie :  Mníšek nad Hnilcom – Smolnícka Píla – Sedlo Jedľovec – Zbojnícka skala  – Kloptáň – Mníšek nad Hnilcom
 
Dĺžka trasy :  19,5 km         Prevýšenie : 840 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Účastníci  akcie : Šlacký, Šlacká, Papcun
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125   Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Košice  č.136  
 
Turistický atlas list č. 180, 181
 
Popis trasy : Trasu začíname v obci Mníšek nad Hnilcom hlavnou cestou smerom Smolnícka Píla. Je silné mrazivé počasie ale
na oblohe ani mrak, nádherná modrá obloha. <<<  Začiatky administratívnej časti činnosti v Mníšku nad Hnilcom možno
predpokladať už 14. storočí. Najstarším dokladom je však až odtlačok pečate Odtlačok pečate na písomnosti z roku 1584,
na ktorom je v strede pečatného poľa neskorogotický štít. V ňom sú skrížené banícke kladivká sprevádzané hore hviezdou,
po bokoch mesiacom a slnkom, dolu ružičkou s nápisom SIGILLVM - OPPIDI - EINSIEDELL (privilegované mestečko Mníšek).
Druhá najstaršia zachovaná pečať sa nachádza na písomnosti z roku 1629. Podobá sa na predchádzajúcu pečať, len medzi
insígniami chýba slnko. V roku 1688 si dal Mníšek vyhotoviť novú pečať, na ktorej sú v strede skrížené kladivká, po bokoch
polmesiace, v hornom výseku je ruža, v dolnom šesťcípa hviezda. Z vrchného okraja štítu, ktorý obopínajú zviazané ratolesti,
vyrastajú tri ruže. Podobne aj na ďalších pečatiach z roku 1687 a 1689 sa objavujú skrížené kladivká, ale vo výsekoch porísk
sú pravdepodobne štyri ruže.  >>>  Spred obecného úradu sa pustíme hore obcou ku križovatke kde odbočíme vľavo smerom
Smolník. Prechádzame obcou ktorá je ešte v tieni slnka a je celá bela omrznutá. Vľavo nad hrebeňom sa ukazujú prvé
slnečné lúče. Hlavnou cestou prichádzame do časti Smolnícka Píla. Vľavo za riekou Hnilec sa nachádza rozsiahla píla na
spracovanie dreva. Prichádzame k smerovníku kde začína modrá značka smerom do sedla Jedľovec. Zabočíme vľavo do
doliny Smolníckeho potoka. V ústi doliny sa nachádza Lesnícky náučný chodník - Smolnícka osada ktorý  približuje lesnícku
činnosť, hospodárenie v lese a oboznamuje návštevníka s prírodnými pomermi danej oblasti. Dnes nie je vhodný čas na
prehliadku, musíme sa sem vrátiť a prehliadnuť si náučný chodník. Pokračujeme modrou značkou mierne stúpajúcou dolinou
Smolníckeho potoka. Prichádzame do časti kde značka odbočuje vľavo do lesa. Vpravo sa nachádza betónový skelet
pravdepodobne mal slúžiť ako rekreačne zariadenie niektorého podniku, stavaný pred rokom 1989. Teraz pomaly zarastá
lesom. Značka začína prudšie stúpať hore lesom až vychádzame do sedla Jedľovec.  Zalesnené sedlo nachádzajúce sa vo
Volovských vrchoch v podcelku Kojšovská hoľa, vo výške 837 m n. m. je križovatkou turistických trás. V minulosti tadiaľ
prechádzala banská cesta spájajúca Smolnícku dolinu a Medzev.  V sedle sa občerstvím a pokračujeme vľavo červenou
značkou smerom Kloptáň. Na hrebeni už zasvieti aj slnko a dosť sa oteplilo. Prechádzame miernejším profilom hrebeňa.
Prichádzame do časti kde v minulosti bol rozsiahly lesný polom. Dnes je tu vyrastený hustý mladý ihličnatý les a je ťažšia
