aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

7. Opekanie pri Sabinke
                        Dňa 5.03.2016 uskutočnila sa turistická akcia.
                               
                                   Zimné opekanie pri Sabinke.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :   Krompachy – Poľovnícka chata Galmus – Za horou - Kolinovce - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  15.5 km         Prevýšenie : 350 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Neubeller, Hamráková
 
                                   Olšavský, Olšavská, Nulasová, Veseleňáková, Papcun, Kokoruďová
 
Nečlenovia KST MŠK :  1 účastník
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125         Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy:
Trasu začíname od mapy Galmus ktorá je vľavo od Mestskom úrade zelenou značkou smerom na Bielu skalu. Počasie je
chladné s nízkou oblačnosťou a bez snehu. <<< Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza z listiny
kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia pribúdajú
listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených konfliktoch.
Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre
rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny
celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská
práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli
Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke
povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného rozvoja
nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa
zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu. >>> Prechádzame zelenou značkou cez most okolo VÚB vľavo,
pred kaplnkou sv. Jána Nepomúckeho postavenej v roku 1776 zabočíme vpravo smerom na Čardu. <<< Vľavo sa nachádza
Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich
sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park. >>>  Dnes objekt slúži ako penzión.  Od
smerovníka pri orientačnej mape združenia Galmus vľavo od Mestského úradu modrá značka pokračuje vpravo cez most,
dolinou smerom na Vápenec. Za Vitálnym svetom odbočí vpravo lesnou cestou ponad paneláky, pri troch betónových
krížoch prudko odbočí vľavo na úzky chodník, bočným svahom lesa až vyústi na lesnú cestu, pokračujeme vpravo na
hrebeň Líščieho vrchu pokrytého rozsiahlou lúkou, z ktorého sú prvé výhľady na Plejsy. <<< Na južnom a východnom svahu
Líščieho vrchu je vidieť množstvo lesných chodníkov vybudovaných v roku 1908 ako súčasť budovania slnečných kúpeľov
ktoré v roku 1908 začal stavať na Líščom vrchu Ing. Viktor Lorenc. Bol známou odbornou, technickou a športovou
osobnosťou. V strednej Európe bol známym vynálezcom, novátorom v období spriemyselňovania. K jeho menu ako
konštruktéra sa viaže Krompašský gater, píla  na rezanie klátov dreva. Pravdepodobne v roku 1910 sa konala veľkolepá
slávnosť s príležitosti otvorenia časti kúpeľov. Na vrchole Líščieho vrchu bola postavená reštaurácia, tanečné pavilóny
a šesť vzdušných pavilónov postavených z dreva. Parný kúpeľ ešte nebol zriadený, bazén bol však dokončený a boli
vykopané základy ďalších stavieb. Po otváracej slávnosti začala prevádzka v reštaurácii. V zime bola otvorená sánkarská
dráha s požičiavaním sánok. Nedostatok financií začalo sprevádzať stavbu kúpeľov. V roku 1912 prebehlo exekučne
konanie kde sa Lorencov majetok rozpredal. Kúpele skončili. Budovy ktoré tu ostali sa postupne rozoberali miestnym
obyvateľstvom. >>>  Pred smerovníkom Pod skalou, vpravo je prvý výhľad na Hornádsku kotlinu a hrebeň Braniska.
Pokračujeme popod vápencové skalnaté zrázy pod Kobylou, o chvíľu prechádzame veľkou lúkou pod Kobylou, ktorá je