orientácia, je potrebne náročnejšie  hľadať značku. Mierne náročnejším stúpaním svahom ktorý je čoraz viac pokrytý
trávnatým porastom vychádzame na malý pred vrchol Zbojníckej skaly zvýraznený vystupujúcimi skalami. Mierny hrebeň
na vrchol Zbojníckej skaly je otvorený, zarastený trávou a je z neho skoro kruhový výhľad. Severozápadným smerom sa
tiahnu Volovské vrchy v pozadí je vidieť hrebeň Vysokých Tatier. Juhovýchodným smerom sa rozprestierajú Kojšovské vrchy
časť Medzevská pahorkatina. Celý hrebeň až na Kloptáň je bez snehu a nádherne slnečno. Miernym hrebeňom vychádzame
na vrchol Zbojníckej skaly. Na vrchole sa nachádza skala s ktorej je výhľad južným smerom. Miernym zostupom s ktorého je
výhľad na vrchol Kloptáň schádzame do sedielka aby sme začali trošku strmší výstup lesom na vrchol Kloptáň. Už pod
vrcholom nás prekvapil dosť otvorený vrchol. Po vetrenej smršti je vrchol dosť otvorený aj e z neho skoro kruhový výhľad
najmä vďaka drevenej rozhľadni ktorá je postavená na vrchole Kloptáň. Na vrchole je už väčšie množstvo turistov ktorý
vystúpili na vrchol Kloptáň v prvom dni nového roku. Pozdravíme sa s niektorými známymi aj s tými neznámymi. Z vrcholnej
plošiny rozhľadne je výhľad na Volovské vrchy. Severným smerom sa rozprestierajú Hnilecké vrchy. Severozápadným
smerom Havranie vrchy v pozadí sa tiahne hrebeň Vysokých Tatier. Južným smerom sa rozprestierajú hrebene
Slovenského krasu. Na vrchole sa občerstvíme, urobíme spoločnú fotografiu s účastníkmi výstupu a po chvíli pokračujeme
zelenou značkou smerom Mníšek nad Hnilcom.  Pokračujeme zelenou značkou cez lúky Hutnej holi, strmým zostupom cez
Obecné až prídeme na rozsiahle lúky nad Mníškom. Odtiaľ je výhľad na Mníšek nad Hnilcom, oproti je hrebeň ktorý sa tiahne
z Plejsoch na Bukovec. Schádzame do obce kde opustíme zelenú značku a pokračujeme vľavo pred obecný úrad kde
ukončíme trasu, za stále pekného aj keď mrazivého počasia.
-
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Na červenej značke v sedle Jedľovec. 
-
-
Hnilecké vrchy v pozadí sa tiahne hrebeň Vysokých Tatier pohľad zo Zbojníckej skaly.
-
-
Skalná stena na vrchole Zbojníckej skale.
-
-
Na vrchole Zbojníckej skale.
-
-
Vrchol Kloptáň pohľad zo Zbojníckej skaly.
-
-
Účastníci Novoročného výstupu na vrchol Kloptáň v pozadí sa týči drevená rozhľadňa.
-
-
Účastníci Novoročného výstupu na vrchol Kloptáň. 
-
-
Účastníci Novoročného výstupu na vrchol Kloptáň.
-
-
Účastníci Novoročného výstupu na vrchol Kloptáň.
-
-
Spoločná fotografia účastníkov Novoročného výstupu na vrchol Kloptáň. 
-
-
Účastníci Novoročného výstupu na vrchol Kloptáň pohľad z rozhľadne na vrchole Kloptáň.
-
-
Účastníci Novoročného výstupu na vrchol Kloptáň pohľad z rozhľadne na vrchole Kloptáň.
-
-
Účastníci Novoročného výstupu na vrchol Kloptáň pohľad z rozhľadne na vrchole Kloptáň.
-
-
Hnilecká dolina pohľad z z rozhľadne na vrchole Kloptáň.
-
-
Hnilecké vrchy severovýchodným smerom v pozadí v strede sa nachádza Slovinská skala z rozhľadne
na vrchole Kloptáň.
-
-
Pred rozhľadňou na vrchole Kloptáň.
-
-
Informácie pod fotografiami označené v zátvorkách  <<<   >>>   sú použité z oficiálnych web
stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-