vpravo. Pokračujeme ďalšou lúkou so senníkom, ktorá je súčasťou veľkej lúky okolo poľovníckej chaty na Galmuse.
Pri poľovníckej chate je prístrešok so stolom kde si môžete oddýchnuť, občerstviť sa a v prípade zlého počasia je možné
sa tu ukryť. Vľavo od cesty na zákrute je prameň vody, jediný prameň na hrebeni Galmus. Pokračujeme vpravo žltou
značkou smerom Za Horou. Cesta sa vo svojej vrchnej časti postupne zúži, z dôvodu strmého svahu, kde sa cesta hlboko
zarezáva do vápencového skalného podložia. Za väčšou skládkou dreva značka odbočí z cesty vľavo úzkou lesnou cestou,
  žltá značka vyústi z lesa popod lyžiarsky vlek pri starej horárni, ku ktorej je pristavené pódium na ktorom v letných
mesiacoch tu ponorí do lesa a pokračuje lesnou cestou až na vystupuje country skupina Zahuráci. Pri smerovníku
odbočíme vľavo cestou k chate Sabínka. Pod prístreškom si opečieme kto čo si doniesol. Posedíme si v chate dáme si
čapované pivo a po chvíli oddychu pokračujeme naspäť k smerovníku. Táto časť trasy je značená miestnym značením
žlto - bielymi trojuholníkmi. Od smerovníka pokračujeme rovno asfaltovou cestou ktorá prichádza zo Spišských Vlách na
skládku dreva kde odbočíme vpravo na lesnú cestu. Po čase cesta vyústi z lesa na lúky okolo železničnej trati.  Odtiaľ je
pekný pohľad na časť Spišských Vlach v pozadí vľavo hrebeň Vysokých Tatier, v strede sa čnie najväčšia travertínová
kopa v strednej Európe, vpravo najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad v pozadí tajomné a nepoznané Levočské
vrchy. Značka sleduje okraj lesa až k potôčiku kde značka prechádza popod železničnú trať, vpravo sa späť vráti k trati a
 pokračuje popod trať okolo Hornádu / ktorý v týchto miestach oddeľuje hrebeň Braniska od hrebeňa Galmus / až k potôčiku.
Opustime značku a vľavo ulicou vojdeme do Kolinoviec.  <<< Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1312 ako Villa Colinii,
neskôr premenovaná na Kolendorf alebo Kolinfalva. V r. 1409 obec vtedy panujúci kráľ Žgmund, daroval fare Spišské Vlachy
ako základinu slúženia každodennej svätej omše ku cti sv. Jána Krstiteľa za kráľových rodičov. Vľavo na svahu postavený
okolo roku 1830 klasicistický kostol  sv. Jána Krstiteľa z Asisi. Išlo o stavbu sieňového typu s troma poľami pruskej klenby.
Oltár v klasicistickom štýle s obrazom sv. Františka z Asissi. Vpravo v strede novo postavený kostol. >>>   Pri starej benzínovej
pumpy vľavo za Hornádom pod svahom stojí budova prvej vodnej elektrárne na Slovensku postavenej v roku 1889. Po chvíli
vchádzame do Krompách, pokračujeme vpravo do centra kde ukončíme trasu.
-
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Začiatok trasy spred mestského úradu v Krompachoch. 
-
-
Chvíľka oddychu na Líščom vrchu.
-
-
Tradičné miesto zastávky pod Kobylou odkiaľ je výhľad do Hornádskej kotliny.
-
-
Tradičné opekanie pri chate Sabinka:
-
-
Tradičné opekanie pri chate Sabinka:
-
-
Tradičné opekanie pri chate Sabinka:
-
-
Posedenie pri čapovanom pive ktoré dobre padne po opečenej klobáse a slanine.
-
-
Posedenie pri čapovanom pive ktoré dobre padne po opečenej klobáse a slanine.
-
-
Posedenie pri čapovanom pive ktoré dobre padne po opečenej klobáse a slanine.
-
-
Výčapný pult chaty Sabinka.
-
-
Na schodoch pri chate Sabinka.
-
-
Pri prvom jazere v časti Zahuravood. 
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria trás - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
                                      Fotogaléria trás - Krompachy / Sp.Vlachy - Za horou - Galmus /
                                      Fotogaléria trás - Krompachy / Za horou  /
                                      Fotogaléria trás - Krompachy / Krompachy – Za horou – Olcnava  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-